917 перегляд(ів)

Урок 13. Прислiвник. Правопис вивчених прислiвникiв

Мета: поглибити, розширити йзакрiпити вивчене про прислiвник; удосконалити навички правопису прислiвникiв;навчати вмiннюрозрiзнятиприслiвники йоднозвучнiiншi частини мови з прийменниками; розвивати навички користуванняорфографiчним i тлумачним словниками;виховувати допитливiсть, спостережливiсть, бажання збагачувати свої знання.

Тип уроку: урок повторення вивченого.

 

Перебiг уроку

 

Актуалiзацiямотивацiйнихрезервів учнiв з теми.

Усне словесне малювання.

До нас наурок сьогоднiзавiтавЧомучко. Якою виуявляєте зовнiшнiсть хлопчика з такимiменем? Опишiть його. А ось яким уявилайого ваша однокласниця.

Учитель представляє малюнок, на якомузображений Чомучко.

 

Методична ремарка.

Роль Чомучкаможе виконувати пiдготовлений учень, який iставитиме запитання.

´Яка риса характеру має бути основною у Чомучка? (Допитливiсть.)

 • Справдi, допитливий Чомучко весьчас розпитує як? де? коли? куди? звiдки?

Вслухайтеся в цi запитання. Скажiть, якучастину мови ми вивчатимемо сьогоднi.Сформулюйте тему уроку.

 

Ознайомлення учнiв з метою i завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Бесiда

 • Що таке прислiвник?
 • Наведiть приклади прислiвникiв.
 • Чим вiдрiзняєтьсяприслiвниквід iншихсамостiйних частин мови?
 • Як пишуться прислiвники?

Диктант iз завданням

Уведiть в речення потрiбнi за змiстомприслiвники, користуючись довiдкою. Поставте до них запитання. На яку саме ознаку дiї вказує кожен прислiвник?

 • Не вiдкладай на … те, що можна зробити … .
 • Закiнчивдiло – гуляй … .
 • Говори … , слухай … , адумай ще … .
 • Почнеш … , пiдеш … .

Довiдка: смiло; упору; нагору; завтра; сьогоднi; мало; багато; бiльше.

 • Пояснiтьзмiст кожного прислiв’я.
 • Знайдiтьприслiвники-антонiми.

Проблемне запитання. Чомучко дужеспостережливий, тому хоче дiзнатися, чомув останньому реченнi диктанту «Почнешупору – пiдеш нагору» нагорупишемо разом, а в реченнi «Ми пiднялисяна гору Говерлу» – окремо.

Дослiдження-аналiз. Запишiть, прибираючи дужки. Пояснiть, як ви розрiзняєтеприслiвники й однозвучнi з нимисполучення слiв.

 • (У) день сова нiчого не бачить.
 • (У) день екзамену моя сестра дуже хвилювалася.
 • Я вивчиввiрш (на) пам’ять.
 • Бабуся не скаржиться (на)пам’ять.
 • Налий води (у) перше вiкно.
 • Вiн (у)перше в цьому мiстi.

Робота iз тлумачним словником. Чомучковiднайшовприслiвники, значеньяких вiн не знає. Допоможiтьхлопчикові з’ясувати, що вони означають. Скористайтеся словником.

Горiлиць, спересердя, натщесерце, мимохiть.

 • Уведiть один iзприслiвникiв у речення.

Прислiвниковафiзкультхвилинкавід Чомучка.

Виконуйте рухи, якi пропонуєхлопчик.

Повернiтьсялiворуч, повернiться праворуч,присядьте навшпиньки, пiднесiть руки догори,простягнiть руки вперед; опустiть їх донизу, тихо сядьте за парти.

Самодиктант. Запишiть по пам’ятiприслiвники, якi називали пiд час фiзкультхвилинки. Якщо виникнуть проблеми зправописом, скористайтеся орфографічним словником.

Стилiстичний експеримент. Чомучковирiшивперевiрити вас на уважнiсть. Прочитайте текст. Що в ньому не так?

Високо над землею проходить сонце. Частовоно позирає з-за хмар. Весело в полi.Спить укрита пухнастою ковдрою озимина.Холодно їй пiдснiгом. Чим менше намете снiгу,тим кращим буде врожай пшеницi взимку.

 • Вiднайдiть у текстiприслiвники, замiнiть їх словами з протилежним значенням(антонiмами).
 • Прочитайте текст, який утворився.

Дайте йому заголовок.

 • ПояснiтьЧомучковi, що означає словоозимина. До якого словника ви звернетеся?

 

Пiдсумок уроку.

´Що нового дiзнався про прислівник Чомучко, а разом iз ним ви? Чому важливознати цю тему?

 

Домашнє завдання.

Знайти в орфографiчному словнику прислiвники(по) українськи, (вiч) на (вiч), (до) щенту, (не) впинно. Запам’ятати правопис їх. Увести в речення.

Icon of Ukr Mov5nov (12) Ukr Mov5nov (12) (25.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *