6 435 перегляд(ів)

Урок 16. Тематична контрольна робота № 1. Тестування. Повторення вивченого в початкових класах. Текст

Мета:перевiритирiвень засвоєннязнань, сформованостiумiнь i навичок з тем«Частини мови», «Текст»; формувати вмiння практично застосовувати здобутi знання; виховувати стараннiсть, наполегливiсть, вiдповiдальнiсть, прагнення виконати роботу якнайкраще.

Тип уроку: урок перевiрки i облiкуздобутих знань, умiнь i навичок.

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Інструктаж щодо порядку виконанняконтрольної роботи.

Самостiйна робота учнiв.

 

Методична ремарка.

За 1–6-те завдання учнiдiстають по 0,5 бала,

за 7-ме i 8-мезавдання – по 1 балу, \

за 9-те завдання – 5 балiв.

Тести

І варiант.

 1. Не належить до самостiйних частинмови

А прикметник

Б прислiвник

В займенник

Г прийменник

 

 1. Укажiть рядок, у якому всiвласнi назви потрiбно писати в лапках

А гори Карпати, стадiон Авангард

Б мiсто Одеса, рiчка Буг

В газета День, кiнотеатрЗмiна

Г собака Дружок, печиво Надiя

 

 1. Знайдiть рядок, у якому в особовихзакiнченняхусiхдiєслiвпотрiбно писати еабо є

А лiп..ш, кле..ш, зна..ш

Б вар..ш, чу..ш, умi..ш

В малю..ш, прийд..ш, умива..шся

Г бач..ш, вслуха..шся, хоч..ш

 

 1. У реченнiЯ слухаю мелодiюосінню вiдмiнок прикметника

А родовий

Б давальний

В знахiдний

Г мiсцевий

 

 1. Визначте рядок, у якому неправильноутворено форму кличного вiдмiнкавсіх iменникiв

А вербо, Юлечко, мрiє

Б Івану, козаче, пiсне

В Натале, другу, душо

Г земле, Марiє, Катрусе

 

 1. Сполучник є в реченнi

А Сонце свiтить, та не грiє.

Б Дзвоник кличе на урок.

В Ти – мiй найкращий друг.

Г Там чекає на мене мiйдiм.

 

 1. Установiтьвiдповiднiстьмiж словом iчастиною мови, до якої воно належить

 

1 п’ятiрка

2 п’ятий

3 уп’яте

4 п’ятирiчний

А iменник

Б прикметник

В числiвник

Г прислiвник

S займенник

 

 1. Увiдповiднiть частини мови i характеристики їх

 

1 iменник

2 займенник

3 прислiвник

4 сполучник

А вiдповiдає на питанняде? коли? я к?

Б належить до певногороду

В поєднує однорiднi члени i частини речення

Г указує на особу, предмет, але не називає їх

Двiдповiдає на питаннякотрий? с к i л ь к и?

 

 1. Переставте мiсцями речення, щобутворився текст, i виконайте завдання до

нього.

 1. Замок стояв на високому пагорбi. 2. Звiдсий назва – Мукачеве. 3. Вони пiднiмали на горуважке камiння й iншi … . 4. Мiсто Мукачеве виникло бiля старовинного замку, що захищав вихiд з гiр у низовину. 5. У легендi про заснуваннямiстарозповiдається, що пiд час його спорудження люди зазнавали страшенних мук (З легенди).
 • Текст належить до … стилю.
 • _Замiсть крапок у четвертому реченні має бути слово … .
 • _Доберiть заголовок.

 

ІІ варiант.

 1. Укажiть службову частину мови

А прикметник

Б прислiвник

В займенник

Г прийменник

 

 1. Визначте рядок, у якому всiвласнi назви потрiбно писати в лапках

А телевiзор Електрон, санаторiй Джерело

Б кiт Пушок, автомобiльТаврiя

В рiчкаДнiстер, село Волошки

Г журнал Країна, гора Говерла

 

 1. Знайдiть рядок, у якому в особовихзакiнченняхусiхдiєслiвпотрiбно писати иабо ї

А говор..ш, бач..ш, кле..ш

Б спiва..ш, усмiха..шся, заважа..ш

В колиш..ш, воз..ш, здобуд..ш

Г пиш..ш, вивод..ш, роб..ш

 

 1. У реченнiВ осiнньомулiсi багатогрибiввiдмiнок прикметника

А родовий

Б давальний

В знахiдний

Г мiсцевий

 

 1. З’ясуйте, у якому рядку всi слова записано з орфографiчними помилками

А душою, бур’як, зходити

Б на дорозi, угору, св’ято

В смiєшься, не писати, мiлiон

Г говорите, грається, карпати

 

 1. Прийменник є в реченнi

А Не зневажай душi своєї цвiту.

Б Тут ростуть дуби й берези.

В Сонце сховалося за хмари.

Г Ми – одна велика родина.

 

 1. Установiтьвiдповiднiстьмiж словом iчастиною мови, до якої воно належить

 

1 добрий

2 доброта

3 добре

4 добрiшати

А iменник

Б прикметник

В дiєслово

Г прислiвник

Дзайменник

 

 1. Увiдповiднiть частини мови i характеристики їх

 

1 iменник

2 займенник

3 прислiвник

4 сполучник

А незмiнювана частина мови

Б належить до певного роду

В поєднує слова i частини речення

Г указує на особу, предмет,але не називає їх

Двiдповiдає на питанняякий? чий?

 

 1. Переставте мiсцями речення, щоб утворився текст, i виконайте завдання до нього.
 2. Тодi хтось викотив на небо сонце. 2. Потiмпростягнуло свої руки-промiнцi. 3. Нiчка склалакрила, i зорiпiшли спати. 4. Народився новий … . 5. Спершу воно несмiливовсмiхнулося iпривiталося до хмаринок.
 • Текст належить до … стилю.
 • Замiсть крапок у четвертому реченні має бути слово … .
 • _Доберiть заголовок.

 

Домашнє завдання. Повторити вивчене в початкових класах про словосполучення.

Icon of Ukr Mov5nov (15) Ukr Mov5nov (15) (28.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *