4 771 перегляд(ів)

Урок 19. Типи мовлення (різновиди текстiв): розповiдь, опис, роздум. Особливостi побудови розповiдi на основi власного досвiду, опису окремих предметiв iтварин, елементарного роздуму

Мета: забезпечити засвоєння учнямипоняття про типи мовлення, навчати школярiв визначати тип мовлення тексту, знаходити поєднання в текстi ознак кількох типiв мовлення; ознайомити з особливістю побудови розповiдi, опису та елементарного роздуму; формувати вмiння будувативисловлення, правильно обираючи типмовлення; виховувати почуття любовi довсього живого на землi, вiдповiдальнiсть зазбереження природи.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

 

Перебiг уроку

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Дослiдження-гiпотеза. Чи доводилосявам чути про таємничу чупакабру, яка часвiд часу з’являється поблизу людськихосель? Уявiть, що ваш однокласник, прийшовши до школи, повiдомив: вiн бачив чупакабру. Ви заiнтригованi. Якi запитанняпоставите однокласниковi?

 

Методична ремарка.

Вислухавши учнiв, учитель запише на дошцi запитання:

– Як поводилася чупакабра?

– Як вона виглядає?

– Ти вiриш, що це була саме чупакабра? Доведи.

Педагог має спрямовувати мiркування учнів до таких висновкiв: щоб вiдповiсти на перше запитання, треба скласти розповiдь, назвати дiї,якi виконувала тварина в певнiй послiдовностi;вiдповiдаючи на друге запитання, потрiбно вдатися до опису чупакабри; а вiдповiдь на третєвимагає аргументованого роздуму.

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Запам’ятайте! Залежно вiд мети, змiсту йбудови висловлення розрiзняють три типи мовлення: розповiдь, опис, роздум. Завдання розповiдi – повiдомити про якусь подiю, тому запитання, якi можна поставити до тексту-розповiдi, –що вiдбувається? (в i д б у л о с я?), щ ороблять ? (робили?). До опису вдаються тодi,коли потрiбно передати зовнiшнiсть людини, тварини, словесно змалювати предмет чи явище. Дотворiв-описiв можна поставити запитання я к и й?(яка? яке?). Тип мовлення роздум обираютьтодi, коли треба пояснити причину якогось явища,процесу або в чомусь переконати спiврозмовника.Запитання, що ставимо до роздуму, – ч о м у?

Щоб не сплутати типи мовлення зi стилями,запам’ятайте такi асоцiативнi пари: у словiстиль п’ять лiтер – вам вiдомо п’ять стилiв: розмовний, художнiй, науковий, публiцистичний,офiцiйно-дiловий; у словi тип три лiтери – є тритипи мовлення: розповiдь, опис, роздум.

Робота з текстами. Прочитайте тексти. Установiть типи мовлення. Обгрунтуйте. Визначте стильову належність текстiв.

1-й т е к с т. Нарештi мiсто скiнчилося, i нашавтомобiль запетляв вибоїстою польовою дорогою. Ще кiлька кiлометрiв – i ми в лiсi. Беремо вруки кошики i йдемо по гриби. Шурхотить під ногами листя. Я уважно придивляюся довкола,бо кажуть, що це грибне мiсце. Ось пiд берiзкоювидно купку листя. Пiдходжу, нахиляюся, обережно розгортаю сухi листочки. З’являєтьсяшапочка. Пiдберезовик! Нахиляюся, обережнозрiзаю i кладу його в кошик. Оглядаюся. Щеодин гриб! Через годину мiй кошик доверху наповнився рiзноманiтними грибами (З журн.).

2-й т е к с т. На зарослiй зозулиним льономкупинцi стоїть отакенне красноголовище! Шапка на ньому буде не менше полумиска, а ніжка завтовшки з мою руку… А он тiль-тiль проклюнувся грибочок, у нього ще й нiжки нема, а шапочка навiть не встигла почервонiти. Вiн ще маля. Хай росте (За М.Стельмахом).

3-й т е к с т. Деякi мої друзi дивуються:«Хiба ж цiкаво пiвдня бродити лiсом у пошукахгрибiв? Є значно бiльше прекрасних способів прекрасно провести час!»

Для мене ж тихе полювання (а саме так називають збирання грибiв) – найприємнiше проведення часу.

По-перше, це спiлкування з природою. Якприємно прокинутися раненько, пройтися поросi, вдихнути на повнi груди свiже повiтря!

По-друге, велика радiсть – знайти гриба. Потiм другого, третього. Вiдчуваєш себе розвiдником, першопрохiдцем, а може, Шерлоком Холмсом, бо без дедукцiї у такiй справi також необiйтися.

Нарештi, прогулянка лiсом – це шлях доздоров’я, своєрiдний спорт.

Отже, тихе полювання – це поєднанняприємного й корисного (З журн.).

Проблемне запитання. Чи можна за заголовком твору визначити тип мовлення?

Дослiдження-обгрунтування. Визначте тип мовлення твору за поданими заголовками.

  • Барви осiннього парку.
  • Цiкава екскурсiя.
  • Моє улюблене заняття.
  • Чи потрiбна в школі форма.
  • Комп’ютер – друг чи ворог. На цiйсвiтлинi бабуся така молода. Мiй песик.
  • Який з поданих заголовкiв передбачаєдва типи мовлення тексту? («Мiй песик».Це може бути i розповiдь, i опис.)

Робота з пiдручником.

Учнi читають уголос i коментують матерiал про особливiсть побудови кожноготипу мовлення.

Дослiдження-спостереження. Прочитайте текст. Якi типи мовлення в ньомупоєднано? Який є основним? Визначте тему й основну думку тексту.

Я давно мрiяв потрапити в зоопарк. Не той,де звiрi сидять у тiсних клiтках, бо менi болячедивитися в їхнi сумнi очi, а справжнiй.

…І ось ми ходимо красивим парком, де у величезних вольєрах перебувають мешканцi лiсiв,гiр i степiв. Вольєри просторi, дерева й кущiсправжнi, а тварини живуть своїм життям: вiдпочивають, сплять, ховаються в затiнку чи вспецiально пристосованих примiщеннях. Вонине хочуть позувати перед об’єктивом, а менi такхочеться сфотографувати жирафу. Нi, кращеслона. Вiн такий великий, ноги – як колоди, хобот – нiби труба. Вуха широкi, мов листя лопуха. Очi добрi-добрi. А ще маленький кумеднийхвостик, який все ж таки личить слониковi.

Хтось кидає яблуко. Слон неквапливо пiднiмає його хоботом i вiдправляє до рота. Усiмсмiшно. А я радiю, бо таки вдалося зафiксуватицю мить.

Створення висловлення. Прочитайтепершi речення майбутнiх текстiв. Яким типам мовлення вони вiдповiдають?

  1. Маленьке пухнасте кошенятко довірливо дивилося на мене великими сумними очима.
  2. Одного разу ми з подругами гуляли намайданчику поблизу будинкiв. Раптом почулижалiбне скавулiння.
  3. Чому в нашому мiстi так багато собак, якiчасто ходять зграями i лякають перехожих?
  • Оберiть початок, який найбiльше сподобався. Складiть усно невеликий твiр, додержуючи потрiбного типу мовлення. Подумайте, якi елементи iнших типiв мовлення можна використати у вашiй роботi. Дайте їй заголовок.

 

Методична ремарка.

За потреби учнi,виконуючи завдання, об’єднуються у групи.

Обговорення й редагування творчихробiт.

 

Пiдсумок уроку.

Дайте розлогу вiдповiдь на запитання «Що я дiзнався на уроцiпро типи мовлення?».

 

Домашнє завдання.

Знайти в художньому текстi опис тварини. Записати його взошит, скласти план. Переказати текст запланом.

Icon of Ukr Mov5nov (17) Ukr Mov5nov (17) (27.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *