10 067 перегляд(ів)

Урок 20. Письмовий докладний переказ тексту розповiдного характеру з елементами опису тварини

Мета: закрiпити вивчене про типи мовлення, зокрема розповiдь та опис; навчати учнiв письмово передавати змiст тексту, додержувати вимог точностi й логiчностi; розвивати вмiння складати план тексту, визначати тему та основну думку його; удосконалювати вмiння правильно оформляти своїдумки письмово; виховувати доброту,чуйнiсть, умiння спiвпереживати, готовнiсть допомогти.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

 

Перебiг уроку

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Бесiда

 • Якi вам вiдомi види мовленнєвоїдiяльностi?
 • Що таке аудiювання?
 • З якою метою виконують такий видроботи, як переказ?
 • Що потрiбно для того, аби краще передати змiст прослуханого тексту?
 • З якою метою складають план тексту?

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Виразне читання учителем текступереказу.

Звiдки взялася черепаха

Повiльно перебирає коротенькими нiжкамичерепаха. Маленька голiвка, темнi кружальцяоченят. Зверху твердий панцир, який нагадуєперевернуту тарiлку. Звiдки взялося таке дивнестворiння? Розповiдають, що було так.

Їла жiнка смажену курку. Бачить: iде старець до хати. Вона ту курку, що була на сковородi, другою мискою зверху накрила – i в пiч!

Заходить старець у хату i просить поїсти. Авона каже, що нiчого нема. Вiн знову просить:«Дайте хоч що-небудь. Я такий голодний».Жiнка ж божиться, що нiчого в хатi нема. Старець тодi й каже: «Є, молодице, ану вiдслонипiч». І жiнка якусь велику силу вiдчула. Вiдтулила заслiнку, а звiдти вилазить смажена курказ двома полумисками – на животi й спинi.

Жiнка й здогадалася, що то був не старець, аБог. Хотiла його перепросити, та вiн зник.Тому люди й кажуть, що черепаха – то курка, полумисками накрита (За кн. «Полiська дома») (133 слова).

 

Словничок.

Заслiнка – пристрiй для закриваннябудь-яких отворiв.

Полумисок – неглибока миска або глибока тарiлка.

 

Бесiда

 • Чи сподобався вам текст? Над чимспонукав помiркувати?
 • Який жанр тексту: оповiдання, казкачи легенда? Обгрунтуйте.
 • Що виражає заголовок – тему чи основну думку? Сформулюйте тему. (Розповiдь про пригоду, що спричинила появу черепахи.)
 • Яка основна думка твору? (Потрiбнобути щирим, щедрим, дiлитися з ближнiм.)Придумайте заголовок, який вiдображав биосновну думку тексту.
 • До якого типу мовлення вiднесемотекст? Знайдiть елементи опису в переказi.
 • Визначте стиль мовлення.

 

Колективне складання плану.

Орiєнтовне виконання.

 1. Черепаха – дивне створiння.
 2. Жiнка ховає смажену курку.
 3. Старець просить їсти.
 4. Вiдмова жiнки нагодувати старця.
 5. Дивне перевтiлення курки.
 6. То не старець, а Бог.
 7. Черепаха – то накрита полумискамикурка.

 

Повторне читання тексту. Усне переказування.

Робота, спрямована на запобігання орфографiчних i пунктуацiйних помилок.

 • Повторiть правила розстановки роздiлових знакiв при прямiй мовi.
 • Назвiть орфограми у словах Бог, зверху. Запишiть на дошцi слова полумисок, щонебудь.

 

Самостiйна робота на чернетцi. Напишiть переказ тексту про черепаху.

 

Домашнє завдання.

Переписати переказ iз чернеток у зошити.

Icon of Ukr Mov5nov (18) Ukr Mov5nov (18) (24.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *