11 220 перегляд(ів)

Урок 26. Усний докладний переказ тексту наукового стилю

Мета: повторити особливостi наукового стилю мовлення, поглибити вивченепро розповiдь i опис як типи мовлення; удосконалювати вмiння усно переказувати текст за самостiйно складеним планом; стимулювати прагнення дiзнаватися бiльше про природу, зокрема тваринний свiт.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

 • Складiть усне зв’язне висловлення натему «Що менi вiдомо про науковий стильмовлення».

 

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Читання тексту вчителем.

Ведмiдь

Ведмiдь – хижий звiр. Найпоширенiшим видом є ведмiдь бурий, який живе в лiсах Європи,Азiї, Пiвнiчної Африки та Пiвнiчної Америки. ВУкраїнi вiн мешкає в Карпатах i на Полiссi. Бурий ведмiдь охороняється законом.

Це великий звiр, довжина тiла якого приблизно два метри, маса досягає 80–120 кiлограмiв. Улiтку ведмедi вiдпочивають серед дерев, кущiв. Восени влаштовують барлоги під корiнням поваленого дерева, iнодi – просто влiсовiй гущавинi. Барлiг має вигляд великогопташиного гнiзда, у якому ведмедi сплять узимку. У народi кажуть, що ведмiдь усю зиму ссе лапу, хоча вченi не мають про це одностайноїдумки.

У глибоку давнину назву звiра не вимовляли голосно, називаючи його «той, що мед їсть»,«господар», «хазяїн». Колись нашi предки думали, що ведмедями стали перетворенi чаклуни,оскiльки звiрi добре лазять по деревах, можутьходити на заднiх лапах, споживають ту саму їжу,що й люди.

Ця тварина – учасник обрядових дiйств під час Рiздвяних свят. Її роль виконує хлопець, переодягнений у ведмеже хутро. На честь ведмедяназвано сузiр’я – Велика i Мала Ведмедицi.

Ведмiдь в уявленнi українцiв – символ великої сили, незграбностi. «Ведмедем» називаютьвелику, неповоротку людину (З кн. «Україна всловах»).

 

Словничок.

Вид – умовна класифiкацiйна одиниця,що об’єднує тварин i рослин, якi мають однаковi ознаки.

Незграбний – який не має спритностi йлегкостi в рухах, неповороткий.

Барлiг – лiгво ведмедя, де вiн зимує усплячцi.

 

Бесiда

 • Яку iнформацiю ви почерпнули длясебе з тексту?
 • Сформулюйте тему тексту. (Розповiдьпро вигляд, поведiнку ведмедя та повiр’я,пов’язанi з цим звiром.)
 • Яка основна думка тексту? (Здавнаведмiдь викликав i страх, i захоплення в людини.)
 • Доведiть, що текст належить до наукового стилю. З основ яких наук почерпнуто iнформацiю про ведмедя? (Зоологiя,українознавство.)
 • Якi типи мовлення поєднано в текстi?(Розповiдь, опис.)
 • Яка роль числiвникiв у текстi? Якiцифровi данi ви запам’ятали? (Вони висловлюють точнi данi про описаний об’єкт.)
 • Якi географiчнi та астрономiчнi назвиє в текстi? (Європа, Азiя, Пiвнiчна Африката Пiвнiчна Америка, Велика i Мала Ведмедицi.) Їх учитель записує на дошцi.
 • Як називали ведмедя в народi? (Той,що мед їсть, хазяїн, господар.)
 • Якi означення до слова ведмiдь є втекстi? (Бурий, великий, незграбний.)

Самостiйне складання плану тексту.

Повторне читання тексту переказу.

Орфоепiчна хвилинка. Запам’ятайтеправильне наголошення слiв: ведмедиґця,ведмеґдя, хуґтро, незграґбний, рiздвяґний.Усне переказування тексту.

 

Пiдсумок уроку. Рефлексiя.

 • Що ви найкраще запам’ятали з текступереказу?
 • Яку частину було найлегше переказувати?

 

Домашнє завдання.

Усно переказатитекст наукового стилю з пiдручника природознавства.

Icon of Ukr Mov5nov (24) Ukr Mov5nov (24) (22.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *