2 838 перегляд(ів)

Урок 28. Другоряднi члени речення. Додаток. Способи вираження додаткiв. Засвоєння складних випадкiв слововживання

Мета: розширити й поглибити знанняшколярiв про додаток як другорядний членречення; удосконалювати вмiння правильно визначати додаток у реченнi, ставити донього питання; запобiгати граматичних помилок, пов’язаних з уживанням додаткiв;виховувати любов до рiдного слова, чарiвного свiту казок.

Тип уроку: урок засвоєння новогоматерiалу.

Перебiг уроку

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Термiнологiчна хвилинка. Пояснiтьзначення термiнiв.

Головнi члени речення, другоряднi члени речення, поширенi речення, непоширенi речення,означення, непрямi вiдмiнки.

 • Якi з цих термiнiв стосуються додаткiв? Що таке додаток?

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Дослiдження-спостереження. Пiдкреслiть у реченнi головнi та другоряднi

члени. Якою частиною мови найчастiшевиражаються додатки? У яких відмінках стоять iменники?

Осiнь прикрашає деревам коси нiжною позолотою.

 • Вiд якого члена речення ви ставитепитання до додаткiв?

Диктант-вiкторина iз завданням.

Поставте додатки в потрiбному вiдмiнку.Укажiть вiдмiнки. Назвiть, iз яких легенд iказок узято речення.

Для вчителя назви творiв подаємо вдужках.

 • (Нiщо) не таїв од (люди) Сварог, усе (вони)показував i пригощав (хлiб) («Берегиня»).
 • Собаки погналися за (заєць), а (вона) покинули(«Мудра дiвчина»).
 • Скiльки разiв гонили (вiн)стрiльцi, цькували (вiн) хорти, ставили на (вiн)капкани, (нiщо) не могло (вiн) доконати («Мудра дiвчина»).
 • Дуже зрадiли дитинчата, коли перед (вони) з’явилося миле звiрятко («Хуха-Моховинка»).
 • Якою ще частиною мови, крiм iменника, може бути виражений додаток?
 • _Коли з’являється приставний н в особових займенниках?

Диктант-диспут. Визначте, якi з видiлених слiв є додатками, а якi пiдметами.

Легкi тумани вкривають соннi долини. Небозаступили хмари.

Робота з текстом. Переставте речення мiсцями, щоб утворився текст. Перепишiть, уставляючи, де потрiбно, пропущенi лiтери. Придумайте заголовок.

Тому читайте каз..ки, i ви потрапите в особливий, фантасти..ний с..вiт. Українс..кий народславит..ся своїми каз..ками. Каз..ка допомагаєпiзнати свiт i себе в ньому, вчить робитиправ..льний вибiр. У нiй завжди добро перемагає зло, справ..дливiс..ть торжествує над пiдступнiс..тю. Вона облагоро..ує людину, вс..ляє вдушi вiру, надiю i любов… .

 • Пiдкреслiть у текстi граматичнi основи й додатки. Укажiть вiдмiнки iменникiв iзайменникiв, якi виступають у ролi додаткiв.
 • Доповнiть текст двома-трьома реченнями про те, чим для вас є казка. Який типмовлення ви використаєте?

Граматична хвилинка. Виберiть iз дужок слово, щоб утворити граматично правильний варiант словосполучення.

Правильний варiант видiлено.

 • Чекати (його, на нього);
 • вибачити (друга,друговi);
 • розповiдати (за друзiв, про друзiв);
 • гуляти (мiстом, по мiсту).

 

Пiдсумок уроку.

Проведiть узаємоопитування за темою «Додаток».

 

Домашнє завдання.

Скласти речення,увiвши до них правильно утворенi словосполучення з граматичної хвилинки.

Icon of Ukr Mov5nov (26) Ukr Mov5nov (26) (23.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *