1 432 перегляд(ів)

Урок 3. Частини мови; основнi способи розпiзнавання їх

Мета: повторити й розширити вивчений у початкових класах матерiал про частини мови та основнi способи розпiзнавання їх; удосконалювати вмiння знаходитивiдомi учням частини мови, визначати характернi ознаки їх; розвивати мовленняшколярiв, спонукати їх до творчостi; виховувати iнтерес до української мови, прагнення пiзнати її закони.

Тип уроку: урок повторення вивченого.

 

Перебiг уроку

 

Актуалiзацiямотивацiйнихрезервів учнiв з теми.

 

Перевiрка домашнього завдання. Уснiвiдповiдi на запитання «Як я вдосконалюювласне мовлення?».

Робота з текстом. Прочитайте текст.Як доповнює вiнвашiмiркування про вдосконалення власного мовлення?Шляхи пiдвищення особистої культуримовлення рiзноманiтнi. Для початку варто:

– частiше «заглядати у словник» (М.Рильський), правопис;

– вивчати мовлення майстрiв слова;

– читати вголос;

– заучувати напам’ять художнi твори;

– привчати себе до систематичного записувласних думок i спостережень;

– виробити звичку читання «з олiвцем у руках» – жоден цiкавий i вартiснийвислiв не повинен бути втрачений для вас (За В.Іванишиним, Я.Радевичем-Винницьким).

Диктант. Запишiть з голосу вчителядва речення. Прокоментуйте i запам’ятайтезмiст їх.

Шляхiв до мовної досконалостiбезлiч. Алевсi вони починаються з любовi до рiдної мови, збажання майстерно володiти нею i вiдчуттявласної вiдповiдальностi за рiдну мову (В.Іванишин, Я.Радевич-Винницький).

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

 

Опитування. Робота з пiдручником.

Дайте вiдповiдi на запитання, користуючись за потреби пiдручником.

– Якi частини мови ви знаєте?

– Як вiдрiзнити одну частину мови від iншої?

-На якi питання вiдповiдає кожна iзсамостiйних частин мови?

– Якi вам вiдомiслужбовi частини мови?

Самостiйна робота з наступним коментуванням. Надпишiть над кожнимсловом написаного на уроцi диктанту, доякої частини мови воно належить.

Дубль-диктант. Доберiть до названихслiвтакi, що належать до тих самих частинмови.

Рiдний, пишатися, п’ятий, ми, весело, але, до.

 

«Четверте зайве». Пiдкреслiть у кожному рядку слово, яке не належить до тiєї жчастини мови, що й решта. Свiйвибiробгрунтуйте.

А п’ятий, сторiчний, двоє, сiм

Б хлопчик, мама, вiн, дитя

В радiсно, щаслива, добра, милий

Г до, з, на, а

 

Фiзкультхвилинка.

Коли вчитель називає iменник, дiти мають пiднести рукидогори й потягнутися; прикметник – розвести їх у боки; прислiвник – присiсти.

Молодий, молодiсть, красиво, краса, надворi, двiр, смiливо, смiливий.

Гра «Мовний ланцюжок». Скажiть, якназиваються групи слiв, якi звучали пiд часфiзкультхвилинки. (Спiльнокореневi.) Працюючи в парах, складiть ланцюжок зiспiльнокореневихслiв, якi належали б дорiзних частин мови. Переможе пара, якаскладе за вiдведений час найбiльший ланцюжок.

Зразок: радiсний (прикметник) – радісно (прислiвник) – радiти (дiєслово) – радість (iменник).

Хвилинка творчостi(вибiркове завдання). Напишiть невелику творчу роботу,яка складалася б лише зiслiв, що належатьдо однiєї частини мови. Придумайте заголовок.

Зразок.

Мала перерва у школi

Дзвенить. Вибiгли. Мчимо. Кричать. Штовхаються. Поспiшають. Шукають. Знаходять. Заходять. Дзвенить.

Робота зi словником. Про багате мовлення людини свiдчить її словниковий запас. Чи вiдомi вам значення записаних надошцiслiв? З’ясуйте їх i «не бiйтесь заглядати у словник».

Мимохiть, плекати, хист, вишуканий.

  • Якою частиною мови є кожне слово?Уведiть два з них у речення. Тема: мова,мовлення, слово.

 

Пiдсумок уроку. Рефлексiя.

Вiльне письмо. Один зiшляхiвпiдвищення особистої культури мовлення, якiшлося на уроцi, – привчати себе до систематичного записування власних думок iспостережень. Напишiть про враження від уроку: що було новим, повчальним, найцiкавiшим; оцiнiть свою роботу на уроцi,напишiть побажання вчителевi тощо.

Домашнє завдання. Повторити вивченепро iменник. Виконати вправу з пiдручника(за вибором учителя).

Icon of Ukr Mov5nov (3) Ukr Mov5nov (3) (24.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *