850 перегляд(ів)

Урок 4. Іменник. Велика буква i лапки в iменниках. Голоснi у вiдмiнкових закiнченнях iменникiв

Мета: повторити й поглибити вивчений у початкових класах матерiал про iменник, працювати над удосконаленням правописних навичок; розвивати орфографiчну пильнiсть, логiчне мислення; прищеплювати iнтерес до iсторiї рiдної країни,зокрема доби козаччини; викликати захоплення постаттю Івана Сiрка, прагненнябiльше дiзнатися про нацiонального героя.

Тип уроку: урок повторення вивченого.

 

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

 

Усна вiдповiдь. Що ви знаєте про iменник як частину мови?

Вибiрковий акродиктант. Випишiтьлише iменники.

Допитливi, запорожцi, спис, вона, мiльйон,бандурист, весело, джерело, торiк, лицар, смiливi, друзi, мрiя, сiмнадцять.

 • Коли ви правильно виконали завдання, то з останнiх лiтер записаних слiв утвориться слово. Яке? (Історiя.)
 • Визначте рiд i число кожного iменника.
 • Ви почали вивчати новий предмет –iсторiю. Якi сторiнки iсторiї викликають увас почуття гордостi за рiдний край? Чимпрославили Україну запорозькi козаки?

Робота бiля дошки. Запишiть речення.Пiдкреслiть iменники. Укажiть відмінки iменникiв.

Козацькому роду нема переводу. Вставай,козаче, годi спати, йди з ворогами воювати.Козак не боїться нi хмари, нi грому. То не козак,що не думає отаманом бути.

Робота з текстом. Прочитайте текст iвиконайте завдання до нього.

 • Запам’ятайте наголос у словi отáман.

Що означає це слово?

Словничок.

Отáман – вибраний або призначенийватажок козачого вiйська.

Запорожцi десять разiв вибирали своїм отаманом Івана Сiрка. Славний отаман брав участьу п’ятдесяти п’яти битвах i програв лише три.Сiрка знали в Європi – запрошували до французького вiйська пiд час вiйни з Іспанiєю.

З iм’ям Сiрка пов’язана легенда про написання листа-вiдповiдi турецькому султановi. Листпiдписав Іван Сiрко. Цей епiзод зобразив художник Ілля Рєпiн у вiдомiй картинi «Запорожцiпишуть листа турецькому султану» (З пiдр.).

 • Про кого йдеться в текстi? Яка основна думка висловлення?
 • Яка iнформацiя зацiкавила вас найбiльше?
 • Пояснiть написання великої лiтери вiменниках. Коли iменники беремо в лапки?

Пояснювальний диктант. Запишiтьтекст з голосу вчителя. Пояснiть написаннявеликої лiтери в iменниках.

Два з половиною десятирiччя Сiрко боронивУкраїну вiд ворогiв. Запорожцi пiд його керiвництвом вели розвiдку в пониззi Днiпра, визволяли бранцiв, що стогнали в ярмi в Туреччинi.На Запорозькiй Сiчi Сiрка любили за простоту iскромнiсть i часто порiвнювали з київським князем Святославом. Про отамана склали багато легенд. Одна iз них – «Як Сiрко татар перемiг».

 • Доберiть синонiми до слiв бранцi, ярмо.
 • Розберiть iменники ворогiв, керiвництвом, (на) Сiчi, (за) простоту як частинумови.

Зразок. Україну – iменник, власна назва,неiстота, жiн. рiд, одн., З. в.

 • Провiдмiняйте iменники князь (І в а р i а н т), скромнiсть (ІІ в а р i а н т) за вiдмiнками. Видiлiть вiдмiнковi закiнчення.

Самостiйна робота. Виконання завдання на картках.

 

Картка 1-ша

 • Перепишiть, поставте поданi в дужках iменники в потрiбнiй формi.

Татари, наляканi Сiрковою (хоробрiсть),називали його «шайтаном», тобто (чорт).(Сiрко) ще за життя присвячували (дума) й(пiсня). (Отаман) вважали (характерник).Вiрили, що вiн може перетворитися на (вовк).

 • Пояснiть значення слова характерник.

 

Картка 2-г а

 • Поставте поданi iменники в орудному вiдмiнку. Два з них уведiть у речення.

Сiч, iм’я, пам’ять, честь, любов, витязь,здобич, почесть, кiш.

 • Пояснiть значення слiв витязь, кiш.

 

Картка 3-тя

 • Доберiть до загальних назв приклади власних.

Країна… Письменник… Художник…Книжка… Картина… Головний герой… iз твору.., який написав (написала)…

 • Двi власнi назви введiть у речення.

 

Пiдсумок уроку. Рефлексiя.

Вiдновлення тексту. Заповнiть пропуски в текстi.

Іменник – це… Іменники належать до одногоз трьох… Іменники змiнюються за… З великоїлiтери пишуться… У лапки беруться… Вiдмiнкiвє… Це…

«Мiкрофон».

Я хочу бiльше дiзнатися про iменник,тому що / для того щоб…

 

Домашнє завдання. Продовжити двома-трьома реченнями думку: «Історiюпотрiбно вивчати, тому що…». Пiдкреслитиiменники, визначити вiдмiнки їх.

Icon of Ukr Mov5nov (4) Ukr Mov5nov (4) (23.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *