13 039 перегляд(ів)

Урок 41. Тематична контрольна робота № 3. Тестування. Просте ускладнене речення. Контрольне аудiювання

Мета: перевiрити теоретичний рівень засвоєння теми «Просте ускладнене речення», пунктуацiйнi вмiння й навички учнiв,що передбаченi темою, вмiння знаходити iконструювати простi ускладненi речення;з’ясувати, як учнi зрозумiли прочитанийуперше текст; розвивати пам’ять, увагу,вмiння зосередитись, самостiйно працювати; викликати зацiкавлення народними легендами, почуття гордостi за рiдний народ,його гiднiсть i непокору, любов до української пiснi.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

 

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Методична ремарка.

Учитель маєрозрахувати час, аби учнi встигли виконатиобидва види контролю. Тому першим можнапровести аудiювання, позаяк час для виконанняйого обмежений. Потiм учнi працюватимутьнад тестовими завданнями у зручному для нихтемпi.

Тести

Методична ремарка.

За потребивчитель може пiдготувати ще один варiант.

За кожну правильну вiдповiдь на тестове завдання учень отримує по 1 балу, за кожне правильне виконання практичного завдання –по 1 балу.

 1. Укажiть рядок, у якому правильнопоставлено роздiловi знаки при однорiднихчленах речення

А Веселi клоуни вистрелювали iз хлопавок кружальцями рiзнобарвного конфетi, запалювали бенгальськi вогники, йроздавали всiм охочим (О.Слоньовська).

Б Шумить, i шепче, i тривожить зрадливий кущ iз-за кутка (М.Рильський).

В Сонце горить срiбно-золотим сяйвом, iбризки гарячого золота кидає щедроюрукою i назад, i наперед, i праворуч, iлiворуч (Остап Вишня).

Г Величезна хвиля несподiвано з громовим гуркотом ударила об причал,здiйнялася високо вгору, i розсипаласягустими бризками (Д.Ткач).

 • Складiть речення з однорiдними членами за схемою: О i О, О i О.

 

 1. Укажiть речення, у якому немає узагальнювальних слiв (роздiловi знаки вилучено)

А Почали стигнути плоди черешнi вишнiабрикоси персики яблунi грушi (ОстапВишня).

Б Бере все живе в сонця огонь золотий iживиться ним (Остап Вишня).

В Все зникло наче в казцi i мiсто i гори iполе i гай (Леся Українка).

Г Тому-то всi такi нiжнi до мене i батько iмати i дiд (В.Нестайко).

 • Складiть речення, у якому узагальнювальне слово все стояло б пiсля однорiднихчленiв речення.

 

 1. Укажiть речення з поширеним звертанням (роздiловi знаки вилучено)

А Дорога Ксенiє Петрiвно сувора i вимоглива вчителько я бачу велику турботу уваших очах (Д.Ткач).

Б В село iз лiсу Вовк забiг. Не думайте щов гостi братця! (Л.Глiбов).

В До межi женчики до межi бо моїпирiжечки у дiжi (Нар. творч.).

Г Слухай старче ти шугаєш ясним соколом у хмарах (М.Вороний).

 • Складiть речення, у якому поширенезвертання стояло б наприкiнцi.

 

 1. Укажiть речення, у якому видiленеслово є вставним (роздiловi знаки вилучено)

А Коли пiснi мойого краю пливуть урiдних голосах менi здається що збираю цiлющi трави я в лугах (М.Рильський).

Б З високого причалу собаку було добревидно а тут серед хвиль я увесь час губив його з очей (Д.Ткач).

В Кузьма вистромив голову iз суфлерської будки i пiдказує що менi говорити. Здавалося глухий зрозумiв би(В.Нестайко).

Г За iнших обставин остання Митьковафраза прозвучала б навiть незрозумiло(Я.Стельмах).

 • Складiть два речення, в одному з якихслово може виступало б членом речення, ав другому – у ролi вставного.

 

 1. Укажiть речення, ускладнене вставним словом, що вказує на невпевненiсть(роздiловi знаки вилучено)

А Принцовi мабуть дуже сподобалосямоє волосся бо я побачила як його погляд одразу потеплiв (О.Слоньовська).

Б Квартира у нас велика. Власне це й неквартира а будинок на околицi міста (Д.Ткач).

В На жаль на цьому репертуар Вовиковоїсамодiяльностi не вичерпувався…(В.Слапчук).

Г По-друге гербарiй належав навiть i неМитьковому братовi, а котромусь iз його приятелiв (Я.Стельмах).

 • Складiть речення зi вставним словом,яке вказує на джерело повiдомлення.
 1. Укажiть речення, яке вiдповiдало бподанiй характеристицi: спонукальне, неокличне, просте, односкладне, поширене, ускладнене звертанням i однорiднимичленами (роздiловi знаки вилучено)

А О Україно О рiдна ненько Тобi вiрненько присягнем (М.Вороний).

Б Я без тебе мово без зерна полова(Ю.Рибчинський).

В Безсмертна українська пiсня це бездонна душа України її слава (О.Довженко).

Г Глянь моя дитино через Україну черезнашу хату вже качки летять (М.Ткач).

 • Складiть речення, яке вiдповiдало бтакiй характеристицi: питальне, неокличне,просте, двоскладне, поширене, ускладненезвертанням.

 

Текст для аудiювання

Колись в Українi жила дiвчина, яка володiларiдкiсним даром – умiла почути, про що шепочуть трави, чому стогне земля, який бiль ховають у собi прадавнi могили. А потiм усе переливала в пiснi. І линули вони Україною, i кожномупромовляли до серця. Почув про те султан турецький i вирiшив викрасти дiвчину: хай моюкраїну славлять її пiснi.

Темної ночi схопили чужинцi дiвчину i повезли в чужий край.

Привезли бранку до султана, вiн наказав їйзаспiвати. Та дiвчина промовила: «У золотiйклiтцi пташка не спiває». Розгнiваний володарнаказав кинути непокiрну до в’язницi i триматиїї, доки не згодиться спiвати. А до султанапоз’їжджалися гостi. Той наказав привестидiвчину. Лютував, кричав, але з вуст її не злинувжоден звук. Тодi прошепотiв по-змiїному:

– Я накажу замучити тебе!

Хвильку повагавшись, дiвчина погодилася.Хотiли переодягти її в пишне вбрання, та вонасказала, що тодi зовсiм не буде спiвати. Так урiднiй вишиваночцi, перев’язавши голову стрiчкою, пiшла до зали.

Коли залунала пiсня, усi закам’янiли: пісня проклинала неволю, кликала на помiч рiднуземлю, виливала тугу за рiдним краєм, любим iпрекрасним… Та ледь розтанули останнi звуки пiснi, побiлiлий вiд лютi володар наказав замурувати дiвчину навiки у в’язницi.

А пiсня вiльним птахом полинула в рiднийкрай. Зажурилися краяни, що землячка в неволi. Почув про те i її наречений. Зiбрався йтивизволяти, а його побратими кажуть: «Це нетiльки твоя кохана в неволi – це наша українська пiсня поневолена…». Пiшли разом.

Довгою i тяжкою була дорога. Один за одним гинули побратими. До в’язницi дiйшовтiльки наречений. І тут його схопила сторожа.Така розпука охопила хлопця, що сам собою виплеснувся вогненний спiв. Така тужлива й благальна була пiсня, що сторожа, мов заворожена,вiдчинила в’язницю i випустила полонянку.

Мов пара переляканих голуб’ят, кинулисякозак iз нареченою геть вiд страшного мiсця.

А вартовi, коли отямилися, доповiли султановi про втечу. Вiн затупотiв ногами, вимагаючисхопити втiкачiв.Почули закоханi, що за ними женуться. Тодiй мовила дiвчина:

– Прощавай, коханий. Мене зараз не стане…Та ти завжди чутимеш мiй голос, спiватимешмої пiснi.

Пригорнулася до свого милого… Так i захопили їх переслiдувачi. Та лиш торкнулися додiвчини, як вона зникла, а на землю, жалібно зойкнувши струнами, упав дивовижний музичний iнструмент. Оторопiли чужинцi. А тодi кинулися до козака, люто катували його i наостанок ослiпили. Так i лишили непритомного посеред чужого степу.

Зранений юнак довго лежав нерухомо. Раптом почув дивний передзвiн. Навпомацки знайшов iнструмент, торкнувся струн. І озвалисявони голосом коханої. Кликали встати, iти нарiдну землю. Пригорнув хлопець Кобзу (бо такназивали дiвчину – те слово означало: скарбниця). Проспiвав-простогнав:

– Кобзо моя, дружино вiрная…

Поволеньки встав i, долаючи нелюдськi муки, попростував до рiдного краю.

Вiдтодi з’явилися в нас кобзарi. Спiваютьвони про рiдну землю, про її болi-смутки, радощi, долю-недолю. Виповiдають про все цеструни дзвоном, а кобзарi – спiвом (З посiбн.)(442 слова).

 

Пiслятекстовi завдання

Методична ремарка.

Програмою передбачено шiсть пiслятекстових запитань дляучнiв п’ятого класу. Проте ми подаємо одинадцять, останнє з яких оцiнюється двома балами.Учитель може запропонувати їх, ураховуючиспецифiку класу, або ж обрати з поданих будьякi шiсть.

 1. Дiвчина славилася вмiнням

А вишивати

Б спiвати

В танцювати

Г лiкувати

 

 1. Султан вирiшив викрасти дiвчину, щоб

А узяти собi за дружину

Б її пiснi славили його країну

В розлучити її з коханим

Г продати її в рабство

 

 1. Дiвчина вiдмовилася спiвати, бо

А їй не сподобався султан

Б їй не сподобалася країна

В не хотiла спiвати в неволi

Г тужила за своїм коханим

 

 1. Хлопця i дiвчину, якi втiкають iз чужини, порiвняно з

А хоробрими соколятами

Б знесиленими журавлями

В закоханими лебедятами

Г переляканими голуб’ятами

 

 1. Коли залунала пiсня, султановi гостi

А злякалися

Б заплакали

В закам’янiли

Г розлютилися

 

 1. Разом iз нареченим пiшли визволятидiвчину його побратими, тому що

А були закоханi в дiвчину

Б прагнули допомогти друговi

В хотiли визволити пiсню

Г хотiли випробувати свої сили

 

 1. Нареченому вдалося визволитидiвчину,

А пiдкупивши варту

Б заспiвавши пiсню

В б’ючись зi зброєю в руках

Г непомiтно пробравшись до в’язницi

 

 1. Слово кобза означає

А скарбниця

Б пiсня

В наречена

Г кохана

 

 1. У легендi сказано, що кобзарi спiвають про

А долю рiдної землi

Б смерть закоханих на чужинi

В жорстокiсть чужинцiв

Г подвиги козакiв-запорожцiв

 

 1. Укажiть стиль i тип мовлення

А розмовний, розповiдь

Б художнiй, розповiдь

В художнiй, роздум

Г розмовний, роздум

 

 1. У якому вбраннi спiвала дiвчинапiсню перед султаном i його гостями? Чомувона вибрала саме таке вбрання?

 

Пiдсумок уроку.

Домашнє завдання.

За бажанням:дати розлогу вiдповiдь на запитання:«Якою була перша пiсня слiпого кобзаряпiсля повернення в Україну?».

Icon of Ukr Mov5nov (35) Ukr Mov5nov (35) (29.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *