2 285 перегляд(ів)

Урок 47. Дiалог. Роздiловi знаки придiалозi

Мета: поглибити й закрiпити знання учнiв про дiалог; показати спiльне й вiдмiнне в оформленнi прямої мови й дiалогу;навчати застосовувати здобутi знання напрактицi; удосконалювати вмiння складатий розiгрувати дiалоги вiдповiдно до запропонованої ситуацiї; виховувати почуття товариськостi, прагнення реалiзувати своїможливостi.

 

Тип уроку: урок засвоєння новогоматерiалу.

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Дослiдження-порiвняння. Сьогоднi япознайомлю вас iз вашою ровесницеюЮлею. Вона зараз сама представить себе.Прочитайте обидва тексти. Визначте,який iз них є монологом, а який – дiалогом. Якi характернi ознаки діалогічного мовлення?

Т е к с т 1-й.

Привiт! Мене звати Юля.Я учениця п’ятого класу. Навчаюся на вiдмiнно, особливо люблю лiтературу та історію.Захоплююся танцями, малюванням, плаванням, виконую обов’язки старости класу. У мене багато друзiв, з якими iз задоволеннямспiлкуюся. Ось, до речi, одна з моїх найкращихподруг, Наталя.

Т е к с т 2-й.

– Привiт, Наталко! Я така рада, що ти вжездорова i можеш вiдвiдувати школу! Як почуваєшся?

– Дякую, Юлечко. На щастя, застуда минулася, бо я сумлiнно виконувала всi призначеннялiкаря. Ось тiльки переживаю, як напишу контрольну з математики.

– Не хвилюйся, я допоможу тобi пiдготуватися. Сьогоднi ж розпочнемо.

– Дякую, подруго. Я сподiвалася на твоюпiдтримку… Ой, дзвiнок на урок!

– Бiжимо!

 

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Робота з пiдручником. Юля також зараз перебуває на уроцi української мови.Вона уважно читає параграф пiдручника.Прочитаймо й ми про дiалог i роздiловi знаки при дiалозi.

Творче опитування. Учителька викликала Юлю до дошки. Дiвчинка впевненовiдповiдає на запитання. Сподiваюся, щотак само добре засвоїли теоретичний матерiал i ви. Прочитайте. Замiсть крапок поставте потрiбнi за змiстом реплiки.

– Що називається дiалогом?

– … .

– … ?

– Це реплiка.

– … ?

– Кожна реплiка починається з нового рядка, i перед реплiкою ставиться тире.

– Якi роздiловi знаки ставимо, коли діалог супроводжується словами автора?

– … .

– … ?

– На початку кожного рядка вона пiдвищується. Слова автора вимовляємо дещо прискорено, з пониженою iнтонацiєю.

  • Оцiнiть вiдповiдь Юлi (власнувiдповiдь).

Попереджувальний диктант. Наступний урок у Юлi – українська лiтература.Тема – конкурс на найкращу інсценізацію твору. Уривок iз якої казки пiдготувалиЮля й Миколка?

Лисичка зiбрала всю рибу, сiла i їсть. Побачив її вовк i каже:

– Здорова була, кумонько!

– Добридень тобi, вовчику!

– Дай менi рибки попробувати, – попросиввовк.

А лисичка на те:

– Налови сам i їж.

– Я ж не вмiю.

Посмiхнулася лисичка й каже:

– А ти, вовчику, йди до рiчки, опусти хвоста вополонку. Риба й начiпляється (З народної казки).

  • Прочитайте дiалог в особах, додержуючи правильної iнтонацiї.

Хвилинка смiхотерапiї з творчимзавданням. На уроках i перервах часто трапляються цiкавi ситуацiї, якi Юля записує,щоб потiм повеселити рiдних i знайомих.Виразно прочитайте дiалоги в особах.Вiдтворiть пропущенi слова, речення абореплiки. Порiвняйте свiй варiант iз оригiналом. Усмiхнiться!

Д i а л о г 1-й.

Роздаючи зошити з перевiреним твором про домашнього улюбленця, учителька сказала Мишковi:

– Чому ти так мало написав про свого собаку? Ось у Миколки вийшло бiльше двохсторiнок, а в тебе лише п’ять рядкiв.

– Але ж у Миколки… (великий собака, а вмене малий).

 

Д i а л о г 2-й.

Учень спiзнився на урок.

– Що трапилося? – запитує вчителька.

– На мене напали озброєнi бандити!

– Господи! І що вони зробили?

– … ! (Украли моє домашнє завдання!)

 

Д i а л о г 3-й.

Учителька звертається докласу:

– А тепер спробуйте розв’язати це завдання.Хто перший?

– Василько пiдносить руку.

– Ти вже розв’язав? – здивовано запитуєвчителька.

– … . (Та нi, спробував.)

 

Робота в парах i групах. Складання iрозiгрування дiалогiв. Юлi дуже цiкаво i вшколi, i пiсля урокiв. У неї кожна хвилинарозписана: заняття в гуртках, конкурси,змагання. Не забуває i про спiлкування здрузями. Складiть i запишiть дiалоги вiдповiдно до завдань. Розiграйте цi дiалоги.

 

І в а р i а н т. Юля пояснює Наталцi матерiал з математики. Дiвчатка обговорюють, якими можуть бути завдання на контрольнiй роботi.

 

ІІ в а р i а н т. Юля i її друзi обговорюють, як має вiдбуватися у класi новорiчнесвято. Серед пропозицiй – різноманітні конкурси, випуск святкової газети, вiншування.

 

ІІІ в а р i а н т. Юля розмовляє iз класним керiвником про виступ її як старостина класних зборах, на яких iтиметься пропiдсумки навчального пiврiччя. Пiд часрозмови телефонує мама. Спрогнозуйтеповедiнку дiвчинки.

 

ІV в а р i а н т. Придумайте власне завдання.

 

Пiдсумок уроку.

Дiалог навпаки.

Учнi ставлять учителевi запитання затемою уроку. Учитель вiдповiдає, зумиснене завжди правильно. Учнi аналізують вiдповiдi, за потреби тактовно виправляють учителя.

 

Домашнє завдання.

Скласти й записатидiалог на тему «Як досягти авторитету серед однолiткiв?». Учасники дiалогу – однокласники.

 

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *