9 054 перегляд(ів)

Урок 48. Лист рiдним, друзям. Адреса

Мета: допомогти учням усвiдомити,наскiльки важливою є така форма спiлкування мiж близькими людьми, як лист; навчати правильно писати листа, оформляти конверт; розвивати творчi здібності п’ятикласникiв, умiння висловлювати думки точно, зрозумiло, грамотно; виховуватилюбов i повагу до рiдних, друзiв; прищеплювати культуру вияву почуттiв.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

 Перебiг уроку

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Бесiда на основi тексту-дiалогу. Прочитайте дiалог. Яку позицiю обстоюватимете ви? Якi ще аргументи наведете напiдтвердження власної думки?

– Я вважаю, що поняття лист, листуваннявiдходять у минуле. Навiщо писати листи, витрачати час, коли можна поспiлкуватися черезскайп чи телефоном? Ти бачиш або чуєш людину. До того ж, це оперативний спосiб спiлкування, на вiдмiну вiд листування. Коли все ж такиобирати листування, то тiльки за допомогоюелектронної пошти.

– Я не можу повнiстю погодитися з тобою.Наприклад, моя прабабуся, що мешкає в селi, немає комп’ютера i не може користуватисямобiльним зв’язком. Ми їй часто пишемо листи.Крiм цього, власноруч написаний лист – це вияв поваги й любовi до людини, якiй вiн адресований. Так, ми витрачаємо багато часу, щоб написати листа, але цим самим пiдкреслюємо, щозаради близької людини вiдкладемо всi своїсправи. А ще лист – це вияв творчостi, i писатийого – велике мистецтво.

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Дослiдження-спостереження. Прослухайте лист. Який висновок можна зробити про його автора? Вiдповiдь аргументуйте.

Мила бабусю!

Ось ми вже зупинилися в Києвi на цiлу зиму. Пiзненько ми вибралися, та краще пiзно, нiж нiколи. Тепер учимося так завзято, щоб надолужити час… Я ходжу до однiєї англiйки на урокианглiйської мови. Англiйська мова дуже складна, але я все одно навчуся, – моя вчителька каже, що в мене є здiбностi…

Скоро до нас приїде мама, i на Рiздво ми вжебудемо не самi.

У нас на квартирi є фортепiано, так що я можу грати скiльки завгодно.

Як ви почуваєтеся, бабусю? Не хворiєте?Улiтку, може, знову до Вас зберемося, якщоприймете, бо ми таки Вам завдали клопоту немало!

Бувайте здоровi, мила бабусю! Цiлую Вас iпрошу: не забувайте писати нам.

Ваша внучка Леся.

Це лист Лесi Українки до своєї бабусi(Листа взято з книжки О.Косач-Кривинюк i подано з незначними скороченнями й вiдповiдно до сучасного правопису.). Чи допомiг вiн краще пiзнати особистiсть письменницi?

Дослiдження – аналiз структурилиста.

  • У якому стилi мовлення слiд писатилист до близької людини? (У розмовному.)
  • З чого починається лист? (Зi звертання до адресата.)
  • Яка частина листа найбiльша? Прощо йдеться в основнiй частинi?

 

Запам’ятайте! Коли пишете листи, враховуйте iнтереси адресата мовлення. Бабусi небуде цiкаво читати про те, як написав клас контрольну з математики або про що розмовлялидiти на перервi. Подруга, яка поїхала в санаторiй, навпаки, чекає розповiдi про шкiльнi новини i т.д. Крiм розповiдi, мають бути запитання, на якi автор хотiв би отримати вiдповiдь.

  • Якими словами закiнчується лист?Де ставимо дату? (Дату можна ставити напочатку або в кiнцi листа.)

Робота з таблицею-пам’яткою. Опрацюйте таблицю. Додайте приклади мовнихзворотiв i засобiв.

Що потрiбно знати при написаннi листа

Пор.№ Основнiчастинилиста Мовнiзворотий засоби Основнiорфо- iпунктограми
1 Звертання до адресата Добрий день,дорогенькаматусю! Привiт, мила сестричко! Здрастуй, Тетянко! Кома призвертаннi;знак оклику вкiнцi речення
2 Основначастина Використаннярiзних за метою висловлювання, емоцiйним забарвленням iбудовою речень Роздiловi знаки у складному й простомуускладненомуреченнях; написання словабудь ласка; написання займенника Вив пошанномузначеннi
3 Кiнцiвка.Прощальнiфрази До побачення.На все добре.З нетерпiннямчекаю вiдповiдi. З найкращими побажаннями Написанняслова до побачення
4 Дата.Пiдпис Ваша внучкаЛеся. Твояподруга Оля

 

Запам’ятайте! Лист написано, поставлено пiдпис i дату. Раптом ви згадали, що неповiдомили важливої iнформацiї. У такому разiз нового рядка пишемо латинськi лiтери PS i доповнюємо текст одним-двома реченнями. PS(постскриптум) – це приписка пiд текстом.

Проблемне запитання. Словниковаробота. Лист кладемо в конверт i пишемона ньому адрес. Чи адресу?

 

Словничок.

Адрес письмове вiтання з нагоди якоїсьподiї, наприклад ювiлею.

Адреса – напис на конвертi, що вказує намiсце призначення та одержувача.

 

Ознайомлення зi зразками оформлення конверта.

Адреса вiдправника, iндекс

Шевчук Лiлiя Вiкторiвна

вул. Соборностi, 2, кв. 58

м. Луцьк

Волинська обл.

43024

Адреса одержувача, iндекс

Ткаченко Микола Васильович

с. Мар’янiвка

Коростенський р-н

Житомирська обл.

53013

 

Самостiйна робота. Пiдпишiть конверт, використовуючи таку інформацію про адресата: Новицький Ігор Романович,який мешкає у Києвi на проспектi Науки вбудинку № 121, квартира 28. Поштовийiндекс – 03027. Адреса вiдправника – ваша.

 

Пiдсумок уроку.

  • Наведiть принаймнi два аргументи напiдтвердження тези «Писати листи потрiбно».
  • Назвiть 2–3 цiкавi теми для таких адресатiв: мама, яка перебуває на вiдпочинку;друг, з яким познайомився в лiтньому таборi; однокласниця, яка не вiдвiдує школичерез хворобу; старший брат, що служить увiйську.
  • Пояснiть значення слiв адреса i адрес,адресат i адресант.

 

Домашнє завдання. Написати листавчительцi української мови й вiдправитийого поштою.

Icon of Ukr Mov5nov (40) Ukr Mov5nov (40) (26.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *