10 107 перегляд(ів)

Урок 49. Пряма мова. Дiалог. Тренувальнi вправи

Мета: поглибити й закрiпити знанняучнiв про пряму мову, дiалог, роздiловi знаки при них; продемонструвати на конкретних прикладах вiдмiннiсть мiж прямоюмовою i дiалогом; формувати вміння розвивати навички виразного читаннядiалогiв, увагу, аналiтичнi здiбностi; виховувати зацiкавлення художнiм словом,прагнення бiльше читати.

Тип уроку: урок застосування йзакрiплення знань.

Перебiг уроку

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Бесiда

 • Що таке пряма мова?
 • Що спiльного мiж прямою мовою йдiалогом? У чому вiдмiннiсть?
 • Якi роздiловi знаки ставимо припрямiй мовi й дiалозi?

 

Графiчний диктант-вiкторина. Запишiть схеми речень з прямою мовою. Зяких творiв узято рядки?

 • «То ж, дiду коханий, вареник гречаний!» –кричить дiтвора (Л.Глiбов, «Химерний, маленький»).
 • Гнiвно вiн гукнув iз трону: «Гей, ледачі сльозiвцi! Хто впiймає Лоскотона, буде мужмоїй дочцi!» (В.Симоненко, «Цар Плаксiй таЛоскотон»).
 • «Що воно за знак? – промовиввiн сам до себе. – Дерева стоять i не поворухнуться, а воно щось шумить та пищить. Чи нехухи часом?» (В.Королiв-Старий, «ХухаМоховинка»).
 • Якої схеми не вистачає? Запишiть її iпрокоментуйте.

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Словникова робота. Сьогоднi на уроцiми проведемо лiтературну «дегустацiю».

Що означає це слово? (Дегустацiя – визна-чення на смак якостi якої-небудь страви.)Упрямому чи переносному значеннi вжитослово у словосполученнi лiтературна «дегустацiя»?

Формулювання проблеми уроку. Ми«дегустуватимемо» книжки для дiтей, працюючи з текстами. Ви маєте визначити, якакнижка була для вас найкращою «на смак»,тобто викликала найбiльше зацікавлення.З якою метою це робитимемо, ви дастевiдповiдь наприкiнцi уроку.

 

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Коментований диктант (на основiуривка з твору Валерiї Жерлiциної «Як япровела свої лiтнi канiкули в маминому дитинствi»). Запишiть текст з голосу вчителя.Прокоментуйте пунктограми.

Мама усмiхнулась:

– Це не проста каблучка, бо завдяки їй я можу будь-якої митi перенестися у своє дитинство. Варто лише одягнути каблучку на палець.

– Перенестися по-справжньому? – недовiрливо подивилася я на маму.

– Так, мов у казцi, в яку зараз нiхто з дорослих не вiрить. Хочеш провести в моєму дитинствi свої лiтнi канiкули?

 • Пояснiть, що означає слово каблучка,дiбравши до нього синонiми.

Аналiз тексту (на основi казки ІриниКалинець «Мiсячний хлопчик»). Прочитайте текст спочатку мовчки, а потiм вособах.

Я своєї мами цiле лiто не бачила.

– Як то?

– Нiби не розумiєш? Бо я втекла з дому. Набридло, одне й те ж весь час – добре вчися, i будьслухняна, i поважай учителiв… А наш учительматематики Юрiй Петрович… Стане бiля дошкий щось на нiй пише, пише…

– Формули, мабуть?

– Я не знаю… Ми собi своє робили – хлопцiв морський бiй грали, дiвчата – про артистiв…А вiн: «Двiйки всiм виставлю!» А Славко, рудий, iз сусiднього будинку, каже: «А в мене будедванадцять…»

 • Доведiть, що в уривку поєднано діалог i пряму мову. У яких випадках автори використовують дiалог, а в яких – пряму мову?Запам’ятайте, що речення з прямою мовоювсерединi дiалогу вживають також тодi, коли потрiбно передати думки персонажа.

Самостiйна робота. Розставте роздiловi знаки в дiалозi, що мiстить пряму мову (уривок з оповiдання Юрiя Винничука«Гопля i Пiпля, нерозлучнi друзi»).

Слухай Пiпля озвався по довгiй мовчанці Гопля як на мене то це найдивнiший метелик зусiх яких я бачив на вiку.

У мене просто голова розболiлася вiд йогодурнуватих запитань.

Як ти думаєш вiн прилетить iще до нас?

Усе може бути. Адже вiн сказав До скорогопобачення.

Дослiдження-спостереження (на основi уривка з повiстi Всеволода Нестайка«Чудеса в Гарбузянах»). Прочитайте текст.Знайдiть дiалог.

…Пiдходить твiй, Цигане, батько до твого,Марусику, й каже: «Нате вам, сусiде, того бiлеталотерейного, везiть в ощадкасу». – «Та ви ж збиралися вранцi самi! Чому ж…» – «Не було коли… Берiть, ви ж просили». Твiй, Марусику,брови як насупить: «Нi, – каже, – не хочу!» –«Та нате ж!..» – «Не хочу i все…»

 • У чому особливiсть такого дiалогу?Якi роздiловi знаки ставлять у дiалозi, якийзаписано в рядок? (Кожну реплiку беруть улапки, мiж ними ставлять тире.)

Дослiдження-реконструювання. Запишiть реплiки дiалогу з дитячого детективу Марiї i Сергiя Дяченкiв «ПригодиМарiйки Михайлової» в один рядок. Розкрийте дужки, пояснiть орфограми.

– Як твої шкiльнi справи? – (з/с)питалаМарiванiвна.

– Завтра контрольна. З мат..матики. Хотiлаб я захворiти на гри(п/пп)!

– Дурницi! Контрольна – це ж лише (сорок)п’ять хвилин, а гри(п/пп) – аж на дватижнi!

– Авжеж, – сказала Марiйка. – Марiванiвно… А чи у вас у гру(п/пп)i були коли-небудьжадiбнi хлопчики?

Складання мiнi-фанфiкiв. Прочитайтедiалог з повiстi Ярослава Стельмаха«Вiкентiй Прерозумний». Придумайтепродовження – розлогу реплiку про те, щопопросив Вiкентiй.

– До речi, чудеса ми не продаємо, а даруємо,тож насправдi мене слiд було б назвати дарувальником чудес… То яке твоє бажання?

– А що ви можете подарувати? – поцiкавився Вiка.

– І вiн iще питає! – сплеснув долонями дарувальник чудес. – Усе! Усе я можу!.. А от що тихочеш?

Вiка замислився…

 

Пiдсумок уроку.

 • Чи досягли ми мети нашої лiтературної «дегустацiї»? Яка книжка видалася вам«найсмачнiшою»?
 • Якi новi знання про пряму мову йдiалог ви здобули?

 

Домашнє завдання.

О б о в ’ я з к о в е:пiдготуватися до контрольної роботи.

Навибiр: виконати вправу з пiдручника абонаписати дiалог про самостiйно прочитаний твiр українського автора, усередині якого було б речення з прямою мовою.

Icon of Ukr Mov5nov (41) Ukr Mov5nov (41) (26.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *