683 перегляд(ів)

Урок 5. Прикметник. Голоснi у вiдмiнкових закiнченнях прикметникiв

Мета: повторити, доповнити i поглибити вивчене про прикметник у початковiй школi; удосконалювати вмiння визначати морфологiчнi ознаки прикметникiв; розвивати творчi здiбностi учнiв; виховувати почуття гордостi за славне минуле України.

Тип уроку: урок повторення вивченого.

Перебiг уроку

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв iз теми.

Спостереження з елементами зставлення.

 

 • Прочитайте речення.

Попереду стоїть Михайло Завiстний, сотник, з китицею на плечi, з вусами, з шрамом нависку, вiн подiбен до дуба…

 • Чи сподобався вам опис зовнiшностiсотника Завiстного? Чи легко буде намалювати його портрет? Вiдповiдь обгрунтуйте.
 • Прочитайте авторський варiант портретного опису сотника – уривок iз повiстi М.Старицького «Облога Бушi».

Попереду стоїть Михайло Завiстний, сотник, з золотою китицею на правому плечi, високий, широкоплечий, з сивими довгими вусами, з шрамом на лiвiм виску, вiн подiбен до могучого дуба…

 • Що змiнилося в описi? Чому вiн став образнiшим, яскравiшим, точнiшим? Назвiть прикметники, що конкретизують зображуване, надають виразностi. Зробiть висновок про роль прикметникiв у мовленнi.

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

 

Блiц-опитування.

 • Що називається прикметником?
 • Що спiльного мiж прикметником та iменником?
 • Доведiть, що прикметник змiнюється за родами, а iменник належить до певного роду.

 

Робота бiля дошки. Провiдмiняйтесловосполучення iменника з прикметником золота китиця (І варiант), широкоплечий сотник (ІІ варiант). Видiлiть вiдмiнковi закiнчення iменникiв i прикметникiв.

Граматична розминка. Поставте прикметник синiй у…

 1. Називному вiдмiнку множини.
 2. Родовому вiдмiнку однини.
 3. Орудному вiдмiнку однини.
 4. Орудному вiдмiнку множини.
 5. Мiсцевому вiдмiнку однини.

 

Фiзкультхвилинка.

Лiвим лiктем напишiть у повiтрi слово iменник; правим –прикметник; кiнчиком носа – слово редактор.

 • Що означає слово редактор?

«Я – редактор». Виберiть iз поданихварiантiв у дужках той прикметник, якийпiдходить за змiстом, поставивши його впотрiбнiй формi. За потреби скористайтесясловником. Звернiть увагу на правопис слiвосвiчений, досвiдчений.

Козаки були (дружний, дружнiй), завждивиручали своїх товаришiв. Вiд побратима можна було отримати (дружний, дружнiй) пораду.На Сiчi збиралося багато (освiчений, досвiдчений) людей, якi закiнчили Києво-Могилянськуакадемiю. Богдан Хмельницький був (освiчений,досвiдчений) полководцем, тому виграв багатобитв.

Синонiмiчна хвилинка. Доберiть синонiми до прикметникiв смiливий, бувалий,гарний, великий, лихий.

 • Уведiть два-три прикметники в самостiйно складенi висловлення про запорозьких козакiв. Автор найкращого творумiнiатюри дiстане 12 балiв.

 

Пiдсумок уроку.

 • Розгляньте записанi на дошцi приклади. Якi теоретичнi вiдомостi про прикметник вони iлюструють? Озвучте їх.
 1. Битва (я к а?) переможна; шабля (ч и я?).
 2. Український звичай, українська земля,українське корiння.
 3. Мужнiй козак – мужнi козаки.
 4. Славний гетьман, славного гетьмана, славному гетьмановi…

 

Домашнє завдання. Виконати вправу зпiдручника. Розiграти дiалог «У бiблiотецi». Ситуацiя: читач хоче взяти книжкуна iсторичну тематику. Бiблiотекар з’ясовує, яка iсторична доба цiкавить йогонайбiльше, аби дiбрати потрiбну книжку.

Icon of Ukr Mov5nov (5) Ukr Mov5nov (5) (24.6 KiB)
Ukr Mov5nov (5)
Ukr Mov5nov (5)
Ukr_mov5nov (5).zip
24.6 KiB
1 Downloads
Details
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *