23 639 перегляд(ів)

Урок 50. Тематична контрольна робота № 4. Тестування. Складне речення.Пряма мова. Дiалог

Мета: перевiрити рiвень засвоєннязнань i сформованостi умiнь i навичок з тем«Складне речення», «Пряма мова», «Дiалог»; формувати навички самоконтролю;виховувати працьовитiсть, самостiйнiсть,вiдповiдальнiсть.

Тип уроку: урок перевiрки та облiкуздобутих знань, умiнь i навичок.

Перебiг уроку

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

 

Тести

І варiант.

 1. Позначте рядок, у якому є складне речення (роздiловi знаки вилучено)

А Барви ярiли мiнилися переходили однав одну й нарештi меркли (І.Ющук).

Б Прозора пелюстка молодого мiсяця нетьмарилась не танула а наливаласясвiтлом (І.Ющук).

В Сонце скотилося майже до самогообрiю але раптом застигло на мiсцi(І.Ющук).

Г Сонце до половини сховалося за хмарутiльки червоний пiвкруг його ще палахкотiв зверху (І.Ющук).

 

 1. Укажiть рядок, у якому частинискладного речення поєднано сполучниками (роздiловi знаки вилучено)

А Митi жодної не можна повернути щобзаново по-iншому пожить (В.Симоненко).

Б Вiдбились зорi у водi летять до хмар тумани (О.Олесь).

В Із серця виросла калина над хвилямиДнiпра злетiла пiсня журавлина(Р.Іванченко).

Г Хтось стиха завiв пiсню до нього пристав ще один голос (М.Коцюбинський).

 

 1. Знайдiть рядок, у якому правильнопоставлено роздiловi знаки

А Навшпиньках пiдiйшов вечiр, i засвiтивзорi (П.Тичина).

Б Земля гуде, i ридають дерева (Р.Лубкiвський).

В До землi ти голову притулиш, i матiр’ютихенько назовеш (І.Гнатюк).

Г Сiї гори стоять одвiку, i стоятимутьдовiку (Леся Українка).

 

 1. Доберiть другу частину до реченняВiтер дужчав, щоб утворилося складнеречення

А … i пригинав до землi дерева

Б … i здiймав на дорозi куряву

В … i починав накрапати дощ

Г … i розганяв чорнi хмари

 

 1. Визначте речення з прямою мовою(роздiловi знаки вилучено)

А Диктор повiдомив про вiдкриття умiстi нового стадiону.

Б Диктор повiдомив що у мiстi вiдкривсяновий стадiон.

В Диктор повiдомив у мiстi вiдкрився новий стадiон.

Г За повiдомленням диктора в мiстiвiдкрився новий стадiон.

 

 1. Укажiть речення, що вiдповiдає схемi:«П, – а, – п». (роздiловi знаки вилучено)

А Я люблю зиму сказала дiвчинка бо всiчнi в мене день народження.

Б Я люблю зиму бо в сiчнi в мене день народження сказала дiвчинка.

В Дiвчинка сказала я люблю зиму бо всiчнi в мене день народження.

Г Дiвчинка сказала що любить зиму бо всiчнi в неї день народження.

 

 1. Об’єднайте простi речення у складне.Пiдкреслiть у ньому головнi i другорядні члени, зробiть синтаксичний розбiр.

Хлопчики i дiвчатка вiдвiдують спортивні секцiї. Хлопчики i дiвчатка дбають про своє здоров’я.

 

 1. Перетворiть речення з прямою мовоюна конструкцiї з непрямою мовою.

«Сестричко, ти допоможеш прибрати вкiмнатi?» – поцiкавилася Оленка. «Цю історію розповiла менi бабуся», – сказав Дмитрик.

 

 1. Напишiть дiалог на тему «Незабаромканiкули». Використайте в ньому не меншедвох складних речень.

 

ІІ варiант.

 1. Позначте рядок, у якому є складне речення (роздiловi знаки вилучено)

А Розвивайсь i далi мово наша рiдна i пронас нащадкам вiстку донеси (О.Пiдсуха).

Б Польова повитиця полiзла догори постеблинi жита i розтулила свої білі делiкатнi квiточки (М.Коцюбинський).

В Сонце спустилось ще нижче над лiсом iпочало нiби ховатися десь у сизих борах (І.Нечуй-Левицький).

Г Тихесенький вечiр на землю спадає iсонце сiдає в темнесенький гай (В.Самiйленко).

 

 1. Знайдiть рядок, у якому частинискладного речення поєднано сполучниками (роздiловi знаки вилучено).

А На голос веснянки вiдкликається зозуля потiм соловейко розквiтає ярiше дика рожа (Леся Українка).

Б Зелена трава горить-палає зеленим вогнем на її довгих листочках грає й сяєчиста роса (Панас Мирний).

В Повiтря духмяне тепле та вiд скошеноїтрави вже чується холодок (Є.Гуцало).

Г Вiд городiв зеленiють верби їхнє м’якета тонке листя хвилюється на вітрі (Є.Гуцало).

 

 1. Укажiть рядок, у якому правильнопоставлено роздiловi знаки

А Ми йдемо через сiнокiс, i темнiє над нами небо (В.Симоненко).

Б Дiвчина вийшла з хати, i повiльнопiшла до криницi (І.Нечуй-Левицький).

В Вiтер дмухнув трохи збоку, потiм ухопив судно, i знiс трохи набiк (І.Нечуй-Левицький).

Г Садок уже одцвiвся, i густо вкрив землю бiлими пелюстками (Є.Гуцало).

 

 1. Доберiть другу частину до реченняЗима лютувала, щоб утворилося складнеречення

А … i сипала пригорщi снiгу

Б … i все дужчав мороз

В … i не здавала позицiй

Г … i скувала льодом річку

 

 1. Визначте речення з прямою мовою(роздiловi знаки вилучено)

А Учитель повiдомив про те що завтрабуде контрольна робота.

Б Учитель повiдомив завтра буде контрольна робота.

В Як повiдомив учитель завтра буде контрольна робота.

Г Учитель повiдомив про завтрашнюконтрольну роботу.

 

 1. Укажiть речення, що вiдповiдає схемi:«П, – а, – п». (роздiловi знаки вилучено)

А Канiкули будуть цiкавими сказав Марко бо я вiдпочиватиму в Буковелi.

Б Марко сказав канiкули будуть цiкавими бо я вiдпочиватиму в Буковелi.

В Канiкули будуть цiкавими бо я вiдпочиватиму в Буковелi сказав Марко.

Г Марко сказав що канiкули будуть цiкавими бо вiн вiдпочиватиме в Буковелi.

 

 1. Об’єднайте простi речення у складне.Пiдкреслiть у ньому головнi i другорядні члени, зробiть синтаксичний розбiр.

Наталка i Петрик iз нетерпiнням чекають назимовi канiкули. Наталка й Петрик хочуть кататися на лижах i санчатах.

 

 1. Перетворiть речення з прямою мовоюна конструкцiї з непрямою мовою.

«Дiти, складiть речення про зиму», – запропонувала вчителька. Дiдусь таємниче промовив:«Я покажу тобi зараз щось дуже цiкаве».

 

 1. Запишiть дiалог на тему «Незабаромканiкули». Використайте в ньому не меншедвох складних речень.

 

Методична ремарка.

За правильні вiдповiдi на тестовi запитання 1–6 учнi отримають 3 бали (по 0,5 бала за кожну).

Завдання 7-мепропонуємо оцiнити трьома балами,

8-ме – двома,

9-те – чотирма.

 

Домашнє завдання.

За бажанням:написати твiр «Найцiкавiший день зимових канiкул».

Icon of Ukr Mov5nov (42) Ukr Mov5nov (42) (26.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *