4 110 перегляд(ів)

Урок 60. Фонетичний розбiр слова.Аналiз творiв-описiв

Мета: повторити основний метерiал,вивчений у І семестрi; удосконалювативмiння застосовувати здобутi знання напрактицi; працювати над редагуваннямнаписаного; формувати вмiння виконувати фонетичний аналiз слова; розвиватинавички самостiйної роботи з текстом, усне й писемне мовлення, виховувати повагу до народних традицiй, прагнення зберегти їх, шанобливе ставлення до старших, прагнення перейняти їхню життєвумудрiсть.

Тип уроку: урок застосування iзакрiплення знань.

 

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Аналiз учнiвських творiв.

Методична ремарка.

Учитель можеобмежитися характеристикою типових помилок, а також запропонувати iндивiдуальнi завдання тим учням, якi написали твiр найгiрше.Уразi потреби можна зробити докладний аналiзучнiвських робiт.

Робота з текстом. Прочитайте текст iвиконайте завдання до нього.

(На)передоднi з..мових канiкул класнийкерiвник сказав нам Ну от дiти тепер часу увас удосталь. Проведiть його як кажуть iз корист..ю. Нинi з..ма роботи на полi мало i вашiбат..ки дiдусi та бабусi зб..ратимут..ся напогостини. Так (з)давна називают..ся сiльс..кiпос..деньки.

Старшi люди люблять згадувати свої молодi лiта: як вони розважалися, в якi iгри грали, яких спiвали пiсень. А до розповiдi ще йдотеп якийсь докинуть, прислiв’я народне чиприказку. Дослухайтеся, запам’ятовуйте, анайцiкавiше записуйте. Це й буде домашнєзавдання на канiкули!

Слухаючи вчителя, я згадав своїх бабусю тадiдуся. Вони дуже люблять, коли їх хтось уважно слухає. А мова яка! Барвиста, соковита, начеджерельна вода у спекотну днину, – п’єш i напитися не можеш.

Хоч би про що дiдусь розповiдав, неодмінно вискiпає таке гарнюсiньке свiженьке слiвце, щов жоднiй книжцi не знайдеш. «Це я, – скаже принагодi, – з нашої народної мови взяв…» (ЗаВ.Скуратiвським).

 • Визначте тему й основну думку тексту. Дайте йому заголовок.
 • Назвiть стиль i тип мовлення. Якемовлення переважає в текстi – монологiчнечи дiалогiчне?
 • Якi слова виявилися незнайомими?Чи дiзналися ви їхнє значення з тексту?Що означає слово вискiпає? З якою метоюавтор використовує саме це слово, а не його синонiми?
 • Перепишiть видiлену частину текстув зошит. Розставте роздiловi знаки i пропущенi лiтери. Пояснiть орфо- i пунктограми.
 • Пояснiть роздiловi знаки в останньому реченнi.
 • Знайдiть слова, в яких вiдмiннакiлькiсть букв i звукiв. Пояснiть причинитакої невiдповiдностi.
 • Запишiть звукописом слова запам’ятовуйте, дiдусь, бабуся, якийсь, сiльськi,докинуть. Подiлiть цi слова на склади.

Виконання фонетичного розбору слова. Ознайомтеся з пам’яткою. Зробiть фонетичний розбiр слова якийсь.

 

Як виконуватифонетичний розбiр слова

 1. Записати слово. Поставити наголос.
 2. Подiлити слово на склади. Назватипо порядку вiдкритi й закритi склади.
 3. Записати слово звукописом. Полiчити кiлькiсть звукiв i букв.
 4. Виписати голоснi звуки. Указатилiтери, якими вони позначаються.

5.Виписати приголоснi звуки. Схарактеризувати кожен звук за такимикритерiями: глухий чи дзвiнкий; твердий, м’який чи пом’якшений. Зазначити додатковi характеристики (губнi,шиплячi, задньоязиковi, глотковий).

 

Назвати лiтери, якi позначають приголоснi звуки.

Орiєнтовне виконання.

Я / кийсь. У словi два склади. Перший –вiдкритий, другий – закритий.

[й а к и й сʹ] – 6 букв, 6 звукiв.

Голоснi: [а], лiтера я; [и] – лiтера и.

Приголоснi: [й] – дзвiнкий, м’який; разом зiзвуком [а] позначають лiтеру я; [к] – глухий,твердий; лiтера к (ка); [й] – дзвiнкий, м’який;лiтера й (йот); ґ] – глухий, м’який; лiтерас (ес).

Самостiйна робота. Виконайте фонетичний розбiр слiв дiдусь, сiльський.

 

Пiдсумок уроку.

Дiалог-консультацiя з учителем. Поставте запитання вчителевi, що стосуютьсявивчених протягом семестру тем.

 

Домашнє завдання. Пiдготуватися доконтрольної роботи. Зробити фонетичнийрозбiр слiв повiр’я, бабуся.

Icon of Ukr Mov5nov (49) Ukr Mov5nov (49) (26.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *