3 818 перегляд(ів)

Урок 69. Спрощення у групах приголосних

Мета: пояснити учням, у чому полягає особливість такого фонетичного процесу, як спрощення; формувати вміння розпізна­вати явище спрощення у словах; добитися запам’ятовування слів-винятків, у яких не відбувається спрощення; удосконалювати орфоепічні навички; розвивати пам’ять, орфографічну пильність; виховувати праг­нення самовдосконалюватися, зростати ін­телектуально й духовно.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Дослідження-обґрунтування. Знайдіть слова, в яких відбуваються такі фонетичні процеси, як уподібнення приголосних і на­ближення голосних. Підкресліть відповідні орфограми. Обґрунтуйте написання.

Легкий весняний вітерець ніжно торкнеться вершечків дерев, і ті шелеснуть від його подиху, розсипаючи краплини роси.

Дослідження-передбачення. Розв’язання проблемного завдання.

  • Чи не здається вам, що у слові ше­леснуть є орфографічна помилка: у корені пропущено літеру т, яка є у спільнокорене­вих словах шелест, шелестіти?
  • Чи легко було б вимовляти слово ше­леснуть, коли у ньому збігалися б аж три приголосні – стн?
  • Поміркуйте, яке фонетичне явище на­зивають спрощенням.

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Дослідження-спостереження. Прочи­тайте пари слів. Зробіть висновок про те, в яких групах приголосних відбуваєтьсяспрощення – випадання одного з приголосних: [д] або [т].

Злість – злісний, уста – усний, проїзд – проїзний, тиждень – тижневий, масло – мас­ний, сердечний – серце.

  • Чому відбувається спрощення? Добе­ріть власні приклади слів, у яких наявне спрощення. У яких буквосполученнях це найчастіше трапляється?

Дослідження-розпізнавання з наступним обґрунтуванням і зіставленням. Прочитайте поради. Яку з них ви вважаєте найважливішою? Відповідь об´рунтуйте.

 

П’ять мудрих порад

! Не будьте заздрісними, поважайте стар­ших, розвивайте в собі такі риси: чесність, увічливість, відповідальність.

! Прагніть, щоб кожен прожитий день був насичений корисними справами.

! Вивчайте іноземні мови, освоюйте комп’ютерні технології, щодня пізнавайте щось нове. Пам’ятайте, що в ХХІ столітті цінується якісна освіта.

! Робіть добрі справи безкорисно.

! Не забувайте, що тільки ви є господарями свого життя. Зробіть його повноцінним і радіс­ним (З посібн.).

  • Знайдіть слова, у яких є спрощення. Доберіть слова, від яких вони утворилися, і запишіть їх парами. Підкресліть орфограми.
  • Поясніть розділові знаки в першому реченні.
  • У чому полягає відмінність між сло­вами корисний і корисливий?

Робота з підручником. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом підручника про слова, в яких не відбувається спрощення. Запишіть слова-винятки в зошити, поста­вивши їх за абеткою. У яких словах спро­щення реалізується тільки у вимові?

Робота зі словником. Відшукайте у словнику значення слів аванпостний, ба­ластний, контрастний, хворостняк, фор­постний. Три з них уведіть у речення.

Диктант із завданням. Уставте по­трібні за змістом слова з довідки. У яких із них відбулося спрощення? Підкресліть орфограми.

Луцьк – … центр Волинської області. Білий і чорний – це … кольори. Рибні, грибні, овочеві – це … страви. Чорний лелека – … птах в Україні. Одинадцять плюс п’ять – … . Для рівномірного сходження у насіння додають … речовини.

Довідка. Компос..ний, облас..ний, піс.. ний, шіс..надцять, контрас..ний, рідкіс..ний.

Підсумок уроку.

  • Продовжте речення.

Мовлення стає милозвучним завдяки … . Спрощення – це … . Спрощення відбувається у таких групах приголосних: … . Літеру т зберігає­мо на письмі у словах … . Літеру т зберігаємо на письмі й вимовляємо звук [т] у словах … .

Домашнє завдання. 1. Записати у фо­нетичній транскрипції слова шістнадцять, зап’ястний, пестливий. 2. Скласти речення зі словами доблесний, пристрасний, безко­рисливий, улесливий.

 

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *