795 перегляд(ів)

Урок 7. Числiвник

Мета: повторити, розширити й поглибити вивчене про числiвник, його граматичнi ознаки; сформувати вмiння розрiзняти двi групи числiвникiв на основi їхнiхзначень i граматичних ознак; розвиватиспостережливiсть, увагу, умiння зiставлятиi порiвнювати; стимулювати потребу досконало знати українську мову.

Тип уроку: урок повторення вивченого.

Перебiг уроку

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервiвучнiв з теми.

Спостереження за мовними явищамиз елементами аналiзу.

 • Запишiть дату. Котрий по порядкусьогоднi день вересня?
 • Словами запишiть, скiльки учнiвсьогоднi присутнi у класi, скiльки вiдсутнi.
 • Помiркуйте, слова якої частини мовиви використали для вiдповiдi на поставленiзапитання. Що ж таке числiвник? На якiпитання вiдповiдає ця частина мови?

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

 

Робота з текстом.

Прочитайте мовнiцiкавинки. Яка iнформацiя привернула вашу увагу найбiльше? Про що ви хотiли бдiзнатися докладнiше?

У спiлкуваннi людина щодня проводить понад сiмдесят вiдсоткiв часу. Найбiльше витрачається на аудiювання – сорок два вiдсотки,трохи менше – на говорiння – тридцять двавiдсотки, ще менше – на читання – п’ятнадцятьвiдсоткiв, найменше – на письмо – одинадцятьвiдсоткiв.

Пiвторарiчна дитина знає i вживає приблизно вiсiмдесят-дев’яносто рiзних слiв. Дорослалюдина використовує у мовленнi двi-чотиритисячi слiв.

Англiйську мову знає пiвтора мiльярда жителiв нашої планети, тобто кожен четвертий.Українську знає кожен сто четвертий землянин.

 • Назвiть числiвники, ужитi у висловленнях. Якi з них вiдповiдають на питання с к i л ь к и?, а якi – к о т р и й? Чи є числiвником слово пiвторарiчна? Обгрунтуйте.

Орфографiчна хвилинка.

Запишiть пiддиктовку числiвники, пояснiть правопис їх.

П’ять, мiльйон, чотирьох, шiстнадцять, тисячею, двадцять дев’ятий, четвертий, сiмсот.

 

Дослiдження-вiдновлення.

Запишiтьприказки i прислiв’я, поставивши числiвники у потрiбнiй формi. Укажiть вiдмiнкичислiвникiв.

 • За (два) зайцями. У (чотири) стiнах.
 • До(третiй) пiвнiв. За (сiм) замками.
 • У (сiм) няньокдитя без нагляду.
 • Семеро (один) не ждуть.
 • Пояснiть змiст висловiв.

 

Фiзкультхвилинка.

Якщо вчитель називає числiвник, дiти мають пiднести рукидогори; прикметник – розвести в сторони;iменник – витягнути вперед.

Дванадцята, дванадцятеро, дванадцятий,мiльярд, восьмирiчний, восьмирiчка, восьмий,нуль.

 

Гра «Упiймай помилку».

Послухайтедiалог.

– Привiт, Миколко. Куди поспiшаєш?

– На тренування. Воно розпочнеться вшiсть годин, а я ще додому хочу зайти.

– Зараз тiльки без двадцяти шiсть, тому нехвилюйся, встигнеш.

 • Якi зауваження до мовлення вашихровесникiв ви хочете висловити?

Запам’ятайте! Дробовi числiвники на позначення часу передаються вiдповiдним дробом iзприйменником на до половини години: чверть натретю, з прийменниками на або до, коли йдеться про половину години: пiв на сьому, або пiв досьомої, чи з прийменниками до або за, коли перейшло вже за половину години: за чверть сьома,або чверть до сьомої… Не дробовi числiвники, ацiлi, що означають кiлькiсть хвилин якоїсь години, треба ставити з тими ж прийменниками за попереднiми правилами: десять на другу або задвадцять друга (Б.Антоненко-Давидович).

Диктант-опитування.

Дайте розлогiвiдповiдi на поданi запитання, використовуючи числiвники на позначення часу.

– О котрiй годинi ти зазвичай прокидаєшся?

– О котрiй годинi ти йдеш до школи?

– О котрiй розпочинається перший урок?

– Коли закiнчуються уроки в школi?

– Котра зараз година?

 

Пiдсумок уроку.

Тести

 1. Укажiть рядок, у якому всi слова –числiвники

А двоє, другий

Б дводенний, двiйко

В двiйка, двiчi

Г двоїтися, двадцять два

 

 1. Числiвник, у якому не потрiбно писати знак м’якшення, – це

А п’ятнадцят..

Б чотир..ма

В двадцят.. один

Г мiл..йон

 

 1. Укажiть рядок, у якому неправильновжито числiвник на позначення часу

А пiв на сьому

Б за п’ять одинадцята

В десять на другу

Г без двадцяти дванадцять

 

 1. Установiть вiдповiднiсть мiж числiвниками й вiдмiнками їх.

А чотирьох                      1 мiсцевий

Б чотирьом                      2 родовий

В чотири                          3 орудний

Г чотирма                        4 давальний

Д (у) чотирьох

 

Домашнє завдання.

На вибiр: Написати рецепт улюбленої страви або твiр«Мiй розпорядок дня», використовуючичислiвники.

Icon of Ukr Mov5nov (7) Ukr Mov5nov (7) (26.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *