4 135 перегляд(ів)

Урок 79.Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

Мета: поглибити знання про правила вживання апострофа; дослідити, коли у сло­ві не ставиться апостроф; удосконалювати вміння правильно визначати у словах орфо­граму, пояснювати написання слів; виробляти орфоепічні й орфографічні навички; розвивати логічне мислення, орфографіч­ну пильність, культуру усного й писемного мовлення, зорову пам’ять; виховувати уваж­ність до рідного слова, любов до природи.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Вибірковий акродиктант. Випишіть слова, у яких на місці пропусків слід писа­ти знак м’якшення. Підкресліть у них другі літери, з них має утворитися слово.

Тон..ший, Марин..ці, згин..те, тр..ох, ри-бал..ка, Хар..ків, Марусен..ці, африканс..кий, на­вчаєш..ся, різ..бяр, літ..нє, скрин..ка, мен..ший, калинон..ці.

Ключ. Графіка.

  • Що вивчає графіка? Назвіть відомі вам знаки письма. Яка роль апострофа у слові?

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Дослідження-зіставлення. Вимовте записані на дошці слова. Запишіть їх звукопи­сом. Чим відмінна вимова цих слів?

Буряк – бур’ян; пюре – п’ють.

  • Скільки звуків позначають літери я, ю після апострофа? Якими є звуки, позна­чені літерами р, п – твердими чи м’якими? (Пом’якшеними.)
  • Яка роль апострофа? (Позначати роз­дільну вимову звуків, твердість попередньо­го приголосного, а також указувати на те, що літери я, ю, є позначають два звуки.)

Дослідження-синтез на основі спо­стереження. Знайдіть закономірності у групах слів і сформулюйте правила вжи­вання апострофа в українській мові.

Б’є, п’ять, солов’ями, м’ята, арф’яр; роз’ятрити, об’єднати, під’їзд; двох’ярусний, дит’ясла; повір’я, бур’ян, пір’їна; Лук’ян, Лук’янчук, Лук’янець.

  • Запишіть звукописом виділені слова.

Дослідження-передбачення. Прочи­тайте слова свято, різьбяр, різдвяний, морк­вяний. Усі вони написані без орфографіч­них помилок, хоча після літер, що позна­чають губні приголосні, стоїть буква я. По­рівняйте подані слова з тими, що записані у першій групі попереднього завдання.

  • Виділіть корені в кожному слові. Які літери – на позначення голосного чи приголосного звуків – стоять перед губ­ними?
  • Зіставте свої висновки з матеріалом підручника. За наявності якого кореневого приголосного перед губним треба ставити апостроф? Наведіть приклади або знайдіть їх у підручнику.

Робота біля дошки. Запишіть речен­ня, поясніть правила вживання апострофа. Підкресліть орфограми.

На мавпячому святі всі пили тьмяний, дух­мяний морквяний сік, дзвякаючи цвяхами по склянках (В. Запорко). Львів’яни В’ячеслав і Святослав Лук’янці – творчі люди: один із них арф’яр, інший – різьбяр по дереву. Існує повір’я, що в різдвяне надвечір’я не можна з’їсти навіть шматка хліба, поки не з’явиться в небі перша зоря.

Лінгвістична задача. Учителька розда­ла перевірені зошити. Тетянка заглянула в роботу Марійки й довірливо прошепотіла: «Учителька не помітила в тебе помилки й 12 балів поставила. У слові зв’язок є збіг приголосних звуків, а ти апостроф поста­вила». Що відповіла подрузі Марійка? Роз­беріть за будовою слова відв’яжу, розм’яклі.

Логічний диктант. Послухайте пари слів, між якими є логічний зв’язок. Під час повторного читання вчитель називатиме лише перше слово, ваше завдання – за­писати друге й підкреслити в ньому орфограму.

Оповідання – зав’язка; великдень – свято; річка – ряска; яблуко – черв’як; запах – медвя­ний; прізвище – Лук’яненко; розлука – від’їзд; рука – зап’ястний; вихователь – дит’ясла.

  • Назвіть інші орфограми у цих словах.

Мікродиктант «Ерудит». Напишіть цей диктант без помилок і отримаєте зван­ня ерудита й 12 балів.

Зі старого торф’яного болота в’ється стежеч­ка до самого озера. Медвяний дух м’яти, зів’ялої осоки приємно лоскоче груди. Розм’якла зем­ля, в’їдливі реп’яхи, що цвяшками впивалися в одяг, не пускали до озера. Загублене качине пір’я на тьмяному плесі озера та густа ряска на­давали йому таємничості (За І. Муквичем).

 

Підсумок уроку.

  • Складіть усну відповідь «Правила вживання апострофа». Дайте відгук на від­повідь однокласників.

 

Домашнє завдання.

Вивчити теоретич­ний матеріал підручника. Виконати вправу за вибором учителя.

Icon of Ukr Mov5nov (63) Ukr Mov5nov (63) (27.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *