1 087 перегляд(ів)

Урок 8. Займенник. Особовi займенники

Мета:повторити й поглибити знанняучнiв про особовi займенники, вiдмiнювання їх, правопис iз прийменниками; формувати вмiння доречно використовувати займенники в мовленнi; розвивати творчі здiбностi; виховувати повагу до сiм’ї, родинних традицiй, шанобливе ставлення дочленiв родини.

Тип уроку: урок повторення вивченого.

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Актуалiзацiя мотивацiйних резервiвучнiв з теми.

 

Робота бiля дошки. Запишiть речення.

Сiм’я – сiм рiдних «я».

  • Як ви розумiєте змiст записаного висловлення? Чи погоджуєтеся, що слово «сiм’я» утворене вiд слiв «сiм» i «я»? Хто цi «я»? Чиясь сiм’я складається з семи членiв?
  • Назвiть, якою частиною мови є кожне слово в реченнi. Розберiть слова сiм’я, сiм, рiдних як частини мови: укажiть рiд (якщо є), число, вiдмiнок, iншi граматичнi ознаки.

Створення проблемної ситуацiї.

Наяке питання вiдповiдає слово «я»? (Х т о?)Це питання, на яке вiдповiдає iменник. Отже, я – це iменник?

 

Бесiда

  • Яка ж вiдмiннiсть мiж iменником i займенником? Чому цю частину мови назвали саме так? (Іменник називає особу або предмет, а займенник указує на особу чи предмет, не називаючи їх. Займенник виступає замiсть (за) iменника.)
  • Який займенник ви вживаєте, коли розповiдаєте щось про себе чи про свою сiм’ю? (Я, ми.) Якi займенники використовуєте пiд час розмови з кимось? (Ти, ви.) А як скажете про 3-тю особу? (Вiн, вона, воно.)
  • Як змiнюються особовi займенники? (За вiдмiнками.)
  • У чому особливiсть займенникiв 3-ї особи? (Вони мають рiд.)

 

Граматична розминка.

Провiдмiняйтезайменники:

І в а р i а н т – я; ІІ в а р i а н т– ви; ІІІ в а р i а н т – вiн.

 

Дослiдження-вiдновлення.

Запишiтьречення, вживаючи займенники в потрiбнiй вiдмiнковiй формi. Укажiть вiдмiнки їх.

Я живу у великiй, дружнiй сiм’ї. У (я) єнайкраща у свiтi матуся. У (вона) добре серце i працьовитi руки. (Я) приємно чути мудру татову пораду. Дiдусь i бабуся мають у родинi великий авторитет. Я пишаюся (вони). Братикнавчається у сьомому класi. У (вiн) багато спортивних досягнень. (Я) також можна пишатися,адже я – переможець багатьох музичних конкурсiв. До (вони) довго й наполегливо готувалася. Була впевнена у собi, бо вiдчувала, якуболiвають за (я) найрiднiшi люди.

  • Коли в займенниках 3-ї особи з’являється приставний н?

 

Редагування речень.

Знайдiть i виправте помилки у правописi займенникiв.

Неї не було вдома. До його прийшли друзi.На його покладено велику вiдповiдальнiсть. Мипобачили нього на стадiонi. З їми стояв мiй брат.

 

Робота з текстом. Дослiдження-порiвняння.

Прочитайте текст. Пояснiть значення слова фреска. Помiркуйте, яка рольбатька в сiм’ї.

 

Словничок.

Фреска – зображення, виконане фарбами по вогкiй штукатурцi.

 

У Софiйському соборi в Києвi вiдвiдувачiдовго простоюють перед однiєю з найкращихфресок. На фресцi зображено князя ЯрославаМудрого, Ярославову дружину Ірину i Ярославових та Ірининих дiтей. Синiв i доньок князьвиховував серед книжок, i доньки та сини сталисхожими на рiдного батька – були справдiосвiченими людьми. Лiтописець зазначав, щоЯрослав Мудрий «населяв книжною мудрiстю»серця близьких Ярославовi людей.

  • Перепишiть, замiнюючи видiленi слова займенниками. Як вiд цього змiнився текст? Зробiть висновок про роль займенникiв у мовленнi.
  • Зiставте свiй текст з поданим правильним варiантом.

У Софiйському соборi в Києвi вiдвiдувачiдовго простоюють перед однiєю з найкращихфресок. На нiй зображено князя Ярослава Мудрого, Ярославову дружину Ірину та їхнiх дітей Синiв i доньок князь виховував серед книжок, iвони стали схожими на рiдного батька – булисправдi освiченими людьми. Лiтописець зазначав, що Ярослав Мудрий «населяв книжноюмудрiстю» серця близьких йому людей (ЗаМ.Слабошпицьким).

 

Пiдсумок уроку.

Взаємоопитування за темою.

Домашнє завдання.

Виконати вправу зпiдручника (за вибором учителя).

Icon of Ukr Mov5nov (8) Ukr Mov5nov (8) (25.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *