2 046 перегляд(ів)

Урок: АУДІЮВАННЯ ТЕКСТІВ ДІАЛОГІЧНОГО Й МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ І ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ. ВИДИ ЗАПИСУ ПОЧУТОГО: ДОКЛАДНИЙ ЗАПИС, КОНСПЕКТ

Мета уроку:   удосконалювати вміння й навички слухати і розу­міти тексти діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів, жанрів мовлення, використо­вувати різні способи фіксації почутого (докладний запис, конспект); розвивати комунікативно-мовлен­нєві вміння, мислення (аналітичне, синтетичне, критичне); виховувати у школярів за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного мате­ріалу патріотичні почуття.

Обладнання: схеми-опори, роздавальні матеріали, картки з при­слів’ями, пам’ятки.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис (текст), лексикологія (терміни).

Міжпредметні зв’язки; література, історія, географія.

Тип уроку:     урок розвитку мовленнєвих умінь (урок аудіювання).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

  1. Організація класу
  2. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку

— Прочитайте прислів’я. Що їх об’єднує. Сформулюйте тему й мету уроку.

Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. Слухай тисячу разів, а говори один раз. Більше слухай, а менше говори.

  • Актуалізація опорних знань і мотиваційних резервів учнів

Два — чотири — всі разом

— Пригадайте, що вам відомо про аудіювання як рецептивний вид мовленнєвої діяльності. Назвіть різновиди аудіювання, особливості кожного. З якою метою використовують різні спо­соби сприйняття аудіотексту? (Наведіть приклади життєвих ситуацій.) Перевірте правильність своєї відповіді за схемою- опорою.

Ukr Mov 4 (179.7 KiB, 6 downloads)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *