527 перегляд(ів)

Урок: ЦІЛІСНІСТЬ ПРИРОДИ. РОЛЬ ПРИРОДНИХ ЗНАНЬ У ФОРМУВАННІ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості сфер Землі, розглянувши взаємодію компонентів природи; сформу­вати в учнів первинне практичне вміння характеризувати природний комплекс; розвивати вміння учнів синтезувати й аналізувати знання і застосовувати їх на практиці в різних умовах.

Обладнання: малюнки або фотознімки природних комплексів, атласи, підручник.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. Де б ви не знаходилися на земній поверхні, зустрічаєте природний комплекс, його компоненти.

Природний комплекс кожної місцевості характеризується пев­ною будовою гірських порід та рельєфу, станом погоди та кліматом, поверхневих та підземних вод, ґрунтами, рослинним та тваринним світом. Характеризуючи природний комплекс, необхідно враховувати господарчу діяльність людини.

Вивчення природних комплексів допоможе глибше зрозуміти суть процесів і явищ, уявити середовище нашого життя як єдиної системи, дозволить усвідомити наше місце в природі.

IIІ. Вивчення нового матеріалуУчитель. Слово «комплекс» у перекладі з латини означає «по­єднання». Природний комплекс — поєднання компонентів природи: гірських порід, води, повітря, організмів. Причому таке поєднання, в якому за зміни одного компонента змінюються всі інші, змінюється весь комплекс.

Чи всі природні комплекси однакові? Звичайно, ні! Ви вже знаєте, що гірські породи та рельєф — різні. Відмінні води Океану та суходолу. Повітряна оболонка теж різна над різною поверхнею.

Бесіда

1. Наведіть приклади природних комплексів.

2. Чи відбудуться зміни в природному комплексі за умови зміни одного з компонентів?

IV. Застосування нових знань і вмінь Практичне завдання. Складіть опис компонентів природного комп­лексу за малюнками або фотознімками.

План опису

1. Назва природного комплексу

2. Опис поверхні

3. Опис ґрунту

4. Опис рослин

5. Опис тварин

6. Вплив людини на компоненти природного комплексу

7. Заходи щодо охорони природного комплексу

V. Підсумок уроку

Учитель. Природний комплекс — поєднання компонентів при­роди: гірських порід, води, повітря, організмів.

Зміна одного компонента в природному комплексі призводить до зміни всіх інших, змінюється і весь комплекс.

VІ. Домашнє завдання

Відповідний текст підручника.

Письмово за планом опису компонентів природного комплексу дати характеристику природного комплексу своєї місцевості.

Icon of Prirod6 (30) Prirod6 (30) (7.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *