30 203 перегляд(ів)

Урок. Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елемен­тами опису предмета

Мета: поглибити знання учнів про види описів та роль і місце їх у художньо­му творі; ознайомити з особливістю опису предмета; формувати вміння переказувати текст, що містить опис, складати план тако­го тексту; розвивати пам’ять, писемне мов­лення, навички самостійної роботи, уяву; виховувати любов до рідного слова, усві­домлення його багатства і краси, стимулю­вати прагнення більше читати, щоб осягну­ти безмежні можливості рідної мови.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Бесіда

 • Назвіть типи мовлення.
 • На яке питання відповідає текст-опис?
 • Яке завдання цього типу мовлення?
 • Назвіть відомі вам види опису. (Опис при­роди – пейзаж, опис людини – портрет, опис приміщення, опис тварини.)

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Дослідження на основі аудіювання тексту.

 

Чайник

Ранок. В очікуванні сніданку я дивлюся, як на плиті закипає чайник. Він зараз подібний на кумедного товстобокого чоловічка із задертим догори носиком. На блакитному боці прила­штувалася рожева квіточка. Ручка чайника на­хилилася, ніби спочиває.

Сині язички полум’я починають кусатися, і чайник сердиться. Його шапочка-накривка підстрибує, злегка подзвякуючи, носик невдо­волено випускає пару, а сам чайник від легкого бурмотіння переходить до посвистування, ніби повідомляє: «Я вже виконав свою роботу!».

Я наливаю ароматний напій у горнятко й думаю, що цікаво, виявляється, спостерігати навіть за знайомим предметом (З учнівського твору).

Бесіда за прочитаним

 • У якому стилі написано учнівський твір?
 • Які типи мовлення поєднано в ньому?
 • Що описує учень?
 • З ким він порівнює чайник?
 • Які деталі опису особливо запам’яталися, сподобалися?
 • Пригадайте, як називається в літературі художній прийом, коли предмет набуває ознак живої істоти. (Персоніфікація.)
 • Чи доречно в тексті використано опис?
 • Що він допомагає зрозуміти?
 • У яких рядках висловлено основну думку твору? («Цікаво, виявляється, спостерігати на­віть за знайомим предметом».)
 • Якими рисами наділений автор твору? (Він спостережливий, уважний, уміє фантазу­вати.)

Робота над текстом переказу. Пись­менники нерідко вводять у свої твори опи­си предметів. Послухайте епізод із повісті В. Нестайка «Незнайомець з тринадцятої квартири». Героями твору є Павлуша і Ява. З ними ви познайомитеся на уроках української літератури у шостому класі. Так сталося, що хлопці розминулися із власником годинника, якого той попросив їх постерегти на пляжі. Ява й Павлуша вирішили розпочати пошуки незнайомця, щоб повернути йому цінну річ. Отож вихід знайдено, і хлопці можуть спокійно розди­витися годинника.

– Роздивимося гарненько, що то за годин­ник, – сказав Ява.

Стали ми під ліхтарем, бо їх уже засвітили, почали роздивлятися.

Ловкенький годинничок! Сам круглий, пла­ский, мов п’ятак, а циферблат чорний. А на ньо­му замість цифр рисочки золоті. І стрілки теж золоті. І стрілок не дві, а цілих три. Третя до­вга і тонка, як волосина, по всьому циферблату швидко бігає, секунди одміряє. Гарний годин­ник. Ми такого ще не бачили.

Ява взяв у мене годинник, начепив на руку й одразу став ніби на п’ять років старший. Навіть обличчя в нього посоліднішало – строге й сер­йозне стало. Він ішов і гордо ніс руку з годинни­ком, відставивши її убік, пряму й нерухому, як палка, і скоса поглядав на неї. Інколи він згинав руку у лікті і підносив до очей. Дивився, котра година.

Коли ми пройшли всю набережну й підійш­ли до моста імені Патона, я нарешті не втерпів і сказав:

– Досить! Знімай! А то ще зіпсуєш!

Зітхнувши, Ява неохоче зняв годинни­ка і знову став на п’ять років молодший і не­солідний, такий, як і був (За В. Нестайком) (170 слів).

Бесіда

 • Доведіть, що текст являє собою розповідь з елементами опису предмета.
 • Від чийого імені ведеться розповідь?
 • У якому місті і в яку пору дня відбува­ється подія? (У Києві, бо там є міст Патона. Увечері, бо вже засвітили ліхтарі.)
 • Які деталі опису вказують, що годинник був дорогим і красивим?
 • Доведіть, що Ява хотів мати такого самого годинника.
 • Як відомо, годинник є неодмінним атри­бутом солідної ділової людини. Чи натякає на це автор тексту?
 • Яке враження про твір склалося у вас на основі прочитаного епізоду? Чи виникло ба­жання прочитати повість?

Словникова робота.

 • У якому значенні автор уживає слово ловкенький (годинничок)? (Красивий, ори­гінальний.)
 • Що означає слово плаский? (Який не має заглибин; приплюснутий.)
 • Виберіть лексично правильне про­довження словосполучення: Він дивився… (яка година; котра година; скільки годин).

Робота над запобіганням орфогра­фічним і пунктуаційним помилкам.

 • Запишіть на дошці Ява, міст імені Патона, несолідний, все-таки.
 • Поясніть орфограми у словах міст імені Патона, циферблат, вбік, обличчя.
 • Розкажіть, які розділові знаки став­ляться при прямій мові.

 

Складання плану переказу.

Орієнтовний план

 1. Хлопці роздивляються годинник.
 2. Гарний годинник.
 3. «Солідний» Ява.
 4. Ява знову стає самим собою.

 

Усне переказування тексту.

Робота на чернетках.

Написання переказу в зошитах.

 

Домашнє завдання. Закінчити роботу над переказом (якщо є потреба). Написати невеликий твір з елементами опису пред­мета «Пенал», «Рюкзак» або «Циркуль».

Icon of Ukr Mov5nov (71) Ukr Mov5nov (71) (29.1 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *