26 998 перегляд(ів)

Урок. Художнiй етюд про природу(письмово)

Мета: ознайомити учнiв з етюдом якодним iзжанрiвепiчного твору, навчатиписати художнi етюди про природу; розвивати зв’язне, образне мовлення; виховуватилюбов до природи, формувати культуруписемного мовлення.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

Обладнання:iлюстрацiї картинС.Жуковського «Свято весни», С.Малярчука «Весна», А.Куїнджi «Рання весна»,І.Левiтана «Весна. Велика вода», О.Савра сова «Граки прилетiли»; аудiозапискомпозицiїА.Вiвальдi «Пори року. Весна»; зразки художнiхетюдiв.

Методи, прийоми i форми роботи: вправа «Сонячний зайчик», асоцiювання, слово вчителя, бесiда, словникова робота, робота у групах, гра «Веснянийдощ комплiментiв».

 

Перебiг уроку

 

Забезпечення емоцiйноїготовностi доуроку.

Вправа «Сонячний зайчик». Уявiть подану ситуацiю i виконайте названi вчителем дiї.

Погляньте, сонячний зайчик зазирнув у вiкно.Вiнпiдкрався до вас i глянув у вiчi. Заплющiть їх.Зайчик побiг по вашому обличчю, бережно погладьте його долоньками на чолi, носику, щiчках…Ось вiн проникнув у вашу душу i пробуджує її, адже сонячний зайчик не бешкетник, вiн вас любить. Усмiхнiться йому i розплющiтьочi.

Актуалiзацiя опорних знань учнiв.

Перевiрка домашнього завдання. Читання вiршiв напам’ять та оцінювання їх у парах.

Асоцiювання. Занотуйте асоцiацiї дослова весна.

Оголошення теми й мети уроку.

Опрацювання навчального матерiалу.

Учитель. Який чарiвнийсвiт навколонас! Вiн озивається до кожного сотнями,тисячами звукiв. Тонкiнiжнi листочки шелестять на вiтрi, дзюрчить чисте джерельце,лунко падають на землю великiкраплi дощу. Природа також дарує нам розмаїттякольорiв. То вона огортає землю ніжною бiлiстюснiгу, то обсипає яскравими барвами весняних i лiтнiхквiтiв, то обдаровує їїосiннiм червоним золотом. Кожен деньприносить щось нове у свiт, який нас оточує. Щаслива та людина, яка вмiєпомiчатицiзмiни, передавати музикою, пензлем чихудожнiм словом романтику природи,вiдчувати себе її частинкою.

Перегляд репродукцiй картин у супроводiмелодiїВiвальдi.

Музика, що прозвучала, репродукцiї чудових картин – це справжнi витвори мис тецтва, в яких передано неповторну красувесни. Наше з вами завдання – спробуватиописати цю красу, використовуючи слово.

Бесiда

 • Якою ви уявляєте собi весну?
 • Чим вона пахне?
 • Який у неї характер?
 • Чому ви радiєтенавеснi? Чому дивуєтесь?
 • Якi кольори з’являються у природiнавеснi?
 • Як ви гадаєте, чому весну iнодi називають«блакитною»? Де можна побачити весняну голубiнь?
 • Якими словами можна описати веснянузелень?
 • Спробуйте вiдчути й описати «зiтхання»весняної землi.
 • Кому усмiхається сонце?
 • Про що мрiють бруньки?
 • Яку пiснюспiває весняний струмочок?
 • Як можна схарактеризувати аромат перших квiтiв?
 • Уявiть себе частинкою природи. Ким вихотiли б бути?
 • Що ви зробили б навеснi, якби буличарiвником?

Учитель. Ми зробили перший крок достворення особливого твору – етюду.

 

Словничок.

Етюдом у малярствi, графiцi, скульптурiназивають елементи й деталi майбутньоговитвору. У лiтературi ж етюдом (або студiєю, образком) називають невеликий обсягом, переважно безсюжетний твiр настроєвого характеру. До написання етюдів зверталися такiвiдомi майстри художньоїлiтератури, як М.Коцюбинський, І.Франко,В.Стефаник, О.Гончар. Особливостi етюду:лаконiчна форма; опис безпосередньоговраження; образнiсть мови (художнi засобиi прийоми).

 

Робота з текстами у групах. Об’єднайтесь у групи. Виразно прочитайте запропонованi тексти. Визначте художнi засоби, використанi в них.

1-ша група.

Весняне

Вербiє озеро, i березiє гай,

А зелень свiтла, радiсна i чиста.

На захiдний далекий небокрай

Разок хмарин хтось кинув, як намисто.

Веснiє небо, i травнiє луг,

Кульбабiють горбочки i узгiр’я,

Втiкає поле ген за виднокруг,

Бере з собою тихе надвечiр’я.

Приходить вечiр нишком, крадькома,

Пташок i бджiл полохати не хоче,

І яром знехотя повзе легка пiтьма,

І тихо жебонить малий струмочок.

І.Коваленко

 

2-га група.

Молода весна

Блакитними очима дивиться менi в очi весна.

Вона ще молода, усмiхається святково й чисто, в її ледь чутному диханнi – збудливатаємниця свiжостi, краси природи, що завждивiдроджується й вiдроджується.

Ще не так давно бiгла по днiпровських кручах рудою лисицею осiнь, бiгла барвисто, холодним повiвом несло вiд її прудкого, безповоротного бiгу. Так недавно дихало в її думки студеним пахом зiв’ялого листя, а вже сьогоднi –лагiдне, шовковисте повiтря весни купає мої очi,вся земля нiбивипромiнює благодатну снагу,що помагає рости не тiлькитравi, квiтам, деревам, а й мрiям людським… (Є.Гуцало)

 

3-тя група.

Весна

Ще по ярах бiлiєснiг

І спить озимина,

Та вже з гори струмок побiг, –

До нас прийшла весна.

Землi торкнулася крилом –

Промiнням золотим,

І враз повiяло теплом

Над лiсом молодим.

Немовби в синьому вiнку

Галява мiждубiв:

То квiтнутьпролiски в лiску

І синiй сон розцвiв.

М.Познанська

 

4-та група.

Золотi ключики весни

Уже вiдспiвав свою мелодiю на вербовiйсопiлцi березень i поплив з гiр у доли швидкимипотоками. Зазеленiв молодим зелом на лугахюний квiтень, розсипав навколо райдужнi, рiзнобарвнiквiти. А найпершi з них – то яскравожовтi, нiбидарованi сонцем, золотi ключики,квiтипервоцвiту весняного.

Ішов лугами, полями i лiсами юнак. Залюблено задивилося на нього сонце i кинуло йомупiд ноги пригорщу сонячних зайчикiв. А вониторкнулися землi i перетворилися на золотiключики. Взяв юнак-квiтеньтi ключики та йвiдiмкнувдверiземлi, в якi хвилею радiсною iживодайною тепла, з пташиною пiснею i веселим смiхом полинула нестримно юнiсть природи – весна… (Ф.Мамчур)

Презентацiярезультатiв роботигруп.

Написання та взаємоперевiркаробiт.

Рефлексiя. Пiдсумок уроку.

Гра «Весняний дощ комплiментiв».

Назвiтьякнайбiльшеепiтетiв, що характер ризують весну.

Оцiнювання. Аргументацiяоцiнок.

Домашнє завдання. Прочитати оповiданняГр.Тютюнника «Дивак».

Icon of Urok Lit5 (56) Urok Lit5 (56) (31.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *