1 920 перегляд(ів)

Урок. Конкурс на найкращу iнсценiзацiю уривкiв казок

Мета: вдосконалювати вмiння й навички дiалогiчного мовлення учнiв; навчатиелементiв сценiчної грамотностi; розвиватитворчу уяву й художнiй смак; зацiкавитиусною народною творчiстю.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

Обладнання: костюми, декорацiї.

Методи, прийоми i форми роботи: афiрмацiя, iнсценiзацiя уривка казки, iнтерактивна вправа.

Випереджувальне завдання –iнсценiзувати уривок казки:

1-ша група – «Про правду i кривду»(дядько з небожем розпитують подорожнiх, чим краще жити – правдою чи кривдою);

2-га група – «Мудра дiвчина» (братиприходять з вiдгадками до пана);

3-тя група – «Ох» (батько зустрiчається з Охом i вiддає сина до нього в «науку»);

4-т а група – «Летючий корабель»(зустрiч дурника з дiдом).

 

Перебiг уроку

 

Забезпечення емоцiйної готовностi доуроку.

  • Прочитайте хором вислiв-афiрмацiю:

«Я вiрю у свiй успiх».

Оголошення теми й мети уроку.

Опрацювання навчального матерiалу.

Учитель. Казка – вiддзеркалення народної мудростi. Вона захоплює i веде у незвичайний i дивовижний свiт, де всi розмовляють зрозумiлою людською мовою:дерева i квiти, звiрята i птахи, навiть камiньоживає й дерево дає пораду, аби тiльки добре придивитися та прислухатись до рідної землi. Казка вчить мрiяти й вiрити в дива,адже без розвиненої уяви розум людиниспить, сили її дрiмають. Казка розвиваєфантазiю та народжує мрiю. А мрiя – це велике щастя, вона дає людинi крила дляпольоту у життi.

Конкурс «Інсценiзацiя».

Методична ремарка. Учнi представляють пiдготовленi iнсценiзацiї уривкiв казок.Їх оцiнює журi (члени якого утворюють 5-тугрупу, обрану на попередньому уроцi методомжеребкування) за 12-бальною системою, вiдзначаючи артистичнiсть, оригiнальнiсть оформлення (костюми, декорацiї, зоровi ефекти).

1-ша група: iнсценiзацiя уривка казки«Про правду i кривду» (дядько з небожемрозпитують подорожнiх, чим краще жити –правдою чи кривдою).

Дiйовi особи: ведучий, дядько, небiж, чоловiк-заробiтчанин, пан, пiп.

Уривок вiд слiв: «Жили колись-то двабрати: один багатий, а другий бiдний, що йне сказати» до слiв: «Нiчого робити небожевi: вiддав багатому дядьковi всю свою худобу, а сам зостався голий, босий i голодний».

2-га група: iнсценiзацiя уривка казки«Мудра дiвчина» (брати приходять з

вiдгадками до пана).

Дiйовi особи: ведучий, пан, багатий брат,бiдний брат.

Уривок вiд слiв: «Другого дня приходять обидва брати до пана» до слiв: «А незробить, то буде лихо».

3-тя група: iнсценiзацiя уривка казки«Ох» (батько зустрiчається з Охом i вiддаєсина до нього в «науку»).

Дiйовi особи: ведучий, батько, син, Ох.

Уривок вiд слiв: «Йдуть та йдуть, чидовго, чи недовго, аж увiйшли в лiс» до слiв:«От ударили по руках, чоловiк пiшов собі додому, а сина повiв Ох до себе».

4-та група: iнсценiзацiя уривка «Летючий корабель» (зустрiч дурника з дiдом).

Дiйовi особи: ведучий, дурник, дiд.

Уривок вiд слiв: «Іде дурник та йде, коли зустрiчає на дорозi дiда» до слiв: «Дiдпiшов своєю дорогою, а дурень подався долiсу».

Рефлексiя. Пiдсумок уроку. Оголошення переможця.

Інтерактивна вправа. Продовжiть речення: «Успiх для мене – це …».

Оцiнювання. Аргументацiя оцiнок.

Учитель. Казка повертає нас до цiлющих джерел землi, навчає берегти навколишнiй свiт – нашу домiвку, природу, черпати радiсть вiд сонця, квiтiв, лiсу й поля,шанувати рiд свiй, його традицiї, примножувати славу i здобутки батькiв, усього народу.

Хочете знати, як жили, про що мрiялинашi предки – читайте мiфи, легенди, перекази. Любите фантазувати, переноситисяуявою в незвичайнi свiти – читайте казки.Вони вчитимуть вас любити добро i боротися з кривдою, злом. Берiть на щастя удовгу життєву дорогу народну мудрiсть, заповiдану нам дiдами i прадiдами. Бережiтьце багатство, бо стає його все менше, як чистих рiчок, як зелених галявин i синiх озерна землi. Пам’ятайте, що народна творчість – це початки знань, людської вигадливостii кмiтливостi. У сучасному свiтi, насиченому технiкою, iнформацiєю, подiями, дужеважливо не загубити себе, свого дорогоцiнного часу, своєї духовностi, умiтивiдрiзнити справжню цiннiсть вiд хвилинної моди.

Домашнє завдання. Пiдготуватися доконтрольної роботи за роздiлами «Вступ»,«Мiфи, легенди, перекази українцiв», «Народнi казки».

Icon of Urok Lit5 (11) Urok Lit5 (11) (24.9 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *