3 493 перегляд(ів)

Урок.Написання літер и, і у словах ін­шомовного походження

Мета: поглибити знання учнів про на­писання слів іншомовного походження; ознайомити з орфограмою «Літери и, і у словах іншомовного походження»; фор­мувати вміння правильно вимовляти й писати слова іншомовного походження, в яких є літери и, і, знаходити й виправ­ляти помилки в цих словах; збагачувати лексикон учнів; розвивати асоціативне, об­разне мислення, логіку, пам’ять; добитися усвідомлення істини, що здоров’я людини – найбільший скарб, запорука реалізації її можливостей.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Дослідження-спостереження. Прочи­тайте текст.

Любив я, коли скидалася велика риба в озе­рі чи на Десні на захід сонця. Любив, їдучи на возі з лугу, дивитися на зоряне небо. Любив пташиний щебет у саду і в полі. Ластівок любив у клуні, деркачів – у лузі. Любив плескіт води весняної. І жаб’яче ніжно-журливе кумкання в болоті, як спадала вода весняна. Любив співи дівочі, колядки, щедрівки, веснянки, обжинки. Любив гупання яблук в саду вечором у при­смерку, коли падають вони несподівано нишком додолу в траву (За О. Довженком).

  • Що ви можете сказати про вдачу хлоп­чика на основі його вподобань? (Спосте­режливий, романтичний, вразливий, добрий.)
  • Поміркуйте, чому в тексті немає слів іншомовного походження. (Олександр До­вженко згадував своє дитинство, яке припа­ло на початок ХХ століття. І вподобання, і мовлення дітей того й нашого часу, безпе­речно, різняться. У лексиконі сучасного під­літка іншомовні слова інколи переважають власне українські. Тому потрібно вміти пра­вильно писати й доречно вживати їх.)

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Дослідження-пошук. Прочитайте роз­повідь вашого однолітка про свої вподо­бання. Виправте помилки у словах іншо­мовного походження.

Люблю, коли ми з друзями заходимо в піц­церію їсти піццу з шампіньйонами та салямі. Люблю подвійний сендвіч із соусом чилі та го­ландським сиром. Люблю чіпси зі смаком беко­ну. А ще козинакі, особливо не з арахісом, а з горішками кешю, і запивати все капучиноабо кокка-коллою.

  • Поясніть написання е – и та и – і в іншомовних словах. Знайдіть відповідні правила в підручнику, вивчіть «правило дев’ятки».

Бесіда

  • Як фраза «Де ти з’їси цю чашу жиру?» допоможе запам’ятати «правило дев’ятки»?
  • Коли пишемо літеру і у словах іншомов­ного походження?
  • Назвіть декілька ранніх запозичень, на які не поширюється «правило дев’ятки».
  • Наведіть по 2 слова-приклади на кожну з літер цього правила.

Робота з текстом. Прочитайте текст. Укажіть стильові особливості його. Яку цінну інформацію містить висловлення? Які його тема й основна думка?

Конституція України визначає життя та здоров’я найвищими соціальними цінностями. Основними умовами збереження здоров’я є правильний спосіб життя та раціональне хар­чування. Особливо це актуально для підлітків.

Шкоди здоров’ю завдають нікотин, спиртні напої, багатогодинний перегляд телевізійних програм, тривале сидіння за комп’ютером.

Здорове харчування передбачає оптимальне поєднання білків, жирів і вуглеводів, а також мікроелементів, зокрема калію, кальцію, маг­нію, фосфору.

Вітаміни – життєво необхідна частина харчування підлітка. Недостатня кількість їх у раціоні призводить до авітамінозу, що нега­тивно впливає на фізичний та інтелектуальний розвиток, знижує активність імунної системи, спричиняє поширення інфекційних захворю­вань.

Гігієна, фізична активність, позитивні емо­ції, правильний режим праці й відпочинку та­кож є запорукою здоров’я (З підруч.).

  • Знайдіть у тексті слова іншомовного походження. Підкресліть орфограму «Літе­ри и, і у словах іншомовного походження». Поясніть за допомогою правил, чому в од­них словах пишемо и, а в інших – і.
  • Запишіть подані слова за абеткою, вставляючи на місці крапок пропущені літери и або і. Значення незнайомих слів з’ясуйте.

Аероб..ка, г..г..єна, в..там..ни, р..жим, дез..нфекц..я, д..єта, ..нжир, кеф..р, кальц..й, ф..тнес.

  • Уведіть два слова в речення, тема яких – здоровий спосіб життя.

Графічний диктант для ерудитів. Проведемо уявну подорож різноманітними куточками світу.

Учитель показує на карті географічні об’єкти (місто, країна, гори і т. д.), учні ма­ють записати їхні назви, підкреслити орфо­грами.

Методична ремарка. Завдання можна запропонувати для окремих учнів або ж просто використати подані слова для орфографічної хвилинки.

Америка, Антарктида, Єгипет, Тибет, Іспа­нія, Чилі, Мадрид, Рим, Італія, Ніл, Вашин´тон, Бразилія, Сицилія.

Творча робота. У яких цікавих ку­точках світу ви вже побували або хотіли б побувати? Напишіть про це невелику творчу роботу, використавши іншомовні слова з вивченими орфограмами: екзоти­ка, кипарис, вілла, пінгвін, колібрі, віртуаль­ний, континент, географія, міраж, сироко (сильний теплий вітер, характерний для Середземномор’я), бароко, шасі, стюардеса, портьє, об’єкт, кав’ярня.

 

Підсумок уроку.

Міні-іспит.

Методика проведення. На столі ле­жать картки, на кожній записане слово з орфо­грамою. Учні по черзі витягають картку і пояс­нюють правопис, називаючи правило.

Д..агноз, ак..ордеон, динам..ка, інфекц..я, ін..єкція, Брат..слава, кольраб.., Міс..урі, ма­рок..анець, кор..еспондент, ад..ютант, б..ювет, бул..йон, брав..с..мо, пр..нтер, хрестомат..я, тер..єр, п..юпітр, Кюр.., інт..лект, Атлант..да, прем..єра.

 

Домашнє завдання. Підготуватися до контрольної роботи. Написати невелику творчу роботу на тему «Що я люблю».

Icon of Ukr Mov5nov (67) Ukr Mov5nov (67) (31.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *