15 220 перегляд(ів)

Урок. Незмінні і змінні слова

Мета: поглибити учнівські знання про частини слова; показати відмінність між змінними й незмінними словами; удоско­налювати вміння виконувати морфемний аналіз слів; зокрема незмінних; розвивати спостережливість, увагу, ерудицію.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Лінгвістична задача.

Виконуючи розбір слів за будовою, Мак­сим виділив у словах село і залізо відповідно закінчення й основу, яка збігалася з коренем. Аналогічно розібрав він і слово кіно.

Стривайте, – промовив Тарас, – але ж … .

  • Що сказав Тарас?

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Висновок. В українській мові, крім змінних, є незмінні слова. Якщо вони не змінюються, то виділити закінчення в них не можна, його немає. Усе слово складає його основу.

Дослідження-спостереження. Проана­лізуйте групи незмінних слів. Зробіть ви­сновок, які частини мови тут представлені. У якій формі стоять дієслова?

Депо, лото, кашне, портмоне, таксі, журі; ве­село, добре, угорі, улітку, зараз, по-новому; за­вести, їхати, працювати, сміятися.

Методична ремарка. Окремою гру­пою можна дати дієприслівники. Учні ще не ознайомлені з цією дієслівною формою, але можуть поставити питання до дієприслівників і запам’ятати, що вони не змінюються.

Вибіркова робота.

– Навіщо запам’ятовувати, що це прислівник чи неозначена форма дієслова? Я піду простішим шляхом: якщо слово закінчується на -тиабо о, е, і, то воно незмінне, – зробив висновок Максим.

– Це не зовсім так, – зауважив Тарас.

  • Виберіть і запишіть словосполучення лише з незмінними словами. Поясніть свій вибір.

Рідна мати, мати право; працювати добре, добре діло; заглибина в горі, висіти вгорі; сісти в таксі, защемити таксі хвіст; іти по новому мос­ту, мислити по-новому.

  • Зробіть синтаксичний розбір одного словосполучення.

Дослідження-аналіз.

– Я прочитав у підручнику, що кінцеві і, у, е, о у прислівниках є суфіксами. Суфіксом є також -тив інфінітиві. А от кінцеві наголошені і, у, е, о в незмінюваних іменниках входять до складу кореня, – повідомив Тарас.

– Що ж, я готовий виконувати розбір слів за будовою, – сказав Максим.

  • Зробіть розбір поданих слів за будо­вою.

Переписати, зверху, какаду, надвечір, співа­ти, угорі, по-новому, веселитися, весело, звесе­ляючи.

Мовний ланцюжок. Доберіть до незмін­них слів спільнокореневі змінні. Виконайте розбір за будовою одного змінного й одного незмінного слів із кожного ланцюжка.

Улітку, по-весняному, працювати, кіно.

  • Установіть відповідність між словами та їхніми схемами.

 

1 амплуа

2 актор

3 перегляд

4 переглядають

5 зніматися

6 кінофільм

А ¬ 

Б

В ¬  ^

Г

Ґ ¬  ^^^

Д

 

  • Поясніть значення слова амплуа. (Спеціалізація актора на виконання ролей, які по­дібні за манерою чи стилем.)
  • Установіть за словником, чи одна­ковим є лексичне значення слів актор і артист. (Поняття «артист» ширше: ар­тист кіно, балету, розмовного жанру, спі­вак тощо; «актор» – людина, яка грає в кіно чи театрі.)

Творча робота. До якої тематичної гру­пи належать слова, що їх запропонував Та­рас? Напишіть невелику творчу роботу про кіно як вид мистецтва, улюбленого героя, фільм тощо. Використайте подані в по­передньому завданні слова. Підкресліть у тексті незмінні слова.

 

Підсумок уроку.

  • Перегляньте записи в зошитах, зроблені протягом уроку. Складіть діалог між Тарасом і Максимом про змінні і незмінні слова.

 

Домашнє завдання. Вивчити теоретич­ний матеріал у підручнику. Зробити розбір за будовою слів обводити, кругозір, білува­тий, зненавидіти, багатоденний, цілюща, перехід, зненацька.

Icon of Ukr Mov5nov (83) Ukr Mov5nov (83) (31.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *