4 496 перегляд(ів)

Урок.Основні випадки чергування у – в, і – й. Аналіз переказу

Мета: указати на типові помилки в письмових переказах, у тому числі пов’я­зані з порушенням милозвучності, проаналізувати їх; допомогти учням зрозуміти, завдяки чому українська мова вважається однією з наймилозвучніших у світі; фор­мувати навички правильного чергування у – в, і – й; виробляти вміння обґрунтову­вати свій вибір; розвивати мовлення, фоне­матичний слух, увагу, пам’ять; виховувати любов і повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Методична ремарка. Рекомендуємо розпочати урок з аналізу типових помилок в учнівських переказах. Як засвідчує практика, до них належать, зокрема, помилки, пов’язані з милозвучністю, а саме: недодержання правил чергування у – в, і – й.

Дослідження-спостереження. Прочи­тайте подане речення.

Якось син ввечері сказав, що у цей день ні з ким не посварився.

  • Чому тут підкреслено літеру в у слові ввечері, а також прийменник у?
  • Які потрібно зробити зміни, аби по­легшити вимову?
  • Чи можна стверджувати, що заміна літери у на в посприяла милозвучності? Як ви розумієте термін милозвучність?

Робота з підручником. Прочитайте в підручнику матеріал про чергування у – в, і – й. Розкажіть своєму сусідові по парті про умови такого чергування.

Самостійна робота. Порушення пра­вил милозвучності вважають стилістич­ними помилками. Якщо ви допустили їх у своїх письмових роботах, то на берегах зошита побачите позначку С. Уважно роз­гляньте позначки в зошитах, знайдіть по­милки, пов’язані з чергуванням у – в, і – й, і виправте їх. Коли ж таких помилок немає, виконайте таке завдання: запишіть, при­бравши дужки й вибравши потрібну літеру.

Наш (в/у)читель, наші (в/у)чителі; сказав (в/у)се, сказали (в/у)се; був (в/у) лісі, була (в/у) лісі; трапилось (в/у)перше, трапилося (в/у)перше; (в/у) маршрутному таксі; (в/у) ав­тобусі; Петрик (і/й) Сашко, Сашко (і/й) Петрик; хлопець (і/й)шов; хлопці (і/й)шли.

Лінгвістична задача. Працюючи над помилками, Дмитрик побачив, що вчитель­ка винесла на береги стилістичну помилку в такому реченні: Хлопчина в своєму гніві нікого не слухав.

Попереднє слово закінчується на голосний, тому хлопчик обрав прийменник в, а не у. Чому ж учителька знайшла тут по­милку?

 

 

 

 

 

 

Творче завдання. Складіть речення зі словосполученнями, попередньо прибира­ючи дужки.

(У/в) великому місті, (у/в) фабричні воро­та; гостювали (у/в) Львові, знайшла (у/в) хвої, написала (у/в) творчій роботі, (у/в) своїй хаті.

Дослідження-обґрунтування. Прочи­тайте речення. Дайте відповіді на запитан­ня.

  • У якому реченні заміна у – в можлива?
  • У якому реченні заміна у на в призве­де до стилістичної помилки?
  • У якому реченні заміна у на в призве­де до зміни лексичного значення слова?

На цей раз удача була прихильною до Лиса Микити. Уранці приємно дихати свіжим пові­трям, прогулюючись містом. Держава Вкраїна висловила рішучий протест діям агресорів.

Лексична хвилинка. Складіть слово­сполучення або речення з парами слів. За потреби зверніться до тлумачного словника.

Уникати – вникати, управа – вправа, удача – вдача.

Редагування тексту. Знайдіть у тек­сті орфографічні помилки, а також ті, що пов’язані з порушенням милозвучності й уживанням слова в невідповідному зна­ченні. У яких реченнях є невиправдані по­втори того самого слова? Запишіть текст правильно.

 

Методична ремарка.

Це завдання можна запропонувати учням, які добре напи­сали переказ. Інша частина класу працюватиме над виправленням помилок, допущених у пись­мовій роботі.

Дівчинка ішла лісом й прислухалася. Тиша. Не шелестне й найтонша віточка. Й раптом в цю тишу увірвався далекий шум. Наростаючи, шум наблежався. Освідчене вухо дівчинки уло­вило звуки майбутньої грози.

Раптом загримів грім. Дерева ураз стрепену­лися, а уже за мить роспочалася люта бородьба вітру з природою.

Та дівчинка не розгубилася, бо в свої оди­надцять років була дуже освіченою й мала смі­ливу удачу.

 

Домашнє завдання.

Виписати невели­кий текст художнього стилю. Проаналі­зувати, чи додержано в ньому правил ми­лозвучності – чергування у – в, і – й.

Icon of Ukr Mov5nov (57) Ukr Mov5nov (57) (30.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *