1 167 перегляд(ів)

Урок: Ринок праці. Види й системи заробітної плати

Тема. Ринок праці. Види й системи заробітної плати

Мета: установити особливості ринків ресурсів; розкрити зміст видів і систем заробітної плати на ринку праці.

Обладнання: схеми, крейда, картки з індивідуальними завданнями.

Основні поняття: ринок праці, заробітна плата, попит і пропозиція на ринку праці.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

1. Облік відвідування

2. Перевірка домашнього завдання

3. Повідомлення теми й мети уроку

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Бесіда з учнями за питаннями:

• засоби задоволення потреб споживачів;

• залежність споживання від доходу;

• головний вид доходу родини;

• залежність кількості придбаних товарів від рівня цін.

III. Формування нових знань

Серед ринків факторів виробництва ринок праці посідає особливе місце. Праця — це ресурс, невід’ємний від людини, яка наділена специфічними особливостями (соціальними, психофізіологічними, культурними, релігійними то­що). Ці особливості суттєво впливають на мотивацію і ступень ділової активнос­ті людей і відбиваються у винагороді за працю — заробітній платі.

Суб’єктами ринку праці є працівники, роботодавці, профспілки й держава. Вони формують обсяг, структуру і співвідношення попиту і пропозиції на робо­чу силу.

Попит на працю визначається кількістю і структурою робочих місць. Для ринку праці характерною є дія закону попиту: чим нижча заробітна плата, тим вищий попит на робочу силу, і навпаки.

Пропозиція робочої сили визначається чисельністю працездатного насе­лення, тривалістю робочого дня, кваліфікацією працівників, рівнем заробітної плати.

Заробітна плата (W) — ціна, що виплачується за використання праці.

Номінальна зарплата — сума грошей, отримана за певний період часу (го­дину, день, тиждень, місяць тощо).

Реальна зарплата — кількість товарів і послуг, які можна придбати на но­мінальну заробітну плату, тобто «купівельна спроможність» номінальної зар­плати.

Види (форми) оплати праці:

• відрядна, за якої зарплата працівника визначається за відрядними розцін­ками на одиницю продукції;

• погодинна, що визначається за тарифною ставкою або окладом за фактично відпрацьований час.

IV. Закріплення знань і вмінь

А. Закінчіть речення.

1. Попит на працю здійснюється з боку… (працедавців).

2. Пропозиція праці залежить від… (рівня зарплати).

3. Заробітна плата — це дохід, який одержує… (працівник).

4. Номінальна зарплата вимірюється… (кількістю отриманих грошей).

5. Реальна зарплата залежить від… (цін на товари).

6. Розмір погодинної зарплати визначається… (тарифною ставкою, кількіс­тю годин праці).

Б. иконайте завдання 1 і 2 з додатку.

V. Домашнє завдання

Проаналізуйте залежність розміру зарплати від рівня освіти, професії, про­дуктивності праці.

Icon of Ekon11 (12) Ekon11 (12) (7.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *