2 580 перегляд(ів)

Урок: Складання проектно-технічної документації

Мета уроку: формування вмінь розробляти навчальний дизайн-проект у відповідності до основних етапів та стадій проектування та складання проектно-технічної документації Розвивати творчі здібності. Виховувати наполегливість, упев­неність у своїх можливостях.

Обладнання: комп’ютер, каталоги, довідкова література, ма­люнки, підручник «Технології», креслярський папір та інстру­мент

Тип уроку: формування практичних умінь та навичок.

Орієнтовний план проведення уроку

І. Організаційна частина (2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (5 хв)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів (2 хв)

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (3 хв)

V. Практична робота (30 хв)

VI. Підсумок уроку (3 хв)

Хід уроку

І. Організаційна частина

• Перевірка присутніх.

• Призначення чергових.

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Учитель проводить усне опитування учнів.

1. З яких основних етапів складається дизайн-проектування?

2. Поясніть перший етап дизайн-проектування «Попередній аналіз та складання технічного завдання».

3. Поясніть другий етап дизайн-проектування «Попередній аналіз та розроблення художньо-конструкторської пропозиції».

4. Поясніть третій етап дизайн-проектування «Ескізне проекту­вання».

5. Які документи включає художньо-конструкторський проект?

6. У чому полягає робоче проектування та авторський нагляд?

7. Як здійснюється експертиза об’єктів технологічної діяльності?

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (методом бесіди та пояснення)

Встановивши вимоги, визначивши послідовність аналізу дизайн-проекту, кожному з вас захочеться якнайшвидше присту­пити до розроблення власного дизайн-проекту. Саме цим ми й буде­мо сьогодні займатися.

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає такі завдання уроку — розробити авторський ди­зайн-проект.

 

 

Практична робота

Наведемо орієнтовний приклад дизайн-проекту на виготовлен­ня меблевого виробу — тумби під телевізор, який може стати алго­ритмом розроблення авторських проектів.

1. Розробка технічного завдання

Призначення об’єкта проектування

1.1. Виріб призначений для повсякденної експлуатації в якості підставки під телевізор удома або в офісі.

1.2. Виріб повинен відповідати санітарно-гігієнічним, ергоно­мічним нормам, нормам техніки безпеки. Тумба повинна мати: полочки під різні види електроапаратури; шафи для збереження касет, компакт-дисків тощо; простір, необхідний для розміщення журналів, книг, декоративних виробів тощо. Об’єкт проектуван­ня повинен мати естетичний вигляд. Ефективність експлуатації даного об’єкта повинна залежати від його параметрів та основних функцій.

Вимоги до конструкції виробу

1.3. Конструкція тумби, відповідно до її призначення, має бути простою, але водночас мати оригінальну форму та багатогранну функціональність.

Колір виробу не повинен бути занадто яскравим, але в той же час повинен позитивно впливати на емоційний стан користувачів.

1.4. Досить важливо при визначенні відповідної конфігурації тумби враховувати ергономічні фактори споживача, наявність до­даткового простору для експлуатації супутнього до телевізора об­ладнання, необхідного в процесі використання сучасної відеоапа­ратури, DVD тощо. Конструкція виробу повинна враховувати: основні тенденції архітектурного та стильового планування сучас­них побутових приміщень; мобільність у переплануванні простору приміщень; можливість використання тумби в якості підставки під різні конструкції телевізорів.

1.5. При визначенні вимог до основних складових частин виробу, слід зазначити, що у виробі доречно зробити дві шухляди, розташо­вані симетрично, кришка та основа тумби повинні бути заокруглени­ми (це забезпечить більш ергономічний, естетичний вигляд виробу).

Вимоги до матеріалів

1.6. ДСП та плівка повинні мати гарну гладку поверхню і розмі­ри відповідно до розмірів ескізів (креслення). Крім того, плівка по­винна мати високу властивість приклеювання, витирання від бру­ду та пилу.

1.7. Враховуючи функціональне призначення об’єкта проекту­вання, поверхні виробу повинні бути гладенькими, приємними на дотик, не створювати дискомфорт для споживача (параметри тумби повинні відповідати антропометричним параметрам людини).

1.8. Враховуючи функціональне призначення об’єкта проекту­вання, велика увага повинна приділятися з’єднанням деталей та частин. Надійність конструкції тумби, її дизайн повинні забезпе­чити зручність та комфорт у процесі експлуатації.

1.9. ДСП та скло повинні мати високу міцність, повинні добре піддаватися обробці різними інструментами, метал повинен мати гарну пластичність, плівка добре приклеюватися до ДСП, смуга надійно закріплюватися до торців ДСП, деревина повинна бути су­хою, без вад.

2. Розробка технічної пропозиції

2.1. Аналіз зразків-аналогів

 

а)

б)

 

в)

г)

 

Зразки-аналоги тумб під телевізори

Конструкція виробу представлена на рис. 16(а) має просту кон­фігурацію, може бути мобільною (за рахунок ніжок-колес) під час перепланування інтер’єру квартири. Конструкція має закриті час­тини (у вигляді шухляд), що збільшує її габаритні розміри під час відкривання відповідних видвижних частин. Незважаючи на те, що нижня частина виробу є досить широкою і забезпечує стійкість конструкції, це водночас створює певні незручності для користува­ча — така конструкція забирає своєю нижньою частиною більше життєвого простору, ніж має реальні габаритні розміри. Також, суттєвим недоліком даної конструкції є верхня її частина — криш­ка, на якій буде розташовано телевізор. На такій кришці більш-менш стійке положення займе телевізор із плоским екраном. Інші конструкції телевізорів, які ще є досить поширеними із традицій­ною електронно-променевою трубкою, потребують більше місця, тому й конструкція всієї тумби має бути дещо більшою за шириною.

Конструкція, що представлена на рис. 16(б) є повністю відкри­тою, і позбавленою закритих рухомих частин, що спрощує її виго­товлення і водночас збільшує функціональність. Разом із тим, да­ний варіант виробу є занадто громіздким, особливо це стосується його прямокутної форми. Форму виробу тут варто було б зробити більш стилізованою, обтічною із «м’якими» кутами.

Конструкція виробу (варіант в) має більш вдале рішення сто­совно закритих частин, де можна зберігати різноманітні речі. Ра­зом із тим, вона має аналогічні недоліки, що були перераховані для першої конструкції (варіант а), стосовно нижньої та верхньої де­талей виробу.

Останній варіант конструкції (варіант г) має вдале рішення стосовно розташування тумб із поличками для додаткових аксесуарів. Разом із тим, нижня та середня поличка мають недостатньо вільний доступ до DVD, за рахунок компоновки тумб. Очевидно в цій конструкції необхідно змінити форму нижньої (та верхньої) кришки виробу.

Висновок з проведеного аналізу

1. Усі вище розглянуті конструкції виробу є доступними для виго­товлення, хоча й мають певні конструктивні недоліки.

2. Необхідно скомбінувати окремий варіант конструкції виробу, взявши за основу варіант (г) за умови, що будуть внесені такі зміни:

 тумби розташувати так, щоб збільшити вільний доступ до се­редньої та нижньої полиці;

 додатково створити полиці (у вигляді ніш) для збільшення функціональності виробу, а також збільшити кількість полиць у тій частині виробу, де планується розташувати DVD;

 виріб зробити рухомим і використати для цього рухомі ніж­ки-колеса.

3. Ескізне проектування

3.1. Проведений аналіз зразків виробу та комбінування кращих ознак на основі обраного варіанта конструкції дає змогу запропону­вати наступний остаточний варіант.

3.2. Опис зовнішнього вигляду обраного варіанта конструкції:

тумба під телевізор;

 

Рис. 17. Проект виробу

• лист ДСП (1,75Ч1,75 м), скло товщиною 4 мм, саморізи, брусок деревини 40Ч40 мм;

• даний виріб складається з деталей, які мають прямолінійні та криволінійні форми;

• кутові з’єднання з використанням нагелів та металевих кутників;

• випилювання електролобзиком заготовок з ДСП, ручна обробка ДСП, деревини та пластмаси;

• ДСП повинна мати високу міцність, добре піддаватися обробці інструментами;

• габаритні розміри — 1200×750×420.

4. Розробка технічного проекту

4.1. Визначаємо вихідні дані для побудови креслень деталей ви­робу та розмірні характеристики:

Таблиця 10.1

Назва Розміри (мм) Кількість Матеріал
Кришка тумби

1200×420

1

ДСП

Основа тумби

1200×420

1

ДСП

Відкриті полички

780×270

2

ДСП

Полички тумбочок

270×270

4

ДСП

Зовнішні стійки

750×275

2

ДСП

Боковини тумбочок

630×270

4

ДСП

Ручки

80×40×2

2

Метал

Ніжки-ролики

45×35

3

Стандарт­ні покупні

Стійки кришки

120×40×40

2

Деревина

Кришки тумбочок

270×270

2

ДСП

Двері тумбочок

630×50 — ДСП 630×190×3 — скло

2

ДСП, скло

 

5. Створення робочих креслень для виготовлення виробу

Варіанти практичних робіт

Практична робота № 1

Виконання рекламного проспекту виробу

Матеріали та інструменти:

 

1. Папір креслярський або картон.

2. Креслярське приладдя.

3. Фарби, гуаш, кольорові олівці, пензлі.

4. Папір для аплікації.

5. Клей.

6. Ножиці.

7. Об’єкт, що проектується.

 

 

Послідовність виконання роботи

1. Користуючись підручниками, повторити:

• основні вимоги до створення інформаційно-рекламного про­спекту,

• ураховуючи ці вимоги, запропонуйте власний варіант реклами обраного об’єкта.

2. Використовуючи результати естетичного аналізу виробу, розробіть товарний (фірмовий) знак або упаковку, розробіть ін­формаційно-рекламний проспект виробу у вигляді буклету або в іншій цікавій формі.

При цьому необхідно враховувати наступні фактори:

а) основні характеристики виробу (вага, габаритні розміри, спе­цифічні характеристики);

б) можливості використання;

в) економічні показники (ціна, вартість обслуговування, гаран­тії в роботі, переваги перед існуючими аналогами);

г) урахування людського фактору (безпека, зручність обслугову­вання і ремонту, відсутність негативного впливу на людину);

д) зовнішній вигляд (фотографія чи малюнок);

е) форма подачі відомостей (текст 1–2 сторінки);

ж) композиційне рішення проспекту (показують у вигляді ма­кета проспекту);

к) ілюстрації (малюнки, фотографії, символи, товарний знак тощо);

л) грамотність та літературність (стандартна термінологія, ло­гічність, простота);

м) оригінальність (творчо і дотепно подані аргументи).

3. Виконайте інформаційно-рекламний проспект у кольорі.

Практична робота № 2

Захист учнівських дизайн-проектів

Послідовність виконання роботи

1. Ознайомтеся з організацією та послідовністю проведення захис­ту художньо-конструкторських розробок.

2. Підготуйтеся до демонстрації власних художньо-конструк­торських розробок.

3. Зробіть коротку доповідь про зміст власного дизайн-проекту в наступній послідовності:

а) зміст технічного завдання;

б) художньо-конструкторський аналіз виробу;

в) варіанти ескізного проекту виробу;

г) кінцевий варіант ескізної компоновки виробу;

д) обґрунтування вибору, конструкційно-оздоблювальних ма­теріалів;

е) екологічне обґрунтування;

ж) демонстрація рекламного проспекту виробу.

4. Дати відповіді на поставлені запитання.

5. Взяти участь у ролі експертів, дизайнерів у обговоренні про­ектів.

Icon of Teh10 (10) Teh10 (10) (1.4 MiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *