3 988 перегляд(ів)

Урок. Сполучення ьо, йо. Правила вживання знака м’якшення

Мета: повторити правила вживання знака м’якшення; пояснити правила вжи­вання буквосполучень ьо, йо; формува­ти вміння знаходити в словах орфограму «Сполучення ьо, йо», пояснювати її за до­помогоюправил; удосконалювати орфогра­фічні навички, вміння роботи з підручни­ком; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне мислення, творчі здібності, пам’ять; виховувати доброту, спів­чутливість, прагнення допомогти людині, захистити природу.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Методична ремарка.

Урок пропону­ємо провести у формі розповіді про хлопчика Іванка.

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Іванко йшов зі школи засмучений. Це ж треба так осоромитися перед однокласника­ми! На уроці української мови вчителька чита­ла текст про те, як хлопці зруйнували пташине гніздечко. Іванкові стало так шкода бідної лас­тівочки і її ненароджених діток, що не помітив, як мимоволі полилися сльози. «Дивіться: пла­че!» – прошепотів Сергій. А після уроків хлопці взяли Іванка на кпини: мовляв, ганчірка, йому пташечки жаль. Чоловік має бути сильним і мужнім, без краплі жалощів.

– Чому ж я такий слабкий? – подумав хлопчик. – Це так соромно!

Пояснювальний диктант. Запишіть текст із голосу вчителя. Підкресліть орфо­граму «Написання знака м’якшення». Про­коментуйте орфограми.

Співчутливість, любов до всього живого – це не слабкість. Це вияв доброти. Вона ви­являється у прагненні зрозуміти ближнього, захистити меншого, допомогти тваринці, не за­шкодити рослинці. Нині, на жаль, ми пережи­ваємо дефіцит милосердя. Не соромтеся бути співчутливими, чуйними, добрими.

  • Що означає слово дефіцит? (Брак чо­гось.) У якому значенні воно вжите?

– Треба змінитися, стати жорстким, не розпускати нюні, – подумав Іванко. – Від сьо­годні й почну цьому вчитися.

Розподільна робота. Випишіть у дві колонки слова з пропущеними літерами: зі знаком м’якшення і без нього. Поясніть орфограми.

Іванко за годину встиг дуже багато зро­бити, щоб утвердитися у статусі сильної лю­дини. Нагрубіянив Марин..ці й Лізон..ці, які гралися у дворі й покликали хлопця до себе в компанію. Відірвав руку Тетян..чинійлял.. ці. Зламав гілку на молодій яблун..ці. Котику Вас..ці наступив на кін..чик хвоста, а побачив­ши в його мис..ці молоко, висипав туди з па­чечки перец.. . Насамкінец.. сказав нен..ці, що мен..ше ніж за десят.. гривен.. не буде приби­рати в кімнаті, а повернет..ся додому уран..ці. «Що з тобою, дитинон..ко?» – нен..чин голос звучав стривожено, та Іванко вже вибіг надвір.

Він був задоволений собою, почувався впевнено. Спочатку мугикав під ніс пісню, а по­тім почав повторювати задані додому правила з української мови «Сполуки літер ьо, йо».

Робота з підручником. Самостійно опрацюйте матеріал підручника про вжи­вання ьо, йо.

Вибірковий диктант за варіантами.

Іванко підійшов до пішохідного переходу і зупинився перед сигналом світлофора. По­ряд стояла бабуся з великою сумкою. «Допо­можи, внучку, перейти через дорогу», – по­просила старенька. Щось ворухнулося в душі Іванка, і він уже хотів був сказати: … , але на­томість промовив: … .

I варіант. Щоб дізнатися, що хотів відповісти Іванко бабусі, випишіть слова з буквосполученням ьо. Підкресліть орфо­граму.

II варіант. Щоб дізнатися, що відпо­вів Іванко бабусі, випишіть слова з буквосполученням йо. Підкресліть орфограму.

Дольова, осьовий, Гійом (французьке ім’я), больовий, знайоме, бульйон, рольова, войовниі, медальйон, емальоване, бадьорість, районні, гайок, Альохін (прізвище), серйозно, броньо­вик, Утьосов (прізвище), сьомий, йодинол (лі­карський препарат), Юрцьо (пестлива форма від Юрій), майоріти.

I варіант. Підкресліть у кожному ви­писаному слові першу літеру.

Ключ. Добре, бабусю.

 

II варіант. Підкресліть у кожному виписаному слові останню літеру.

Ключ. Мені ніколи.

Іванко йшов парком. Йому здавалося, що він став вищим і сильнішим, а хода – ще впев­ненішою. «Я герой. Я переміг себе. Тепер я не ганчірка. Ще кілька сміливих учинків – і я справжній чоловік. Геть жалість! Вона прини­жує людину».

Раптом хлопчик почув якісь незрозумілі звуки. Що це? Прислухався. Треба розібра­тися.

Ідентифікація слова. Запишіть подані у звукописі слова відповідно до орфогра­фічних правил. Поєднайте слова з їхніми значеннями, указаними в довідці.

[курйоз], [майол’іка], [с’омга], [кан’йон], [шиен’йон].

Довідка. Вид керамічних виробів із ко­льорової випаленої глини, укритих непрозорою білою поливою. Дивний або кумедний випадок. Жіноча зачіска із зібраного на потилиці волос­ся. Риба сімейства лососевих. Глибока вузька річкова ущелина зі стрімкими схилами і вузь­ким дном.

Нарешті Іванко зрозумів: це плаче дівчинка і цвірінькає пташка. Хлопчик підійшов ближче до дерева і побачив дівчинку. Поруч заливалася жалібним співом пташка. Вона то відлітала, то припадала до трави.

– Що трапилося? – поцікавився хлопчик.

– Пташеня випало з гнізда, його мама плаче, – схлипувала дівчинка, – а я не можу дістати до гніздечка.

«Я вже сьогодні пожалів одну пташечку, – подумав Іванко. – Досить співчуття. Я вже нетой співчутливий хлопчик, яким був уранці». Й Іванко… .

Творча робота. Поміркуйте, як учи­нить Іванко. Обґрунтуйте, чому ви обрали саме таку лінію поведінки хлопчика. Що переможе: співчуття, милосердя чи без­душність, грубість? Напишіть невеликий твір про це. Використайте слова схвильова­но, сльози, дівчинці, совість, дзьобик, пісень­ка, радість, ллється, гайок, майоріти.

Підсумок уроку.

  • Чим, окрім знань з орфографії, збага­тив вас сьогоднішній урок?

Домашнє завдання.

Вивчити правила написання буквосполучень ьо, йо. Закін­чити творчу роботу.

Icon of Ukr Mov5nov (62) Ukr Mov5nov (62) (28.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *