1 456 перегляд(ів)

Урок – тренінг. Розв’язування вправ

Мета уроку. Удосконалювати навички розв’язування задач, формул та

правил диференціювання; узагальнення та систематизація знань учнів з теми,

формування вмінь   та навичок знаходження похідної, рівняння дотичної,

застосування геометричного та фізичного змісту похідної; виховання

прагнення застосовувати здобуті знання, уміння вирішувати

поставлені проблеми; розвиток творчих здібностей, уваги та пам’яті.

Методи і прийоми навчання. Метод « мікрофон», мозковий штурм,тест-контроль.

 

Хід уроку.

I.Організаційна частина. Формування робочого настрою.

II.Актуалізація опорних знань.

 • У дітей символічний мікрофон, вони імітують «говоріння» у мікрофон. Усне опитування учнів.
  1. Сформулюйте означення похідної функції в даній точці.
  2. Який вид має рівняння дотичної, проведеної до графіка функції f(x) у точці х0?
  3. Сформулюйте теорему про похідну суми двох функцій.
  4. Як знаходиться похідна добутку двох функцій?
  5. Як знайти похідну частки функцій?
  6. В чому полягає геометричний зміст похідної?
  7. В чому полягає фізичний зміст похідної?
 • Виконання усних вправ.

Знайдіть похідні функцій, які подано в таблиці.

Таблиця

  1 2 3 4
1
2
3 =
4

 

ІІІ. Розв’язування вправ і задач
Групова робота. Учні об’єднуються в групи (5 учнів). Їм потрібно продемонструвати вміння використовувати теоретичний матеріал про похідну під час розв’язування вправ. Обговорення питань, що виникатимуть, відбуватиметься шляхом колективного обдумування – «мозкового штурму». На дошці записана умова завдання, щоб під час обдумування та пошуку розв’язання її бачили учні.
Задача 1.
Запишіть рівняння дотичної до графіка функції y=x3-3x2-x-9, якщо дотична паралельна прямій у=-4х-8.
Усі учасники «штурму» мають право висувати свої ідеї щодо розв’язування завдань. Коли учні групи з’ясовують, що ідей достатньо, їх висування припиняється. Подані ідеї аналізуються у групах. Після обговорення група зупиняється на одному зі способів розв’язування – раціональнішому з їх точки зору.
Якщо хтось із групи не погоджується з вибраним способом, то він має право самостійно розв’язувати задачу.
Кожна група захищає свій спосіб розв’язування, учні обирають найраціональніший.
Задача 2.
Знайти миттєву швидкість руху точки у момент часу t=2c, якщо вона рухається по прямій  згідно закону S(t)=5t2+6.
Кожен учень самостійно шукає спосіб розв’язування, не радячись із групою. Після розв’язування задачі учні передають по колу свої зошити членам своєї групи доки кожен не отримає свій зошит назад. У результаті кожен учень дізнається, чи правильно він розв’язав задачу та скільки разів зустрічався його спосіб, тобто може зробити висновки щодо вдалості обраного способу та правильності розв’язання…

Algebra11 14 (92.9 KiB, 1 downloads)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *