10 999 перегляд(ів)

Урок. Усний твір-опис предмета за картиною

Мета: поглибити знання учнів про опис як тип мовлення; сформувати поняття про жанри живопису; увести в учнівський лек­сикон відповідні терміни; зацікавити учнів творчістю Катерини Білокур; навчати опи­сувати зображене на картині; удоскона­лювати усне мовлення, спостережливість, уяву; прищеплювати естетичні смаки, ви­ховувати повагу до хліба, людей праці.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Бесіда

 • Сформулюйте лексичне значення слова мистецтво. (Відображення дійсності за допомо­гою образів.) Які ви знаєте види мистецтва?
 • Яке слово відповідає такому лексичному значенню: Вид образотворчого мистецтва, що зображує фарбами предмети і явища реальної дійсності? (Живопис.)
 • Як називається людина, що творить жи­вописні полотна? (Художник, маляр.)
 • Що зображують художники на своїх кар­тинах?

Тестове завдання. Щоб дізнатися, як називаються художники відповідно до те­матики своїх робіт, поєднайте слова і сло­восполучення двох колонок.

1 пейзажист

2 портретист

3 баталіст

4 анімаліст

А малює природу

Б пише картини воєнної тематики

В малює тварин

Г зображує зовнішність лю­дини

 

Міні-вернісаж. Запрошую вас на верні­саж, тобто відкриття художньої виставки.

Методична ремарка. Учитель готує мультимедійну презентацію різноманітних на­тюрмортів або ж добирає відповідні ілюстрації, які заздалегідь розміщує на спеціальному стен­ді чи дошці.

 • Що зображено на цих картинах? (Фрукти, квіти, посуд.)
 • Який жанр живопису представлено на нашому вернісажі?

 

Словникова робота.

Натюрморт – жанр образотворчого мис­тецтва, який характеризується зображенням неживої природи: квітів, плодів, предметів побуту тощо.

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Серед натюрмортів особливо вирізня­ються кольоровою гамою полотна само­бутньої української художниці Катерини Білокур. Послухаймо розповідь про цю ди­вовижної душі людину.

Методична ремарка. Учителю по­трібно зорієнтувати учня, який виступатиме з повідомленням, щоб той звернув увагу на такі моменти:

 1. Катерина Білокур не мала спеці­альної освіти, однак її твори високо оцінили художники світового рівня, зокрема ПаблоПікассо.
 2. Малювання стало основою життя народної художниці, заради нього вона пожер­твувала особистим щастям.
 3. Три картини Бі­локур («Берізка», «Цар-колос» і «Рідне поле») експоновано на міжнародній виставці в Парижі.
 4. Картини мисткиня писала здебільшого олій­ними фарбами. В основному зображувала квіти.
 5. Найбільше робіт Катерини Білокур зберіга­ється в Київському державному музеї декора­тивно-прикладного мистецтва.

Бесіда за картиною. Розгляньте уваж­но картину «Сніданок» (1950). Розкажіть про свої перші враження від неї. Що зобра­жено на полотні? Оперуйте поняттями пе­редній (перший) план (найближче стосовно глядача зображення), задній (другий) план (найвіддаленіше стосовно глядача зобра­ження). Запам’ятайте, що картину худож­ники не малюють, а пишуть.

 • Доведіть, що «Сніданок» – це натюр­морт.
 • Чому картина називається «Сніда­нок»? Чий це сніданок? Який він? (Це що­денний сніданок сільського трударя: хліб, овочі, молоко у глечику.)
 • Доведіть, що люди, які сядуть за стіл, духовно багаті і шляхетні. (Стіл накритий з любов’ю, проста їжа у звичайному, проте ошатному посуді, на столі квіти. Повагу до хліба засвідчує те, що він лежить на ска­тертині.)
 • З відповідей на запитання бесіди створіть висловлення за поданим планом.

Орієнтовний план художнього опису.

 1. Загальна характеристика предмета.
 2. Перше враження від побаченого.
 3. Опис окремих ознак предмета, які підтверджують загальну його характеристику, роз­кривають перше враження.
 4. Ставлення до того, що описується.
 • Що із зображеного на картині ваш по­гляд вихопив одразу? Чому?
 • Опишіть хлібину. Яка вона за фор­мою? З якого борошна випечена? (Із жит­нього.) Чому ви так вирішили? (Це так званий чорний хліб, білий випікали з пшенич­ного борошна.)
 • Яка скоринка у хлібини? (Золотиста, шорстка.)
 • Яким є хліб на дотик? (Пухким, м’яким.)
 • Чи може художник зобразити смак і запах на картині? (Ні, але глядач відчуває духмяний запах хліба і його неповторний смак. Цьому сприяє майстерність худож­ниці, а посилює відчуття відрізана скибка, повернута до глядача м’якушем.)
 • Якою є скатертина? (Білою з яскраво вираженим блакитним відтінком.)
 • У народі хліб порівнюють із сонцем. Чи можемо застосувати таке порівняння до зображеної на картині паляниці? (Золоти­ста скоринка буханця на блакитнуватому тлі скатертини асоціюється із сонцем на­небі.)
 • Яке враження залишається після до­кладного розгляду картини?

Синонімічна хвилинка. Доберіть сино­німи до слів картина (полотно), хліб (па­ляниця, буханець), окраєць (скибка), дух­мяний (запашний, ароматний), орнамент (узор, візерунок).

Самостійна робота над усним опи­сом. Озвучення твору-опису.

Орієнтовний учнівський твір.

На картині Катерини Білокур «Сніданок» ми бачимо накритий дбайливими руками стіл, за яким ось-ось збереться селянська родина. Ху­дожниця зобразила звичайну їжу людини-трудівника, але зробила це з великою теплотою й майстерністю.

На столі парує зварена картопля в полив’яній мисці, червонобока редиска сусідиться з пружними зеленими огірочками на симпатич­ній тарілочці, бокастий візерунчатий глечик поважно розмістився на другому плані карти­ни поряд із невеликим кухликом. А ще букет півоній в обіймах зелених листочків. Без квітів важко уявити роботу Катерини Білокур.

Та найбільше мене вразила кругла, мов сонце, хлібина на білій з блакитнуватим від­тінком скатертині, згорнутій у м’які складки. Здається, що паляницю щойно вийняли з печі. Це враження посилює відрізаний окраєць – шорстка золотиста скоринка зовні й пухкень­ка м’якушка зсередини. Здається, досить злег­ка натиснути пальцем – і хлібина піддасться, вигнеться, а потім знову набере свою форму. Спечений буханець із житнього борошна. Ска­тертина ще більше підкреслює темний колір хліба, створює відповідний контраст. А ще вона засвідчує шанобливе ставлення селян до хліба як до найбільшої святині. Тому його не можна класти на незастелений стіл.

За допомогою фарб не вдається передати смаку й запаху житнього хліба, але майстерність художниці дає мені змогу відчути неповторний духмяний аромат паляниці. А ще хочеться ніж­но провести рукою по шорсткуватій поверхні хлібини й скуштувати житнього окрайця.

Робота у групах. Колективне скла­дання опису предмета. Опишіть усно інші предмети, зображені на картині «Сні­данок».

1-ша група. Глечик і кухлик.

2-га група. Миска з картоплею.

3-тя група. Овочі на тарілці.

4-та група. Ваза з квітами.

Звіти груп. Узаємоаналіз.

 

Підсумок уроку.

 • Закінчіть речення.

На уроці я навчився … . Мене зацікавило … . Я зрозумів … .

 

Домашнє завдання. На вибір.

 1. Опи­сати усно або письмово один із предметів, зображених на картині «Сніданок».
 2. Ви­словити враження про картину (усно), по­єднавши у творі розповідь, опис і роздум.
 3. Icon of Ukr Mov5nov (74) Ukr Mov5nov (74) (38.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *