2 850 перегляд(ів)

Урок узагальнення з теми «Еллінізм»

Мета:

  • систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впродовж вивчення теми, удосконалити навички роботи в групі,  продовжити формування  вміння  висловлювати власне ставлення учнів до проблем, що розглядаються.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

називати час політичної роздробленості Греції, існування імперії Александра Македонського та елліністичних держав, дати правління Філіппа II та Александра Македонського, історичних діячів, пам’ятки культури епохи еллінізму, характерні риси еллі­нізму;

показувати на карті територію Македонського цар­ства в середині IV ст. до н. е., імперію Александра Македон­ського, елліністичних держав, напрями походів Александра Македонського, місця головних битв;

застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «еллінізм», «гегемонія»;

описувати пам’ятки культури епохи еллінізму, Александрію Єгипетську, основні битви Східного походу;

наводити приклади могутності держави Александра Ма­кедонського, проявів рис характеру Александра Македон­ського, розвитку культури епохи еллінізму; пояснювати причини втрати Елладою незалежності, розпаду держави Александра Македонського.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

 

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з датами.

Заповніть хронологічну таблицю.

Дата

Подія

395—387 рр. до н. е.  
378 р. до н. е.  
359 – 336 р. до н.е.  
338 р. до н.е.  
356 – 323 р. до н.е.  
334 р. до н.е.  
333 р. до н.е.  
332 р. до н.е.  
331 р. до н.е.  
330 р. до н.е.  
327 р. до н.е.  
325 р. до н.е.  
301 р. до н.е.  
305 – 30 рр. до н.е.  
312 – 64 рр. до н.е.  

Таблиця може заповнюватися вибірково. Під час виконання цього виду роботи вчитель з’ясовує, які дати викликають в учнів найбільше труднощів.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

Учитель пропонує учням самостійно визначити рівень своїх на­вчальних досягнень із кожного питання теми, що вивчалася.

 

 

№ з\п

 

 

Прізвище, ім’я учня

Криза

грецької

державності

і піднесення

Македонії

Східний похід Александра Маке­донського та утворення його імперії Елліністичні

держави

в IVII ст.

дон. е.

Елліністич­на культура
П Д С В П Д С В П Д С В П Д С В
1                                  

Спираючись на самооцінку учнів, а також ураховуючи власне ба­чення рівня засвоєння учнями окремих питань теми, учитель допо­магає шестикласникам об’єднатися в чотири групи, кожну з яких очолюватиме експерт — учень, що має найвищий рівень навчальних досягнень з окремого питання.

Кожна група отримує завдання: створити наочний матеріал із пи­тання теми, що нею розглядатиметься, який може використовувати­ся однокласниками при підготовці до уроку тематичного оцінювання.

Наочний матеріал може бути виготовлений у вигляді хронологічної або порівняльної таблиці, словника термінів, схеми, малюнків-ілюстрацій тощо.

Для виконання завдання надається 12—15 хвилин.

ІV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Групи демонструють свої доробки. Учитель визначає порядок ви­користання наочного матеріалу при підготовці до уроку тематичного оцінювання: коли, де, як — самостійно чи з проведенням додаткової консультації авторів, учні можуть скористатися матеріалами своїх однокласників.

На цьому етапі уроку доцільно провести бесіду, яка б допомогла учням засвоїти найістотніші зв’язки узагальнених знань.

Якщо дозволяє рівень підготовки класу, на вирішенні цих проб­лемних питань можна побудувати весь урок узагальнення. У цьому разі питання будуть завданнями для розгляду в групах.

Фронтальне опитування.

1)    Поясніть причини втрати Грецією незалежності.

2)    Чому Александру Македонському не вдалося завоювати весь світ?

3)    Чому розпалася держава Александра Македонського?

4)    Які наслідки мало створення елліністичних держав для розви­тку світової цивілізації?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1)    Опрацювати текст параграфа.

2)    Підготуватися до уроку тематичного оцінювання з тем «Греція в V—IV ст. до н. е.» та «Еллінізм».

Icon of Урок 46 Урок 46 (19.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *