1 840 перегляд(ів)

Урок узагальнення з теми «Падіння республіки та рання ім­перія»

Мета. Систематизувати та узагальнити знання учнів із теми; удо­сконалити навички роботи в групі, продовжити формуван­ня вміння висловлювати власне ставлення до проблем, що розглядаються.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

називати час громадянської війни в Римі, диктатури Гая Юлія Цезаря, правління Октавіана Августа, життя Ісуса Христа, виникнення християнства; найзначніших історичних діячів; держави, завойовані Римом, органи влади імперії;

показувати на карті напрями походів Гая Юлія Цезаря, територію Римської імперії в І ст. н. е.;

застосо­вувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «ім­перія», «імператор», «диктатор», «християнство», «апостол», «Старий Заповіт», «Євангеліє»;

описувати повсякденне життя римлян, архітектурні пам’ятки;

порівнювати християнство і релігію греків і римлян, їхні побут і традиції.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування.

1)          Які події періоду, що розглядається, вам найбільше запам’ята­лися?

2)          Яка подія відбулася 15 березня 44 р. до н. е.?

3)          Скільки років минуло від убивства Цезаря до проголошення Октавіана принцепсом?

4)          Скільки років тривало одноосібне правління Октавіана?

5)          Які династії правили Римською імперією в І—II ст. н. е. після смерті Августа?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

Робота в групах.

Учні об’єднуються в три (шість) групи, кожна з яких одержує карт­ку із завданням, що містить тему дослідження, яке необхідно про­вести з допомогою підручника. Для виконання завдання надається 12—15 хвилин, після чого групи представляють результати своєї ро­боти і заносять їх до таблиці. Якщо в класі створюється шість груп, кожне дослідження виконується двома групами. Кожна група дослі­джує правління однієї з римських династій за таким планом:

1)          Які імператори входили до цієї династії?

2)          У який період вони правили?

3)          Які зміни відбулися в державі за часів їхнього правління?

Картка  1. Династія Юліїв-Клавдіїв.

Картка  2. Династія Флавіїв.

Картка 3. Династія Антонінів.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Під час роботи в групах учні мають скласти таблицю «Римська ім­перія в І—II ст. н. е.» (якщо таблиця не була підготовлена раніше). Заповнена таблиця може мати такий вигляд.

Правляча династія

Імператор

Роки правління

Основні події

Юліїв-Клавдіїв Тиберій 14—37 рр. н. е. Позбавив народні збори права вибору посадовців; боровся з римською знаттю
  Калігула 37—41 рр. н. е. Проголосив себе абсолютним монархом і вимагав, щоб йому поклонялися як богу
  Клав дій 41—54 рр. н. е. Припинив терор; уперше до сенату були допущені неіталійці
  Нерон 54—68 рр. н. е. Не дбав про управління державою. Його життя було наповнене розгулом, марно­тратством і небувалою жорстокістю
Флавіїв Гальба 68—69 рр. н. е. Знову почалися насильство і сваволя
  Веспасіан 69—79 рр. н. е. Установив добрі стосунки із сенатом і провінційною знаттю
  Тит 79—81 рр. н. е. Дбав про плебс, улаштовував видовища
  Доміціан 81—96 рр. н. е. Розгорнув у Римі будівництво; нама­гався вести завойовницьку політику; за його влади римські воїни досягли берега Каспійського моря. Відкрито став іме­нувати себе богом
Антоні­нів МаркКокцій

Нерва

96—98 рр. н. е. Припинив терор, преторіанці підняли проти нього заколот. Нерва пішов на союз із військовою верхівкою
  Траян 98— 117рр. н. е. Перший імператор-провінціал; був справедливим, скромним, мав великий авторитет в армії; сприяв розвитку торгівлі (дбав про покращення доріг і гаваней). За Траяна відбулися останні територіальні завоювання імперії: рим­ські воїни дійшли до Карпат; Дакія ста­ла римською провінцією, до Риму були приєднані Месопотамія й Вірменія
  ПублійЕлій

Адріан

117— 138 рр. н. е. Римська імперія перейшла до оборони. Парфія та Вірменія знову стали само­стійними
Антонін 138— 161рр. н. е. Один із найспокійніших періодів історії імперії, економічний розвиток досяг ви­сокого рівня
Марк Аврелій 161—180 рр.н. е. Підвищилася боєздатність армії. Рим переміг Вірменію та Парфію
Коммод 180— 192 рр.н. е. Уклав союз із германцями, відмовився від нових територій. Вимагав особливої шани, проголосивши себе богом — Гер­кулесом

Учитель пропонує учням дати загальну оцінку періоду, спираю­чись на отримані дані.

1)    Які зміни відбулися у внутрішній політиці: розширювалися чи звужувалися повноваження народних зборів? Чия влада по­силювалася?

2)    На що була спрямована зовнішня політика імператорів?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до уроку тематичного оцінювання з тем «Давній Рим у VIII—І ст. до н. е.» та «Падіння республіки та утворення імперії».

Icon of Урок 57 Урок 57 (22.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *