10 116 перегляд(ів)

Урок. Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-

Мета: поглибити вивчений матері­ал про будову слова, вимову й написання префіксів; ознайомити з орфограмою «На­писання префіксів пре-, при-, прі-»; удо­сконалювати навички грамотного письма, уміння зіставляти, робити висновки; роз­вивати логічне й асоціативне мислення, увагу, пам’ять, мовлення.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Дослідження-обґрунтування на ос­нові спостереження. Прочитайте діалог. Яке лексичне значення слів прізвище і прізвисько?

– У тебе таке рідкісне ім’я – Влас. Мабуть, на честь когось із родичів назвали?

– Та ні, мене звати Сашко. Влас – це прізвисько. Мене ще з першого класу так прозива­ють, бо прізвище маю Власюк.

 • Розберіть за будовою виділені слова. Якою частиною слова є в них прі-?

Запам’ятайте! Літера і пишеться у префіксах трьох слів: прізвище, прізвисько і прірва.

 • Уведіть слово прірва у складне ре­чення.

Інтерактивна вправа «Займи пози­цію». Прочитайте діалог в особах. Висло­віть своє ставлення до обговорюваної проблеми.

– Ти ображаєшся на однокласників, що маєш прізвисько?

– Ні, «Влас» – це зовсім не образливо. Ось деяким моїм друзям пощастило менше: Вовк – це Вовчук, Жила – Жиленко, Дуб – Дубовик.

– На мою думку, прізвиська принижують людину. Краще б учні навчилися говорити одне одному компліменти.

Лінгвістична гра «Комплімент». За­мініть виділені словосполучення одним словом із префіксом. Який префікс вико­ристаєте: пре-чи при-?

Ти дуже добрий; пишеш дуже старанно; дуже мила усмішка; дивишся дуже ніжно; надто хороший; надто скромний; виконав дуже чудово.

 • Запишіть слова предобрий, преста­ранноу фонетичній транскрипції. Чи чітко вимовляється голосний у префіксах?

Запам’ятайте! Префікс пре-пи­шеться у словах на означення вищої якос­ті. Цей префікс можна замінити на дуже, надто: дуже добрий – предобрий.

Розв’язання проблемної ситуації. Слово прекрасний пишеться з пре-. Однак його не можна замінити на дуже красний. А як вважаєте ви? (Колись слово красний означало красивий. У цьому можна пере­конатися, уважно прочитавши народні каз­ки, де навіть у назвах трапляється це слово на позначення вроди або чистої, доброї душі персонажа. Наприклад: «Красний Іванко та закляте місто». Красною назива­ють центральну площу Чернігова, і ця наз­ва існує з часів Київської Русі. Утім згодом це слово замінили синонімічними гарний, красивий. А от слово на позначення ви­щої ознаки – прекрасний збереглося донині.)

Дослідження-спостереження. Пре­фікс при-пишеться переважно в дієсло­вах. Однак основним показником для на­писання залишається все-таки значення слів. Прочитайте слова з префіксом при-. Перепишіть їх у такій послідовності: ті, що означають приєднання чи приближення; ті, що вказують на неповну чи нетривалу дію.

Приклеїти, прибити, пришити, пригнути, прилетіти, прийти, приземлитися, припаркува­тися, притихнути, присісти, прив’язати.

 • Запишіть слова приклеїти, прив’язати у фонетичній транскрипції. Розберіть їх за будовою (за варіантами).

Робота з підручником. Прочитайте, як сказано про написання префіксів пре-, при-, прі-в підручнику. Чи знайшли ви нову інформацію?

Розподільний акродиктант. Розпо­діліть слова за частинами мови: дієслова, прикметники, прислівники. Поясніть, у яких словах ви написали префікс пре-, а в яких при-.

Припекти, приазовський, превесело, при­ревнувати, прерадий, прекрасний, преактивно, претихо, присісти, приуральський, притримати, преакуратний.

Робота біля дошки. Запишіть речення. Знайдіть слова з префіксами пре-, при-, прі-. Поясніть правопис їх. Знайдіть слова з іншими орфограмами.

Траву прибили, притоптали копита ордин­ських коней (П. Кралюк). Вільний вітер при­летів зі степу, приніс пахощі скошеної трави (О. Кононов). За кілька років приміське село стало мікрорайоном міста, сюди почали ходи­ти міські маршрутки (Г. Вдовиченко). Пам’ять у Павлика прегарна, і він завжди пригадує свої сни до найменших подробиць (С. Черкасенко). Раїска Котова на прізвисько РаїскаМняу роз­махувала перед хлопцями газетною вирізкою, де було надруковано, що найдужча людина у світі не чоловік, а жінка (В. Нестайко). Наше приморське містечко – усе в кипарисах, плата­нах, гліциніях – невелике й тихе (Д. Ткач).

 

Підсумок уроку.

 • Розкажіть про написання префіксів пре-, при-, прі-, використавши як прикла­ди подані групи слів.

Прізвище, прізвисько, прірва; прискакати, приєднати; пришити, прибити; приморський, присадибний; презлий, пречудовий.

 

Домашнє завдання. Вивчити правила. Написати невелику творчу роботу «Чекаю на гостей», використавши слова з префік­сами пре-, при-, прі-, або виконати вправу з підручника.

 

На наступному уроці поглибимо вивчене про префікси.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Перебіг уроку

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

 • Доберіть до поданих слів антоніми – слова з префіксами. Поясніть написання їх.

Зав’язка, об’єднати, зів’янути, зустрітися, за­конний, піднятися, знизу, підйом, спереду, роз­клеїти, занести, препоганий, від’їхати, відчепити.

Диктант із завданням. Утворіть і за­пишіть слова, додавши до поданих префік­си пре-або при-.

Давній, хороший, вабити, везти, веселий, вітати, в’язаний, довгий, дивно, дорожній, міський, крутити, писаний, солити, чудовий, мру­житися, дивитися, мчати, поганий, азовський, солодко.

Запам’ятайте! Не слід сплутувати слова, в яких пре-, при-, прі-є префік­сами, з тими, де вони входять до складу кореня. Зазвичай це слова іншомовно­го походження, правопис яких потрібно запам’ятати: президія, пріоритет, примула і т. п.

Логічний диктант. Послухайте пари слів. Запишіть по пам’яті кожне друге слово.

Театр – прем’єра; вазон – примула; цар – престол; індіанець – прерія; держава – пре­зидент; дружба – приязнь; посада – привілей; освіта – пріоритет; суперечка – претензія; фі­зика – прилад.

 • Про значення яких слів ви здогадали­ся на основі асоціації з парним словом?

Робота з тлумачним словником. Знайдіть значення слів престол, прерія, привілей, пріоритет.

 • Уведіть у речення слова, значення яких ви дізналися, виконуючи завдання.

Робота з текстом. Запишіть текст із голосу вчителя і виконайте завдання до нього.

Коли прийде весна і запахне березовим со­ком, лебеді, розколихуючи м’яку сонячну осно­ву, принесуть тепло. Іноді птиці приземляються недалеко від села і близько підпускають до себе дітвору й дорослих. Потім птиця, струшуючи живі краплини води, розгонисто піднімається вгору, а людина схиляється в роботі низько до землі (За М. Стельмахом).

 • Підкресліть орфограми, поясніть на­писання слів із префіксами.
 • Зробіть синтаксичний розбір другого речення. Підкресліть граматичні основи у третьому реченні.
 • Знайдіть у тексті синоніми, антоніми, слова в переносному значенні.
 • Запишіть у фонетичній транскрипції слова лебеді, розколихуючи.
 • Розберіть за будовою слова запахне, приземлялись, схилялася, підпускали.
 • Запишіть форми слів дорослих, при­ходить. Доберіть спільнокореневі слова до слів низько, весна, лебеді.

 

Підсумок уроку.

Вправа «Четверте зайве». Знайдіть «зайве» слово, відмінне од інших написан­ням префікса або відсутністю його. Об­ґрунтуйте вибір.

– Скиснути, сховати, стерти, зжувати.

– Рослина, розповідь, розчерк, розпад.

– Пречистий, пригірський, прегіркий, пре­чудовий.

– Притулитися, презентувати, приготувати, приміряти.

– Прізвище, прізвисько, пріоритет, прірва.

 

Домашнє завдання. Підготуватися до контрольної роботи. Виконати тестові завдання з підручника.

Icon of Ukr Mov5nov (88) Ukr Mov5nov (88) (28.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *