1 265 перегляд(ів)

Урок з хімії 10 клас: Теорія електролітичної дисоціації. Йонні реакції

Цілі уроку: актуалізувати знання учнів про процеси, що протікають у розчинах; узагальнити знання про електролітичну дисоціацію речовин; удосконалювати вміння й навички складання повних і скорочених йонно-молекулярних рівнянь реакцій. Тип уроку: повторення й систематизації знань.

Форми роботи: фронтальна, групова, самостійна.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, ряд активності металів, таблиця розчинності, схема до уроку 3.

Лабораторний дослід 1. Визначення йонів Н+ і ОН.

ХІД УРОКУ

 1. Організація класу
 2. Актуалізація опорних знань учнів з теми

«Теорія електролітичної дисоціації. Йонні реакції»

Фронтальна бесіда за основними питаннями теми (з використанням схеми «Електролітична дисоціація»1)

 1. Теорія електролітичної дисоціації

♦ Які речовини належать до електролітів? неелектролітів?

♦ Які йони міститимуться у водних розчинах нижченаведених речовин?

 

 • Що показує ступінь дисоціації?

Сильні електроліти — це електроліти, які в розведеному розчині повністю дисоціюють на йони (α→1).

Слабкі електроліти — це електроліти, які в розведеному розчині дисоціюють частково й незначною мірою (α→0).

 1. Лабораторний дослід 1. Визначення Н+ і ОН
 • В який спосіб можна визначити наявність йонів Н+ і ОН” ?

*    3. Гідроліз солей

Процес йонного обміну солі й води називається гідролізом.

Гідролізуються солі слабких кислот або слабких основ. Солі, утворені сильною кислотою й сильною основою, не гідролізуються. Чому? Поясніть. Можливі випадки гідролізу:

 • Сіль, утворена слабкою кислотою й сильною основою (Na2C03, K2S, CH3COONa).
 • Солі, утворені сильною кислотою та слабкою основою (NH4 Cl, ZnCl2, Al(N03)3).
 • Солі, утворені слабкою основою та слабкою кислотою (MgS, Zn(CH3COO)2, nh4cn).

III. Керована практика

Групова робота

Завдання 1. Складіть рівняння дисоціації речовин.

«Естафета» по групах (завдання на картках)

Приклади речовин:
Складіть рівняння реакцій йонного обміну, запишіть їх у йонно-молекулярній формі:

 

Під час проведення «естафети» кожен учень записує лише один вид рівняння (перший учень дописує молекулярне, зрівнює, другий складає рівняння в повній йонній формі, а третій — у скороченій йонній).

Завдання 2. У розчині виявлено йони: Na+, Cu2+, SO2-, Fe3+, K+, СI, Н+. Які речовини могли міститися в розчині? Підтвердьте відповідь, написавши відповідні формули речовин і рівняння їх дисоціації.

Завдання 3. Чи можна приготувати розчини, які одночасно містять такі пари речовин:

а)   магній хлорид і калій сульфат;

б)  калій нітрат і натрій хлорид;

в)   аргентум нітрат і калій хлорид?

Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій у молекулярній, повній та скороченій йонних формах.

Завдання 4. Наведіть кілька варіантів одержання алюміній гідроксиду. Підтвердьте їх рівняннями реакцій у молекулярній, повній та скороченій йонних формах.

Завдання 5. Підберіть до йонного рівняння три молекулярні рівняння:

Завдання 6. Обчисліть масову частку сульфатної кислоти в розчині, що утворився в результаті змішування 500 г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 60 % і 300 г розчину з масовою часткою кислоти 40 %.

Завдання 7. У якій масі води слід розчинити 100 г кристалогідрату MgS04∙ 7Н20 для приготування розчину з масовою часткою магній сульфату 5 % ?

Завдання 8. Який об’єм газу (н. у.) виділиться в результаті злиття 150 г розчину хлоридної кислоти з масовою часткою кислоти 30 % і розчину натрій карбонату?

 1. Підбиття підсумків і висновки

Самостійна робота за варіантами

Варіант І

 1. Напишіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння реакцій між розчинами (4 бали):

а)   плюмбум(ІІ) нітрату й натрій хлориду;

б)  калій гідроксиду й сульфатної кислоти;

в)   купрум(ІІ) сульфату й натрій гідроксиду.

 1. Підберіть три молекулярні рівняння до йонного рівняння (4 бали):
 2. Із 700 г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 60 % шляхом випарювання видалили 200 г води. Обчисліть масову частку сульфатної кислоти в розчині, що залишився (4 бали).

Варіант II

 1. Напишіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння реакцій між розчинами (4 бали):

а)   калій карбонату та хлоридної кислоти;

б)  кальцій гідроксиду й сульфатної кислоти;

в)   натрій хлориду й фосфатної кислоти.

 1. Підберіть три молекулярні рівняння до йонного рівняння (4 бали):
 2. З 1000 г розчину з масовою часткою калій нітрату 20 % унаслідок охолодження випало в осад 40 г солі. Обчисліть масову частку калій нітрату в розчині, що залишився (4 бали).
 3. Домашнє завдання

Повторити окисно-відновні реакції.

Icon of 4 3 4 3 (40.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

1 comment for “Урок з хімії 10 клас: Теорія електролітичної дисоціації. Йонні реакції

 1. 27.09.2015 at 15:56

  есть ответы на второй вариант?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *