1 800 перегляд(ів)

Урок з природознавства: РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Мета: сформувати в учнів поняття про механічну роботу, енергію, ознайомити з видами механічної енергії.

Обладнання: кулька на нитці, брусок, пружина, похила площина.

Тип уроку: формування нових знань та вмінь.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда

• Що називається силою та в яких одиницях вона вимірюється?

• Яке призначення мають прості механізми?

• Наведіть приклади простих механізмів.

• Наведіть приклади використання простих механізмів у техніці.

• Наведіть приклади «простих механізмів» у живій природі.

• Які види сил ви знаєте? Наведіть приклади.

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Механізми та машини використовуються людиною для виконання роботи. Але що таке робота? У повсякденному житті частовикористовуємо це поняття. Роботу виконує вантажник, який пере­суває мішки, кран під час підйому вантажу.

Наскільки наше буденне розуміння поняття «роботи» відповідає змісту йому в фізиці?

Це ми з вами спробуємо з’ясувати сьогодні на уроці. IIІ. Вивчення нового матеріалу

Побудова «гірлянди асоціацій»

Учитель демонструє базове поняття «робота» у вигляді кола або стовбура дерева, до якого учням необхідно підібрати все, що асоціа­тивно з ним зв’язано Висновок. Завжди, коли змінюється стан певного об’єкта, вико­ристовують поняття «робота».

У фізиці використовують поняття «механічна робота».

Механічна робота виконується завжди, коли на тіло діє сила, яка його переміщує.

Механічна робота — фізична величина, яка характеризує зміну певного об’єкта в результаті дії на нього інших тіл.

Приклад. Кулька падає на Землю. Під дією сили тяжіння вона здійснює переміщення.

Отже, сила тяжіння виконала роботу з переміщення кульки. Але якщо кулька знаходиться на поверхні стола, вона не здійснює пере­міщення, хоча сила тяжіння діє. У цьому випадку робота не викону­ється. Багато тіл у природі знаходяться в стані, коли не виконується робота, але за певних обставин може бути виконана.

Приклад 1. На стиснуту циліндричну пружину, яка закріплена ниткою, покладений брусок. Після перерізання нитки пружина роз­прямиться та буде виконуватись робота.

Приклад 2. Кулька підвішена на нитці. Якщо перерізати нитку, кулька почне падати та буде виконуватись робота.

Приклад 3. На горизонтальній поверхні знаходиться в стані спокою брусок. Кулька, що скочується з похилої площини, під час зіткнення з бруском спричинить його переміщення. Отже, буде виконуватись робота Фізична величина, що показує, яка робота може бути виконана під час переміщення тіла, називається енергією.

Оскільки приклади 1–3 ілюструють можливість виконання меха­нічної роботи, то про такі тіла говорять, що вони мають механічну енергію.

Розрізняють два види механічної енергії: потенціальну та кіне­тичну.

Потенціальна енергія — енергія взаємодії між тілами або частинами тіл (приклади 1, 2).

Кінетична енергія — енергія, яку має тіло, що рухається (при­клад 3).

Потенціальну енергію має будь-яке підняте над поверхнею землі тіло (приклад 1) або деформоване тіло (приклад 2).

Потенціальна енергія піднятого над поверхнею землі тіла залежить від його маси та висоти над поверхнею Землі. Чим більше маса тіла та висота його над поверхнею землі, тим більшу потенціальну енергію воно має.

Кінетична енергія залежить від маси тіла та швидкості його руху. Чим більша маса тіла та швидкість його руху, тим більшу кінетичну енергію воно має.

Існують інші види енергії: електрична, атомна тощо. Коли може бути виконана робота за рахунок сил електричної природи (електрич­на робота), говорять про електричну енергію. Електричну енергію виробляють на електростанціях. Значна кількість її споживається у промисловості, на транспорті, в побуті.

Під час процесів, що відбуваються в ядерних реакторах, виділяється енергія, яку називають атомною. V. Закріплення знань

• Чи здійснює роботу сила тяжіння, яка діє на гирю, що стоїть на столі?

• Які сили здійснюють роботу в таких випадках: падіння каменя на землю; зупинка автомобіля після виключення двигуна; переміщен­ня «снаряда» під час пострілу з пружинного пістолета; піднімання штанги спортсменом?

• Які види механічної енергії мають санки, що скочуються з гори?

• Який вид механічної енергії має заведена пружина годинника?

• За яких умов два тіла однакової маси будуть мати однакову по­тенціальну енергію?

VI. Підсумок уроку

• Що називається механічною роботою?

• Що називається енергією? Наведіть приклади тіл, які мають енергію.

• Які види енергії ви знаєте?

• Які ви знаєте види механічної енергії?

• Наведіть приклади тіл, які мають потенціальну енергію; кінетичну енергію.

VII. Домашнє завдання Прочитати відповідний текст підручника.

Підготувати повідомлення за темою «Енергія та її використання».

Prirod6 (21) (8.8 KiB, 0 downloads)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *