12 093 перегляд(ів)

Уроки 37–38. Контрольний переказ тексту

Мета: перевiрити, як учнi вмiють передавати змiст почутого, добирати вiдповiднi мовнi засоби, визначати стиль i типмовлення тексту, складати простий план;удосконалювати навички самостiйної роботи; розвивати, увагу, пам’ять, логічне мислення; збагачувати словниковий запасучнiв; виховувати любов до всьогоживого.

Тип урокiв: уроки перевiрки таоблiку здобутих знань, умiнь i навичок.

Перебiг урокiв.

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Читання тексту вчителем.

 

Мужнiй Баррi

Сенбернари – одна з найбiльших порiд собак. Їхнiй зрiст сягає вiсiмдесяти-дев’яностап’яти сантиметрiв. Особливими ознаками сенбернарiв є масивна голова, коротенька морда,вуха, що звисають донизу.

Шерсть бiла з рудими плямами. Груди, лапи,кiнчик хвоста бiлоснiжнi. Окремi сенбернариважать понад сто кiлограмiв.

Цих сильних, витривалих тварин здавна використовували для пошукiв i порятунку людейу горах. Завдяки чудовому нюху сенбернарилегко знаходили людину, яка замерзала під снiгом. Потiм лапами вiдкопували її, зігрівали власним тiлом. До шиї собак-шукачiв булиприв’язанi пакет iз продуктами i фляжка з водою. Пiсля цього сенбернар бiг у найближче селище i приводив людей.

Цi мужнi тварини врятували тисячi потерпiлих. Рекордсменом серед них був сенбернар Баррi. Його знали й любили жителi Італiї,Францiї, Швейцарiї, адже в Альпах вiн урятувавсорок людей. Сорок перший чоловiк злякавсястрашного звiра, подумавши, що це вовк, i вдарив ножем.

Слава Баррi не згасла i пiсля його загибелi.Про нього писали в газетах, книжках. А в Парижi встановили пам’ятник сенбернаровi. Напостаментi – великий собака. На його спинi сидить маленька дiвчинка й мiцно тримається зашию. У центрi напис: «Вiн урятував сорок людей i був убитий сорок першою» (За І.Заянчковським) (180 слiв).

 

Словничок.

Постамент – пiднiжжя, основа пам’ятника.

Рекордсмен – той, хто досяг найвищихпоказникiв у чомусь.

Фляжка (фляга) – невелика посудина,переважно металева, призначена для рiдини.

 

  • Визначте тему й основну думку тексту. (Тема: розповiдь про сенбернара, якийурятував сорок людей вiд загибелi. Основнадумка: слава про мужнього Баррi не згасає iпiсля його загибелi.)
  • Визначте стиль тексту i тип мовлення,покладений у його основу. (Стиль – науково-популярний; тип мовлення – розповiдь зелементами опису тварини.)
  • Складiть план тексту (самостiйно).

Повторне читання тексту.

Виконання роботи на чернетках.

Удосконалення та редагування написаного.

Написання роботи в зошитах дляконтрольних робiт.

 

Методична ремарка.

На дошцi учитель має записати слова сенбернар Баррi, рекордсмен, Італiя, Францiя, Швейцарiя, Альпи.

 

Пiдсумок уроку.

Вiдповiдi на запитання учнiв за те-мою уроку.

 

Домашнє завдання.

Повторити вивченепро однорiднi члени речення i звертання.

Icon of Ukr Mov5nov (33) Ukr Mov5nov (33) (24.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *