6 391 перегляд(ів)

Уроки 58–59. Письмовий твiр-опис тварини вхудожньому стилi

Мета: повторити особливостi описутварини, формувати вмiння складати такийопис у художньому стилi; працювати надзбагаченням словникового запасу учнiв,виробленням умiння самостiйно добиративиражальнi засоби мови вiдповiдно до типуй стилю мовлення; розвивати спостережливiсть, образне й логiчне мислення,пам’ять, усне й писемне мовлення; виховувати любов до природи, зокрема свiту тварин i птахiв, доброту, милосердя.

Тип урокiв: уроки мовленнєвогорозвитку.

 

Перебiг урокiв

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Бесiда

 • Чи є у вас удома тварини?
 • Ви любите за ними спостерiгати?
 • Що означає описати тварину?
 • Чи зможете докладно описати тварину або птаха, якi вам дуже подобаються?
 • Назвiть особливостi такого типу мовлення, як опис.

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Дослiдження-порiвняння. Прочитайтемовчки два тексти. Спрогнозуйте наступнезапитання вчителя.

1-й текст. Оперення голуба щiльне, алепри цьому пiр’я слабо закрiплене у шкiрi. Забарвлення мiнливе. Як правило, голова, шия iгруди попелясто-сизi iз зеленуватим або жовтуватим вiдтiнками. Райдужка червона, оранжеваабо золотисто-жовта. При цьому її внутрішнє кiльце блiдiше. Навколо очей є дiлянка неопереної шкiри сiрого кольору. Дзьоб чорний iз яскраво вираженою восковицею в основi. Довжинатiла становить 29–36 сантиметрiв (З енц.).

 

2-й текст. А голуб був чудесний! Неякийсь собi там сивак копiйчаний, а такої чистоїсiрої мастi, що, здавалося, хтось умисно, колиголуб був увесь чорний, узяв та рiвненько йдрiбненько поцюкав його бiлим. Тiльки кiнцiпiр’їн на хвостi та на крилах лишилися чорнi, яку чорнило на палець умоченi. Голiвка ж яка: малесенька, витончена, не кругла, а довгастенька!А дзьобик: це ж не дзьобик, а пташине зернятко,нiжне, рожеве… Шийка горда, не довга й не коротка, спинка ввiгнута, хвiст трубою, i пiр’їн уньому десь не менш тридцяти шести. А крила ж,видко, такi легкi та сильнi, як пушинку, тiло носять (За В.Винниченком).

 • Обгрунтуйте, до яких стилiв належить кожен iз текстiв.
 • Мета наукового опису – назвати характернi ознаки певної породи птаха. Яке жзавдання ставить перед собою автор художнього опису?
 • Знайдiть пiдтвердження того, що птахкрасивий, породистий.
 • У якiй послiдовностi автор описує голуба?
 • Що саме видiляє у зовнiшньому виглядi птаха автор? Прочитайте слова, словосполучення, що стосуються опису голови, крил, оперення голуба.
 • Чи є в текстi елемент розповiдi?

Робота у групах. Дослiдження-редагування. Прочитайте учнiвський твiр. Проаналiзуйте його за такими критерiями: чи єцей твiр описом з елементами розповiдi; щовдалося авторовi твору найкраще; якi недолiки ви помiтили (про що сказано недостатньо; чи є неточностi; чи є порушеннястильової єдностi, помилки в мовленнєвому оформленнi i т.д.).

Виправте текст i запишiть.

У день народження я отримала чимало подарункiв, та одному зрадiла найбiльше. Коли татопринiс велику картонну коробку, я подумаласпочатку, що це торт. Але тато поставив її напiдлогу.

Коли розкрила коробку, то аж у долонi від радостi сплеснула. Там сидiло маленьке кошенятко з червоним бантиком на шиї. Бiле-бiле,пухнасте. Я взяла малюка на руки, роздивилася.Нiжки мiнiатюрнi, на них маленькi нiгтики. Носик чорний, як гудзик. Я взяла кошенятко, а воно сказало: «Няв!» Так я познайомилася з Мурчиком.

Робота з таблицею-пам’яткою. Вучнiвських творах трапляються неточностi,пов’язанi, наприклад, iз назвами частинтiла. Запам’ятайте слова, що стосуютьсязовнiшнього вигляду тварин i птахiв. Недопускайте у творi замiни понять.

 

Людина Тварина Птах
Лице Морда Голова
Ноги, руки Лапи, переднi йзаднi кiнцiвки Лапи, крила
Колiр Масть Оперення
Нiгтi Кiгтi Кiгтi
Нiс Нiс Дзьоб
Волосся Шерсть Пiр’я

 

«Мозаїка». Добiр лексичного матерiалу до майбутнього твору. Згрупуйтеслова, якi стосуються:

а) загального вигляду тварини (птаха);

б) голови, морди;

в) мастi (оперення);

г) хвоста;

ґ) вух;

д) шерстi (оперення).

Шаблеподiбний, масивний, мiнiатюрний,витягнутий, куций, круглий, висячий, настовбурчений, приплюснутий, довгий, шовковистий, смугастий, тьмяний, гладенький, видовжений, пухнастий, бiлоснiжний, гострий, плямистий, строкатий.

 • Доповнiть перелiк власними прикладами.
 • Доберiть порiвняння до слiв: очi як …;вуха, нiби …; хвiст, немов …; крила як …; чорний як …; сiренький, немов … .

Моделювання ситуацiй. Добiр лексичного матерiалу до майбутньоготвору.

 • Коли людина зазвичай спостерiгає затвариною? (Коли тварина спить, їсть, грається, лiтає (бiжить) тощо.) Якими можуть бути рухи тварини? (Плавнi, грацiйнi,повiльнi, рiзкi; тварина вайлувата, неповоротка, спритна i т.д.)
 • Чи можна ту саму тварину описати утворi по-рiзному? (Так, якщо порівнювати її маленькою i великою; у момент спокою iгнiву; спокою i руху.)
 • Учениця у творi описувала кошеня утой момент, коли отримала його в подарунок. Придумайте цiкавi ситуацiї, коли можна описати тварину.

Ознайомлення з пам’яткою. Прочитайте пам’ятку. Що нового дiзналися? Яказ порад, на вашу думку, найважливiша?

! Пам’ятай, що твоє завдання – описати тварину. Не перейди на розповiдьпро поведiнку, вдачу тварини чи птаха,твоє ставлення до них.

! Не вдавайся до найдрiбнiших деталей в описi. Вибери найважливiшi ознаки, якими тварина вiдрiзняється від iнших.

! Описуй тварину в тому порядку, якми її сприймаємо загалом: спочатку – загальний вигляд, колiр, а потiм деталi. Деталi описуй у тiй послiдовностi, яка залежить вiд важливостi їх.

! Уникай повторiв, використовуйсинонiми. Не забувай про образнiслова.

! Придумай заголовок, який привертав би увагу до твору.

Самостiйна робота над твором-описом на чернетках. Індивiдуальнi консультацiї учителя.

Написання остаточного варiантатворчої роботи в зошитах.

 

Домашнє завдання. Виконати вправуна редагування тексту з пiдручника.

Icon of Ukr Mov5nov (48) Ukr Mov5nov (48) (29.1 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *