14 834 перегляд(ів)

Усний твір-оповідання про випа­док із життя

Мета: нагадати учням особливості опо­відання як літературного жанру, з яких еле­ментів будується сюжет; навчати складати усний твір-оповідання на основі пережито­го чи побаченого; розвивати творчі здібнос­ті, усне мовлення, уміння логічно будувати і структурувати текст; сприяти вихованню здатності критично оцінювати власні вчин­ки, помічати красу у вчинках інших людей; прагнення самовдосконалюватися, духовно зростати.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Методична ремарка. Урок можна роз­почати з перевірки домашнього завдання. Серед учнівських творів обов’язково будуть такі, що їх можна назвати випадком із життя й розгорнути в оповідання. Пропонуємо й інший варіант по­чатку уроку.

 • Уявіть, що ви відпочиваєте разом із ровесниками в таборі. Увечері всі зібра­лися біля вогнища і розповідають життєві історії. Подумайте, чи можете ви прига­дати випадок із життя, який зацікавив би інших. Стисло сформулюйте тему вашої розповіді (про те, як стали свідком якоїсь події; заблукали в лісі, знайшли тваринку і т. п.).

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

 • Пригадайте, який літературний твір називається оповіданням. Назвіть оповідання, які ви прочитали самостійно.
 • Розставте в логічній послідовності елементи сюжету оповідання: кульмінація, експозиція, зав’язка, розв’язка, розвиток дії. Стисло схарактеризуйте кожен з елементів.

Робота з текстом.

Методична ремарка. Текст можна по­передньо записати на аудіоносії, щоб потім була можливість прослухати ще раз окремі моменти. Так само можна записати й учнівські виступи.

Улітку я поїхала разом із друзями відпо­чивати в табір. Якось вихователька прочитала нам замітку про хлопчика, який урятував дітей під час пожежі. І я тоді вирішила: неодмінно здійсню щось героїчне, аби про мене також дізналися всі.

Через кілька днів наш загін пішов на річку купатися. У воду ми заходили групами по п’я­теро. Я потрапила у третю групу. Ми лягли на піску і з нетерпінням чекали своєї черги. День був спекотним, і всім хотілося якнайшвидше зайти у воду і вдосталь похлюпатися в річці.

Раптом із річки почулися крики. Це кри­чали дві дівчинки, які зайшли дуже далеко й, як виявилося потім, просто розважалися. Я ж моментально згадала замітку про героїзм хлоп­чика і вирішила, що настав мій час здійснити подвиг. Забігла у воду і, переступаючи ногами по дну, робила вигляд, що пливу.

Виховательки спочатку нічого не зрозуміли, але потім…

Потім стало набагато глибше. Я ледве діставала до дна ногами, а до дівчаток залишало­ся ще з півметра. Мені вдалося якось дотягну­тися до однієї з подруг, і я різко потягнула її до себе. Дівчинка від несподіванки злякалася і теж потягнула мене. Ми обидві попадали у воду. За нами в річку вскочили дорослі і витягли нас на берег. Потім нас відправили в лазарет, бо ж води таки встигли наковтатися…

Через день ми повернулися в табір. Після цього випадку з мене всі сміялися, та мені було не до сміху. Так хотіла здійснити героїчний вчи­нок, а вийшло… (За Т. Ладиженською)

 • Який саме випадок – смішний, сум­ний, кумедний, трагічний – покладено в основу розповіді? Яку мету ставив перед собою автор?
 • Чи можна цей текст назвати опові­данням про випадок із життя? Знайдіть у розповіді зав’язку й розв’язку.
 • Який момент є кульмінаційним?

Виразне переказування тексту. Уявіть, що дівчинка розповідає про свою пригоду друзям. Перекажіть оповідання близько до тексту, додержуючи засобів виразності. По­думайте, як і коли потрібно змінити інто­націю, які слова виділити логічним наголо­сом, яким має бути темп мовлення.

Самостійна робота. Підготуйте усне оповідання про випадок зі свого життя на будь-яку тему. Додержуйте такої послідов­ності:

 1. Пригадайте цікавий або повчаль­ний епізод зі свого життя. Подумайте, чи буде цікавим або повчальним він для слухачів. Придумайте заголовок.
 2. Складіть план майбутнього оповідання. Простежте, аби пункти плану в основному збігалися з елементами сюжету.
 3. Обдумайте кожен пункт. Зверніть увагу, щоб усі елементи оповідання були взаємопов’язаними.
 4. Уведіть у розповідь описи, діалоги, але не перевантажуйте ними текст.
 5. «Проговоріть» текст про себе або розкажіть пошепки сусідові по парті. Продумайте, які засоби виразності за­стосувати, переказуючи оповідання.

Озвучення творів-оповідань.

Методична ремарка. Можна провес­ти конкурс на найкращого оповідача. Під час оцінювання зверніть увагу на такі моменти: чи є твір оповіданням про випадок із життя; яким є зміст оповідання; чи додержує оповідач вимог до усного мовлення.

 

Підсумок уроку.

 • Обміняйтеся думками з приводу по­чутого на уроці.

 

Домашнє завдання. Підготувати усний твір-оповідання про випадок із життя.

Icon of Ukr Mov5nov (86) Ukr Mov5nov (86) (35.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *