1 125 перегляд(ів)

Узагальнення й систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»

Цілі: узагальнити й систематизувати знання про початкові хімічні поняття, хімічні формули, хімічні реакції, хімічні рівняння; підготувати учнів до тематичного оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття».

Тип уроку:   узагальнення і систематизації знань.

Форма проведення:   гра.

ХІД УРОКУ

I.  Організація класу

Учні об’єднуються в три команди — «Нейтрон», «Протон» і «Електрон». У кожній команді обирається капітан.

Для заповнення протоколу обирається один учень.

Ведучий (учитель) оголошує правила гри.

На дошці написані назви конкурсів і кількість балів, які може одер­жати команда за кожен конкурс. Кожна команда заздалегідь одержує кілька аркушів формату А2, періодичну систему хімічних елементів, фломастери, маркери.

II.           Гра  

Отже, повідомляємо перший конкурс.

1. Розминка «Вірю — не вірю»

Команди по черзі одержують аркуш із твердженням. Вони повинні відповісти «вірю» або «не вірю» і пояснити свій вибір. Якщо команда дає неправильну відповідь, право відповіді переходить до наступної команди.

  • Одержання цукрової пудри з рафінованого цукру — це хімічне явище.
  • Прокисання молока — це хімічне явище.
  • Іржавіння заліза — це фізичне явище.
  • Горіння електричної лампочки — це хімічне явище.
  • Плавлення алюмінію — це фізичне явище.
  • Випаровування спирту — це хімічне явище.
  • Танення льоду — це хімічне явище.
  • Горіння свічки — це фізичне явище.
  • Фотосинтез -— це фізичне явище.

Підбиваємо підсумки конкурсу, максимальна оцінка — 1 бал за пра­вильну відповідь. Записуємо результати до протоколу на дошці.

 2. «Морський бій»

Кожна команда одержує ігрове поле, на якому написані формули простих і складних речовин.

№з/п А Б В Г Д
1 КОН С ZпО O2 SO3
2 СuО Ca3P2 H2CO3 N2O
3 LiН N2 S Н20 Сu
4 Р Na2O MgBr2 Н2 А1С13
5 HNO3 Cr2O3 С12 АgСІ
           

 

 

 

 

 

 

 

 

Першій команді координати задає вчитель:, учень, який відповідає, повинен прочитати формулу і сказати, проста це речовина чи складна. Ця формула викреслюється, і учень називає нові координати учневі другої команди. Правильна відповідь — 1 бал, неправильна — хід пере­ходить до іншої команди, поки все поле не буде закреслено. Підбиваємо підсумки й заносимо бали до протоколу.

3. «Сортувальник»

Кожна команда одержує коробку стикерів з формулами оксидів. За­вдання однакові в кожній групі. Члени команд повинні наклеїти на ар­куш формату А2 стикери з формулами відповідно до їх валентності.

Виконані завдання команди наклеюють на дошці, порівнюють, ви­правляють помилки.

Підбиваємо підсумки за конкурс: 0,5 бала за правильно визначене значення валентності елемента у формулі. Разом правильна відповідь — максимально 9 балів.

4.«Цвітик-семицвітик»

Кожна команда одержує завдання.

Команда 1: X — Са.

Команда 2: X — Мg.

Команда 3: X — Zn

На аркуші формату А2 команди записують формули продуктів ре­акції за валентністю, записують рівняння реакції та розставляють кое­фіцієнти. Потім аркуші наклеюють на дошку, перевіряють з учителем. Кожне правильне рівняння — 2 бали. Разом — 14 балів за конкурс.

Поки вчитель перевіряє, учні виконують завдання п’ятого конкурсу.

5. «Рахувалочка»

Кожна команда одержує номер від 1 до 6 відповідно до підсумків трьох конкурсів.

За відведений час команда повинна підрахувати сумарну відносну молекулярну масу всіх оксидів, з якими вони працювали під час вико­нання 1-6 завдань.

Учитель перевіряє суму. Оцінка за правильну відповідь — 3 бали.

Підбиваємо підсумки четвертого і п’ятого конкурсів, заносимо до протоколу.

6. «Поле чудес»

Команди одержують аркуші з хімічними рівняннями, в які необхід­но вписати пропущені формули так, щоб вийшло рівняння хімічної ре­акції, і розставити коефіцієнти. Кожне рівняння — 3 бали.

Порівнюємо результати команд, знаходимо помилки, заносимо ре­зультати до протоколу, і поки учень-контролер підбиває підсумки, вчи­тель аналізує результати гри.

Повідомляємо переможця, виставляємо оцінки, відзначаємо актив­них учнів.

Протягом гри доцільно вести особистий залік, видаючи учням за правильні відповіді фішки. За сумою таких фішок можна оцінити робо­ту кожного з учнів.

III. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Початкові хіміч­ні поняття».

Творче завдання. Намалювати «Цвітик-семицвітик»: у центрі — про­ста речовина кисень, а на пелюстках — продукти її взаємодії з іншими простими речовинами.

Icon of 23 23 (17.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *