520 перегляд(ів)

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

Мета: закріпити засвоєння учнями означення віднімання двох нату­ральних чисел, властивостей нуля під час віднімання та знання власти­востей віднімання натуральних чисел; завершити відпрацювання на­вичок застосування названих знань; перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу.

Тип уроку: застосування знань, навичок та вмінь.

Обладнання: схема-таблиця «Віднімання натуральних чисел. Власти­вості віднімання».

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань

@ Розв’язання домашніх вправ може бути записано схематично за дош­кою або ж за готовою умовою заповнюються відповіді під час фрон­тальної перевірки домашнього завдання (доречною може бути робота з сигнальними картками учнів та набором цифр). (Особливо звернути увагу учнів на №№ 245, 247.)

Усні вправи

 1. Що означає відняти: 1) від 16 число 9; 2) число 12 від 19?
 2. На скільки сума чисел 72 і 28 є більшою за їх різницю?
 3. Серед виразів знайдіть рівні та обчисліть їх значення:

1) 24 – (14 + 7); 2) (24 – 14) – 7; 3) (24 + 17) – 14; 4) (24 – 14) + 17.

 1. У п’ятому класі навчається 2 її хлопчик, що на 7 більше, ніж дівчаток. Скільки учнів у цьому класі?
 2. Яке найменування треба поставити замість …, щоб рівність була пра­вильною?

1) 7 грн. 35 к. – 535 … = 1 грн.;

2) 3 км520 м + 2 480 … = 6 км;

3) 15… 4т 200 кг =10 т 400…

 1. Знайдіть довжину відрізка CD (рис. 21).

 

II. Відпрацювання навичок

@ Оскільки увесь теоретичний матеріал теми викладено на попередніх двох уроках, то цей урок треба відвести під розв’язування різних видів вправ. Подальше відпрацювання навичок віднімання багатоцифрових на­туральних чисел продовжується у процесі розв’язання вправ 211 (7, 8) та 221 (1,3).

Розв’язування задач на віднімання на­туральних чисел. Можна запропонувати такі номери: № 226 (перед розв’язанням доречно буде знову звернутись до № 6 ус­них вправ і спробувати «намалювати» умо­ву задачі за допомогою відрізків (рис. 22)).

№ 228 є логічним продовженням задачі № 226.

Як варіант завдання на застосування властивостей віднімання для спрощення виразів можна запропонувати № 236 (1; 3; 6). Для досліджен­ня можна запропонувати учням скласти вираз і спростити його. (Ана-логічний№ 193 з попередньої теми.) Оформлення записів у зошитах учнів може бути таким:

№236

1) а b різниця; (а + 8) – b = (a b) + 8 — нова різниця, отже, вона більша від (а b) на 8.

Під час розгляду більш складних випадків (якщо відомі властивості не можна застосувати, доречно буде розглянути відповідні приклади).

Додатково № 240; 250.

 

III. Контроль засвоєння знань
Самостійна робота

Варіант 1

 1. Обчисліть: 1) 65 015 – 8 249; 2) 300 000 – 217 157.
 2. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок дій:

1) (547 + 195) – 147; 2) 358 – (158 + 317).

 1. Розв’яжіть задачу. За три дні в магазині було продано 219 кг апель­синів. За перший день було продано 85 кг, що на 19 кг більше, ніж за другий. Скільки апельсинів було продано третього дня? В який день було продано найбільше апельсинів?

Варіант 2

 1. Обчисліть: 1) 85 147 – 7 239; 2) 1 000 000 – 987 654.
 2. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок дій:

1) (817 + 659) – 159; 2) 973 – (149 + 473).

 1. Розв’яжіть задачу. Петрик, Василько та Миколка пішли рибалити. Ра­зом вони спіймали 195 рибок, причому Петрик спіймав 54 рибки, що на 15 більше, ніж Василько. Скільки риб спіймав Микола? Хто з хлопців найспритніший рибалка?

 

IV. Домашнє завдання

п. 8 № 227; 229; 212 (5); 220 (3); 237.

Icon of Urok 23 Urok 23 (39.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *