1 049 перегляд(ів)

Відносна молекулярна маса речовини. її об­числення за хімічною формулою

Цілі: поглибити поняття про хімічну формулу, її використання для розрахунків; дати поняття про відносну молекулярну масу; формувати вміння й навички обчислювання за хімічними формулами; навчити визначати відносну моле­кулярну масу простих і складних речовин за їх  формулами.

Тип уроку:   поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

Форми роботи:   розповідь, самостійна робота, робота в парах.

Обладнання:   періодична система хімічних елементів

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Аналіз проміжного оцінювання (самостійної роботи), робота з класом зі з’ясування типових помилок, індивідуальна робота над помилками

III.   Актуалізація і поглиблення знань

На дошці — п’ять формул:

Са, СО2,  Н2, Na20, Н2504.

Фронтальне опитування (усно)

  • Прочитайте формули записаних речовин і розшифруйте якісний і кількісний склад цієї речовини. {Працюють по черзі п’ятеро учнів.)
  • Розділіть запропоновані речовини на прості та складні. (Працює один учень біля дошки.)

Са, СO2, Н2, Nа20, Н2SO4.

  • 3 допомогою періодичної системи хімічних елементів визначте від­носну атомну масу кожного елемента.
  • А як обчислити масу всієї молекули? (Як суму атомних мас усіх атомів, що входять до складу молекули)

          Молекулярна маса — це маса однієї молекули певної речовини.

•  А якщо для визначення молекулярної маси використовувати наве­дені в таблиці відносні атомні маси?

      Відносна молекулярна маса— це фізична величина, що показує, у скільки разів маса певної молекули більша за 1/12 маси атома Карбо­ну — 12.

Одиниця вимірювання: [Мr.] = а.о.м.

–  Обчислимо відносні молекулярні маси для наведених на дошці  речовин.

Отже, хімічна формула речовини дозволяє обчислити відносну мо­лекулярну масу речовини.

IV. Формування вмінь і навичок

Завдання 1. Складіть за валентністю формули й обчисліть відносну молекулярну масу речовин:

АІО, СаО, К.

            Самостійно учні працюють у зошитах, потім називають Мr, випи­сують усі одержані результати, вибирають правильну відповідь, аналізу­ють помилки.

Звертаю      увагу учнів на те, що слід враховувати кількість атомів кожного елемента в молекулі!

Завдання 2. Індивідуальна робота з навчальною таблицею 2

Шість варіантів (по рядах).

Учні обчислюють відносні молекулярні маси речовин у рядах 1-6 з допомогою періодичної системи хімічних елементів.

Після виконання завдання обмінюються зошитами й перевіряють виконання завдань сусіднього варіанта.

Учитель під час виконання завдання і перевірки консультує окремих учнів.

Останній етап перевірки: один з учнів кожного варіанта зачитує відпові­ді, усі порівнюють, з’ясовують розбіжності, визначаються зі своїми помил­ками та коригують їх. За необхідності розрахунки повторюються на дошці.

Завдання 3. Письмова самостійна робота в парах

Піраміда

Кожна пара одержує картку-завдання і повинна обчислити суму від­носних молекулярних мас. Завдання повторюються для можливості пе­рехресної перевірки.

Додаткове завдання. Розташуйте речовини в порядку зростання від­носних молекулярних мас.

V. Підбиття підсумків уроку

Ми познайомилися з іще однією можливістю використання хіміч­них формул. На уроці ми виконували багато завдань, виставляли оцін­ки, що враховують усі завдання.

VI. Домашнє завдання

Прочитати параграф, відповісти на запитання, повторити хімічні формули та правила їх складання. Розрахувати відносні молекулярні маси речовин: РЬО, КС1, ВаS04,  АgNO3.

Icon of 15 15 (26.1 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *