674 перегляд(ів)

ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ. ОХОРОНА ЕКОСИСТЕМ

Мета: розширити знання учнів про використання людиною при­родних екосистем, про необхідність зберігати й охороняти природне середовище; познайомити із заходами щодо охорони природи, актуа­лізувати правила поведінки в природі.

Обладнання: статті з періодичних видань за темою уроку, таблиці, ілюстрації до теми, відеофільм про природні території, що охороня­ються, карта України.

Тип уроку: формування нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент. Перевірка домашнього завдання

I. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

На нашій планеті практично не залишилося таких природних екосистем, які б не зазнали впливу людини.

Далі вчитель звертає увагу учнів на запитання, які заздалегідь на­писані на дошці:

  • Які ж наслідки цього впливу?
  • Чому охорона природи є справою кожної людини на Землі?
  • Чи можна відновити невідновлюване?

На ці та інші запитання ми будемо шукати відповіді на уроці.

IIІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

Бесіда• Що таке система? Природна система? Наведіть приклади.

  • Які зв’язки існують у системі? Наведіть приклади харчового лан­цюга, в якому ви берете участь. IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота в групах із роздавальними матеріалами

Вчитель (учні) заздалегідь готує матеріал із книг, журналів, газет, Іnternet про використання людиною природних систем.

І група. Використання людиною екосистем суші (на прикладі те­риторії України: ліс, степ, гори).

II група. Екосистеми морів, річок України.

IIІ група. Речі, які оточують учнів (зошити, олівці, меблі, одяг та ін.) — визначити, завдяки існування та роботі яких природних еко­систем ці речі може отримати людина.

Результати роботи в групах учні презентують усьому класу:

Ми розглянули…, ми з’ясували…, значення для інших екосистем, для людини…

2. Охорона природних екосистем

2.1. Розповідь учителя про перші природоохоронні заходи

У результаті впливу людини природні території значно змінюються. За останні 70 років на Землі зникло кілька сотень видів рослин і тва­рин (за підрахунками одних учених, щотижня зникає один вид рослин і тварин, за підрахунками інших — кожні півгодини!).

Ще на зорі розвитку людства у Стародавньому Китаї, Вавилоні, Індії та ін. існували «священні» місця, де були заборонені полюван­ня на звірів і птахів, вилов риби, вирубка лісу. І хоча в ті далекі часи полювання і рибна ловля були найважливішим, а часто й основним джерелом існування людини, людина вже тоді розуміла необхідність збереження цих «священних» місць. 2.2. Охорона природних екосистем УкраїниРобота з додатковим матеріалом, який учні підготували заздалегідь (доповіді учнів про Червону книгу України та Зелену книгу України).

Успішність охорони рослинного і тваринного світу залежить від багатьох факторів. Будь-який вид рослин і тварин задіяний у різних харчових ланцюгах, пов’язаний з іншими організмами (для того, щоб зберегти чисельність будь-якого виду організму-споживача, наприклад лисиці, необхідно попіклуватися про нормальні умови життя інших ланок харчового ланцюга, про зайців, мишей, рослинний світ тощо). Саме тому для ефективного збереження будь-якого компоненту екосистеми необ­хідно охороняти всю природну систему. Саме з цією метою створюються спеціальні природоохоронні території, наприклад заповідники.

Заповідники — головні природоохоронні території. У світі на сьо­годні налічується більш ніж 2 тис. заповідників, в Україні — 21, всі вони різні за розмірами та об’єктами, що охороняються.

Заповідники виконуються три головних завдання:

1. Охорона рослинного, тваринного світу й екосистеми в цілому.

2. Заповідники — це наукові установи, де працюють учені різного профі­лю, детально досліджують стан екосистем, допомагають підтримувати їх стабільність і за межами заповідників.

3. Відновлення чисельності рідких та зникаючих видів рослин і тварин.

Найголовніші заповідники називаються біосферними (вони ство­рені там, де природа не втратила свого первозданного вигляду, біо­сферні заповідники — еталони природи). У біосферних заповідниках дослідження проводяться за єдиною міжнародною програмою (скла­дена ЮНЕСКО). Це дає можливість порівнювати отримані вченими різних країн результати. У світі близько 300 біосферних заповідників, у нашій країні їх — 4 (Асканія-Нова, Дунайський, Карпатський, Чор­номорський — демонстрація вчителем розташування цих об’єктів на карті).

V. Закріплення нових знань та вмінь

1. Робота з підручником

Прочитати, дати відповіді на запитання.

• Як людина впливає на природу?

• Якої шкоди завдає?

• Які заходи з охорони природи здійснюються в Україні?

2. Робота в зошитах

Складіть пам’ятку правил поведінки в природі.

VІ. Підсумок уроку Відповіді учнів на запитання, що записані на дошці.

VІІ. Домашнє завдання

1. Прочитати текст підручника, відповісти на запитання.

2. За бажанням створити в класі міні-заповідник (куточок живої природи, модель тропічного лісу — з тропічних кімнатних рослин) або віртуаль­ний заповідник (плакат, газета, бюлетень, присвячений темі уроку).

Icon of Prirod6 (12) Prirod6 (12) (9.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *