995 перегляд(ів)

Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія

Цілі уроку: розширити уявлення учнів про різноманіття властивостей органічних сполук через відмінності в складі й хімічній будові речовин; пояснити причини різноманіття органічних речовин на прикладі явища ізомерії; розвивати вміння учнів складати структурні формули хімічних речовин на прикладі структурних формул ізомерів, уміння розрізняти ізомери за хімічними формулами.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок та їх творчого застосування на практиці.

Форми роботи: індивідуальні та групові завдання.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

  1. Організація класу
  2. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

Двоє учнів біля дошки виконують домашнє завдання. Решта учнів класу усно заповнює пропущені у твердженнях слова:

1)  Органічні речовини мають … будову.

2)  До складу органічних сполук входять елементи: …

3)  Атом Карбону в органічних сполуках завжди проявляє валентність …

4)  Змішування електронних орбіталей в атомі Карбону називається ….

5)  Доведенням наявності атомів Карбону в органічних сполуках є виділення …… у процесі окиснення.

6)  Між атомами в молекулах органічних сполуках переважають … і … зв’язки.

7)  Ізомери мають однаковий … і різний …

8)  Російський учений … є автором теорії хімічної будови.

9)  Формули будови органічних речовин називають …

10) Органічна хімія — це наука про сполуки … та їхні …

III.   Застосування одержаних знань

Учні одержують завдання на картках. Окремі завдання учні виконують фронтально на дошці в супроводі коментарів учителя, окремі — самостійно з подальшим обговоренням.

Завдання 1

1)Які  формули називають структурними? Складіть структурні формули:

а) бутану С4Н10;                                       б) пентену С5Н10;

в) дихлоретану С2Н4С12.

2)  Скільки формул ізомерів можна зобразити для кожної речовини?

3)  Зобразіть структурні формули найближчих гомологів пропану, пропену й пропіну.

Завдання 2

1)  Що таке радикал?

2)  Зобразіть схематично вільнорадикальний механізм розриву одного зі зв’язків С-Н у молекулі метану.

3)  Скільки неспарених електронів міститиметься у вуглеводневому радикалі, що утворився?

4)  Зобразіть структурні формули одновалентного радикала складу -С2Н5;  -С3Н7; -С4Н9.

Завдання З

Обчисліть відносну густину за повітрям таких речовин: метану, етану, етену, етину. Який з цих вуглеводнів легший за повітря?

Завдання 4

1)  Побудуйте ізомери складу С2Н6О.

2)  До якого класу органічних сполук можна віднести ці речовини?

3)  Порівняйте фізичні властивості цих сполук.

4)  Обчисліть масові частки елементів у цих речовинах.

Завдання 5

Укажіть формули речовин з однаковим якісним і кількісним складом, але різними властивостями:

а) СН3 – СН2 – СН3;                                   б) СН3 – СН3;

в) СН3 – СН(СН3) – СН3;                           г) СН3-СН(СН3)-СН2-СН3;

д) СН3-СН2-СН2-СН3.

Завдання 6

Укажіть, які з наведених нижче речовин є ізомерами С5Н12:

а) СН3-СН2-СН3;                                      б) СН3-(СН2)2-СН3;

в) (СН3)3С-СН3;                                        г) СН3 – СН (СН3) – СН2 – СН3;

д) CH3-C(CH3)2 -CH3.

Завдання 7

Обчисліть об’єм кисню, необхідний для спалювання суміші метану, етану й етилену, масові частки яких відповідно дорівнюють 45; 35 і 20% (н. у.).

  1. Підбиття підсумків уроку
  2. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Підготувати повідомлення про життя і діяльність О. М. Бутлерова.

Icon of 39  4 39 4 (8.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *