29 311 перегляд(ів)

Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру

Мета: поглибити вивчене про розпо­відь як тип мовлення; ознайомити з особливістю жанру замітки інформаційного ха­рактеру; формувати вміння писати вислов­лення у формі замітки, добирати заголовок до написаного; розвивати усне й писемне мовлення учнів; сприяти формуванню ак­тивної життєвої позиції; виховувати почут­тя згуртованості, товариськість.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Бесіда

 • Які ви знаєте типи мовлення?
 • З якою метою автор висловлювання оби­рає такий тип мовлення, як розповідь?
 • Яке запитання ставимо до тексту-розпо­віді?
 • Де, крім художньої літератури, можна ознайомитися зі зразками текстів-розповідей?

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Словникова робота. Поєднайте слова і значення їх.

 

журналіст значна кількість знань, відомос­тей про щось
замітка газетний жанр, стисла розповідь про певний факт без докладного коментування
інформа­ція видання – газети, журнали, які виходять через певні проміжки часу
періодика розділ у газеті чи журналі
рубрика професія, представник якої зби­рає, опрацьовує і поширює ін­формацію через пресу, радіо, те­лебачення

 

Огляд номера шкільної стіннівки або друкованого видання.

Методична ремарка.

Звертаємо увагу учнів на такі моменти:

 • назва газети, хто її випускає, призначення видання, періодичність виходу;
 • основні рубрики, у яких ідеться про шкільне життя;
 • матеріали, які можна вважати замітками;
 • заголовки, що привертають увагу.

Читання й аналіз замітки в газету про шкільне життя. Прочитайте, дайте відповіді на післятекстові запитання.

Козацькі забави

Нещодавно в нашій школі відбулося спор­тивне свято «Козацькому роду нема переводу». Участь у ньому взяли хлопці з 5–6-х класів, а дівчата були найкращими вболівальницями.

Наші однокласники – справжні козаки, хіба що без оселедця та шаблі. Зате вправність, спритність і кмітливість продемонстрували не­абияку.

Під час змагань чотирьом командам потріб­но було показати свої спортивні вміння. Кон­курси були різноманітні: на швидкість подолати смугу перешкод, підтягнутися на перекладині, виконати силові вправи, влучити в ціль. Най­цікавішими виявилися змагання з армреслінгу та запитання, що перевіряли уважність і кміт­ливість юних козаків. Останнім і вирішальним став конкурс на перетягування каната. Саме в ньому й визначився переможець. Ним став 6-А клас. Другими були хлопці з 5-Б.

Варто зазначити, що дівчата-вболівальниці відіграли велику роль у перемозі своїх команд. Вони підтримували однокласників оплесками та голосними криками.

Тож вітаємо козаків-переможців і зичимо нових звершень!

 • Що таке армреслінг? (Вид єдинобор­ства, для перемоги в якому потрібно при­тиснути до поверхні столу руку суперника.)
 • Доведіть, що прочитаний текст – це замітка інформаційного характеру про шкільне життя, написана у формі розповіді.
 • Яка тема замітки? Яка її мета?
 • Зверніть увагу на порядок викладу матеріалу: автор поступово ознайомлює читача з перебігом події. Доведіть це.
 • Зауважте: зміст замітки має відпові­дати на запитання що? де? коли? Чи додер­жує цієї вимоги автор?
 • Яку роль відіграє останнє речення?

 

 

 

 

 

 • Чи вдалим є заголовок замітки? Який запропонували б ви?

Робота з пам’яткою «Як писати за­мітку про шкільне життя».

Прочитай­те. Яку інформацію потрібно пояснити або розглянути докладніше?

! Обери тему, цікаву для ровесників. Пиши про реальну подію.

! Пам’ятай, що в основу замітки покла­дено такий тип мовлення, як розповідь. До­пускаються елементи роздуму, наприклад оцінка події, заклик до розмови.

! Позаяк обсяг замітки невеликий (від десяти до ста рядків), подбай про точність формулювання думки. Викладай основне, уникай зайвих деталей.

! Мета замітки – поінформувати про щось, тому не слід зловживати образними висловами. Щоб уникнути повторів, вико­ристовуй синоніми.

! Не забувай про оригінальний заголо­вок як засіб привернення уваги до замітки.

Вправа «Коло ідей». Обговоріть мож­ливі теми для замітки. (Пізнавальна екс­курсія, діяльність «загонів милосердя», повідомлення про участь в олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях, родин­не свято, зустріч із цікавою людиною, культпохід у театр чи на виставку, від­відування музею, робота з упорядкування території, збір подарунків для дитячого будинку.)

Усне складання замітки.

Написання замітки на чернетці.

 

Домашнє завдання. Зредагувати напи­сане під час уроку. Переписати замітку в зошит.

Icon of Ukr Mov5nov (66) Ukr Mov5nov (66) (32.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *