1 976 перегляд(ів)

Зв’язок лінійних та кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу

Мета: продовжити вивчення рівномірного руху тіла по колу; пов’язати

лінійні та кутові величини; розвивати творчу уяву, логічне мислення

учнів; вчити учнів здійснювати аналітико-синтетичні операції;

виховувати самостійність та увагу, взаємоповагу.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Тест-експрес (самостійний вид роботи)

 1. Як називають час, за який тіло робить один оберт?

    а) прискоренням;                   б) частотою;

    в)періодом;                            г) кутовою швидкістю.

 1. Що означає вираз а=-2 м/с2?

а) швидкість збільшилася на 2м/с за час руху тіла;

    б)швидкість зменшилася на 2м/с за час руху тіла;

    в)швидкість збільшилася на 2м/с за кожну секунду;

    г)швидкість зменшилася на 2м/с за кожну секунду.

 1. Який період обертання секундної стрілки годинника?

    а)1 с;               б) 10 с;            в) 60 с;             г) 100с.

 1. Як називають фізичну величину, що дорівнює відношенню кутового переміщення до інтервалу часу, протягом якого це переміщення відбувалося?

    а)лінійною швидкістю;                     б) кутовою швидкістю;

    в) миттєвою швидкістю;                   г)середньою швидкістю.

 1. Яку початкову координату мало тіло, якщо рівняння його руху мало вигляд x=2t2 + 10t?

   а) 2 м;           б) 8 м;             в) 10 м;              г)0 м.

 1. За яким виразом 1) v=1 / Т чи v = N/t можна обчислити частоту обертання тіла?

   а) тільки за 1;           б) тільки за 2;        в) за 1 і за 2;        г) ні за 1, ні за 2.

 1. Велосипед рухається рівномірно по колу радіусом 100 м і робить 0,5 об/хв. Визначте пройдений шлях і переміщення велосипедиста за 60 с.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя:

 1. Зв’язок лінійних та кутових величин, що характеризують рівномірний рух по колу.
 2. Порівняння прямолінійного рівноприскореного руху та рівномірного руху тіла по колу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

«Банк задач»:

( Вчитель пропонує учням серед даних задач ті, які вони вже можуть розв’язати, об’єднатись у групи і обрати для себе одну задачу. Потім представити розвязок.)

 1. Візьміть магнітофонну касету. Користуючись лінійкою і знаючи швидкість руху стрічки, обчисліть кутову швидкість і частоту обертання касети на початку та наприкінці намотування.
 2. Обчисліть кутову швидкість і частоту обертання барабана лебідки, діаметр якого 16см, під час піднімання вантажу з швидкістю 0,4 м/с.
 3. Яка лінійна швидкість точок земної поверхні на широті Ленінграда (60ٴ) під час добового обертання Землі? Вважати, що радіус Землі – 6400км.
 4. Радіус рукоятки криничного коловорота в 3 рази більший від радіуса вала, на який намотується трос. Яка лінійна швидкість кінця рукоятки під час піднімання відра з глибини 10м за 20 с ?

 

 1. V. Підсумки.

“Напишіть листа до…”

Пропонуємо учням написати листа до особи (учні самі пропонують до кого саме), висловити свої думки щодо вивчених законів, їх застосування тощо.

Домашнє завдання

Повторити §14.  Розв’язати  вправу 11 (1,2 – експериментальні).

Icon of Fiz10 Urok 17 Fiz10 Urok 17 (79.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *